Miłośnik Gdańska PTTK Gdańsk

Aktywna S: 2
Regiony:  Pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Założenia ogólne

 1. W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska oraz zachęcenia turystów do poznania naszego grodu, Zarząd PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 r. ustanowił odznakę "Miłośnik Gdańska". Regulamin odznaki został znowelizowany Uchwałą nr 65 /ZO/XX/2019 PTTK Oddziału Gdańskiego z dnia 30.01.2019 roku.
 2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 6 lat, na terenie administracyjnym miasta Gdańska podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie: niebieski i złoty.
 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza - Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK Oddziału Gdańskiego (ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk). Kontakt: tel. (58) 301-60-96, e-mail : biuro@pttk-gdansk.pl
 5. Odznaka może być zdobywana przez cały rok. Czas zdobywania nie jest ograniczony. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

II. Warunki zdobywania odznaki

A. W stopniu niebieskim (pierwszym)
 1. Zwiedzenie w czasie wycieczek pieszych lub rowerowych 15 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
 2. Zwiedzenie 5 muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie.
 3. Zwiedzenie w Gdańsku-Oliwie: Bazyliki archikatedralnej, Parku Oliwskiego im. Adama Mickiewicza, Pałacu Opatów.
 4. Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Jelitkowo – Brzeźno- Nowy Port.
B. W stopniu złotym (drugim)
 1. Zwiedzenie w czasie wycieczek pieszych lub rowerowych kolejnych 20 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
 2. Zwiedzenie kolejnych 5 muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie.
 3. Odbycie rejsu statkiem wycieczkowym na Westerplatte i zwiedzenie Pola Bitwy Westerplatte.
 4. Zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności.
 5. Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego "Żółtym Szlakiem Trójmiejskim" na trasie: Gdańsk Dworzec PKS - Góra Gradowa (punkt widokowy) - Jaśkowa Dolina (Gaj Gutenberega)– Matemblewo – Złota Karczma.
C. Obiekty zabytkowe
 • Dworzec Główny PKP, Pomnik Kindertransportów
 • Złota Kamienica.
 • Dom Angielski.
 • Dom Schumannów.
 • Wielka Zbrojownia.
 • Hala Targowa.
 • Wielki Młyn.
 • Brama Nizinna.
 • Brama Zielona.
 • Brama Mariacka.
 • Baszta Biała.
 • Brama Stągiewna.
 • Brama Żuławska.
 • Śluza Kamienna.
 • Góra Gradowa.
 • Pomnik Króla Jana III Sobieskiego.
 • Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.
 • Biblioteka PAN.
 • Bazylika Mariacka.
 • Kaplica Królewska.
 • Dwór Bractwa Św. Jerzego.
 • Nowy Ratusz
 • Brama Wyżynna.
 • Ratusz Starego Miasta.
 • Kościół św. Katarzyny.
 • Kościół św. Brygidy.
 • Kościół św. Mikołaja.
 • Kościół św. Piotra i Pawła.
 • Kościół św. Jana.
 • Kościół św. Elżbiety.
 • Kościół św. Józefa.
 • Kościół św. Trójcy.
 • Kościół św. Ignacego Loyoli.
 • Park Oruński.
 • Latarnia morska Gdańsk Nowy Port.
D. Muzea
 • Muzeum Narodowe w Gdańsku.
 • Narodowe Muzeum Morskie (Żuraw Gdański, statek "Sołdek", Spichlerze na Ołowiance).
 • Muzeum Bursztynu.
 • Muzeum Archeologiczne (siedziba Główna).
 • Muzeum II Wojny Światowej.
 • Muzeum Gdańska –Ratusz Głównego Miasta.
 • Dwór Artusa
 • Dom Uphagena.
 • Muzeum Poczty Polskiej.
 • Twierdza Wisłoujście.
 • Piwnica Romańska.

 • Zwiedzane obiekty i muzea nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.

 • Odznakę „Miłośnik Gdańska” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 • Ubiegający się o przyznanie odznaki prowadzi w sposób dowolny kronikę odznaki (może być również w formie elektronicznej na nośniku CD i innymi).
 • W kronice należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania zainteresowanego, informację o przynależności do PTTK oraz posiadanych uprawnieniach zestawienie odbytych i potwierdzonych wymagań na dany stopień odznaki
 • Zdobywanie odznaki powinno być potwierdzone w terenie: fotografią zdobywającego odznakę na tle obiektu, odciskiem pieczęci obiektu, biletem wstępu lub pieczęcią albo podpisem kierowników wycieczek, opiekunów SKKT oraz osób posiadających uprawnienia na obszar Gdańska przodowników turystyki pieszej i kolarskiej, instruktorów krajoznawstwa, przewodników miejskich-obecnych podczas zwiedzania.

III. Postanowienia końcowe

 1. W chwili nowelizacji Regulaminu osoby, które zweryfikowały pierwszy stopień odznaki „Miłośnik Gdańska” i są w trakcie zdobywania odznaki w stopniu drugim, mogą dokończyć jej zdobywanie według dotychczasowych zasad do 31 grudnia 2021.
 2. Podstawą do zakupu odznaki w biurze PTTK Oddziału Gdańskiego jest legitymacja wydana przez Komisję Krajoznawczą PTTK Oddziału Gdańskiego.
 3. Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Gdańska Odznaka "Miłośnik Gdańska" w stopniu złotym może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego.
 4. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PTTK Oddziału Gdańskiego im. dr. Jerzego Szukalskiego.
help_outline