Miłośnik Elbląskiej Bażantarni PTTK Elbląg

Aktywna S: 1
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów turystycznych krajoznawczych i przyrodniczych elbląskiej Bażantarni.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę można zdobywać bezterminowo w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. pieszych, rowerowych, imprez na orientację).
 4. Podstawą do zdobycia i wykupienia odznaki jest książeczka odznaki turystyki kwalifikowanej lub własnoręcznie wykonana kronika, w której należy zebrać potwierdzenia (pieczątka i data) lub wykonane zdjęcia osoby zdobywającej odznakę na tle charakterystycznych obiektów na trasach. Potwierdzeń przebycia tras dokonują kierownicy wycieczek lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki kwalifikowanej, przewodnik PTTK.
 5. Aby zdobyć odznakę należy spełnić następujące warunki:
  • Przejść wszystkie szlaki piesze znajdujące się na terenie Bażantarni z wyłączeniem szlaku niebieskiego górskiego od Mostka Elewów do Parasola który jest nieobowiązkowy.
  • Zwiedzić Pałac Augusta Abbega - Nadleśnictwo Elbląg
  • Uczestniczyć w jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej na terenie Bażantarni lub zwiedzić Gęsią Górę i miejsce pamięci narodowej w okolicach jeziora Rusałka
 6. Wykaz szlaków:
  • szlak czerwony “Kopernikowski” dł. 4,5 km (Restauracja Myśliwska - parking Dąbrowa)
  • szlak zielony “Ścieżka Jaszczurek” dł. 7 km (Stagniewo - Restauracja Myśliwska)
  • szlak żółty “Okólny” dł. 9 km (pętla tramwajowa ul. Marymoncka - Restauracja Myśliwska)
  • szlak niebieski “Spacerowy” dł. 3,5 km (Restauracja Myśliwska - Parasol)
  • szlak niebieski “Górski” dł. 6,5 km (Restauracja Myśliwska - Parasol)
 7. Odznakę na podstawie dzienniczka lub kroniki przyznaje i prowadzi rejestr jej zdobycia Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej.
 8. Ostateczna Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.
help_outline