Miłośnik Brdy PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 2
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka zwykła
Odznaka zwykła
Odznaka z laurem
Odznaka z laurem

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Miłośnik Brdy” jest odznaką przyznawaną przez Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy osobom odwiedzającym w celach krajoznawczych rzekę Brdę, Bory Tucholskie i część Kaszub, przez które Brda przepływa.
 2. Odznakę weryfikuje Komisja Krajoznawcza R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na wniosek organizacji turystycznych lub turystów indywidualnych.
 3. Odznaka jest dwustopniowa: zwykła i z laurem.
  • Odznakę zwykłą przyznaje się za 5-krotne w ciągu najmniej 5 lat (każdorazowy pobyt nie krótszy niż 3 dni) odwiedzanie w celach poznawczych Brdy i terenów wymienionych w punkcie 1.
  • Odznakę z laurem przyznaje się za 10-krotne w ciągu najmniej 10 lat (każdorazowy pobyt nie krótszy niż 3 dni) odwiedzanie w celach poznawczych ww. terenów.
  • Pobyty winny być poświadczone w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub w dowolnie wykonanej kronice zdobywania odznaki. Pobyty należy udowodnić pieczątkami z nazwami miejscowości, w inny sposób jednoznacznie potwierdzający pobyt w danym miejscu lub przez członków kadry programowej PTTK.
 4. Odznaka może być przyznana również za pobyty turystyczno-krajoznawcze nad Brdą w okresie lat minionych.
 5. Wraz z przyznawaną odznaką wręczana jest legitymacja z numerem ewidencyjnym, uprawniająca do noszenia odznaki.
 6. Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy ma prawo przyznać honorowa odznakę „Miłośnik Brdy” za wybitne, wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenach związanych z rzeką Brdą.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Znowelizowany regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy w dniu 24.03.2009 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

help_outline