Miejski Szlak Turystyczny w Nysie Punkt Informacji Turystycznej Bastion św. Jadwigi

Aktywna S: 1
Regiony:  Opolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Organizatorem akcji paszportowej po Miejskim Szlaku Turystycznym jest Urząd Miejski w Nysie
 2. Uczestnictwo w akcji jest dobrowolne i mogą w niej wziąć udział wszyscy zainteresowani bez ograni9czeń wiekowych.
 3. Akcja ma na celu zachęcenie uczestników do uprawiania turystyki, poznawania miasta Nysa, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
 4. Paszport wskazuje największe atrakcje miasta, które znajdują się na Miejskim Szlaku Turystycznym w Nysie.
 5. Paszport zawiera wykaz 31 miejsc i obiektów na Miejskim Szlaku Turystycznym w Nysie, które można odwiedzić dowolnym terminie, zdobywając potwierdzenie w postaci pieczątki lub zdjęcia z fotografowanym obiektem.
 6. Paszporty można odebrać w następujących miejscach:
  • Punkt Informacji Turystycznej – Bastion św. Jadwigi w Nysie ul. Piastowska 19, 48 – 300 Nysa, tel. 77 433 49 71 (pon. – niedz. W godz. 8:00 – 16:00)
  • Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa, pokój 216 A, tel. 77 40 80 551 (pon. – pt. 7:00 – 15:00)
 7. Paszport ważny jest bezterminowo.
 8. Paszport nie upoważnia do bezpłatnego korzystania z atrakcji.
 9. Przewiduje się możliwość organizowania imprez turystycznych oraz akcji promocyjnych, podczas których mogą być wręczane nagrody za przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego potwierdzone w paszporcie.
 10. Organizator przewiduje możliwość przyznawania okazjonalnych odznak za przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego potwierdzonego w paszporcie.
 11. Weryfikacją paszportów turystycznych, na podstawie której przydzielone będą okazjonalne odznaki lub nagrody rzeczowe, zajmuje się Punkt Informacji Turystycznej bastion św. Jadwigi w Nysie.
 12. Paszport można zachować jako pamiątkę pobytu w Nysie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian w regulaminie.

Życzymy miłych wrażeń!

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Obiekty do potwierdzenia

 1. Bastion św. Jadwigi
 2. Wieża Ziębicka
 3. Budynek poczty
 4. Dom Wagi Miejskiej
 5. Ratusz
 6. Bazylika Mniejsza św. Jakuba i św. Agnieszki
 7. Piękna Studnia
 8. Wieża Wrocławska
 9. Kościół św. Barbary
 10. Dom Komendanta
 11. Dwór Biskupi
 12. Pałac Biskupi
 13. Kościół Wniebowzięcia NMP
 14. Carolinum
 15. Dom Macierzysty Sióstr Elżbietanek
 16. Seminarium św. Anny
 17. Kościół Zwiastowania NMP
 18. Fontanna Trytona
 19. Kościół śś. Ap. Piotra i Pawła
 20. Fort Wodny
 21. Nyska Secesja
 22. Rzeka Nysa Kłodzka
 23. Kościół św. Dominika
 24. Pomnik Josepha von Eichendorffa
 25. Wieża Ciśnień
 26. Fort Prusy
 27. Obwałowania Wysokie
 28. Fort II
 29. Kościół św. Franciszka z Asyżu
 30. Kościół św. Elżbiety
 31. Plac Kopernika – Pomnik Patriotom Polskim
help_outline