Miłośnik Gdańska PTTK Gdańsk

Aktywna S: 3
Regiony:  Pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień niebieski
Stopień niebieski
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

I. Założenia ogólne

 1. W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska oraz zachęcenia turystów do poznania naszego miasta, Zarząd PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku, decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 r. ustanowił odznakę „Miłośnik Gdańska”. Aktualny regulamin odznaki został znowelizowany Uchwałą nr 29/ZO/XXI/2023 PTTK Oddziału w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2023 roku.
 2. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 5 lat, na terenie administracyjnym miasta Gdańska podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych.
 3. Odznaka posiada trzy stopnie: niebieski, złoty oraz złoty z bursztynem.
 4. Odznakę przyznaje Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody – Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK Oddziału w Gdańsku (ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk). Kontakt: tel. (58) 301 60 96, e-mail: biuro@pttk-gdansk.pl
 5. Odznaka może być zdobywana przez cały rok. Czas zdobywania nie jest ograniczony.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. W stopniu niebieskim (pierwszym):
  • Zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych 8 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
  • Zwiedzenie 1 muzeum z listy znajdującej się w regulaminie.
 2. W stopniu złotym (drugim):
  • Zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych kolejnych 12 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
  • Zwiedzenie kolejnych 3 muzeów z listy znajdującej się w regulaminie.
  • Zwiedzenie Europejskiego Centrum Solidarności.
  • Zwiedzenie w Gdańsku – Oliwie: Bazyliki archikatedralnej, Parku im. Adama Mickiewicza, Pałacu Opatów, Spichlerza Opackiego.
 3. W stopniu złotym z bursztynem (trzecim):
  • Zwiedzenie w czasie wycieczek turystycznych kolejnych 15 obiektów zabytkowych z listy znajdującej się w regulaminie.
  • Zwiedzenie kolejnych 7 muzeów gdańskich z listy znajdującej się w regulaminie.
  • Zwiedzenie: dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku z malowidłem „Niebo Polskie”, stadionu piłkarskiego w Letnicy oraz Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
  • Odbycie rejsu statkiem wycieczkowym na Westerplatte i zwiedzenie Pola Bitwy Westerplatte.
  • Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego „Żółtym Szlakiem Trójmiejskim” na trasie: Gdańsk Dworzec PKS – Góra Gradowa (punkt widokowy) – Jaśkowa Dolina (Gaj Gutenberga) – Matemblewo – Złota Karczma.
 4. Obiekty zabytkowe:
  • Baszta Biała.
  • Baszta Jacek.
  • Baszta Łabędź.
  • Bazylika Mariacka.
  • Biblioteka PAN.
  • Brama Chlebnicka.
  • Brama Krowia.
  • Brama Mariacka.
  • Brama Nizinna.
  • Brama Stągiewna.
  • Brama Wyżynna.
  • Brama Zielona.
  • Brama Złota.
  • Brama Żuławska.
  • Dom Angielski.
  • Dom Opatów Pelplińskich.
  • Dom Schumannów.
  • Dworzec Główny PKP.
  • Dwór Bractwa św. Jerzego.
  • Fontanna Neptuna.
  • Hala Targowa.
  • Kaplica Królewska.
  • Kościół św. Brygidy.
  • Kościół św. Elżbiety.
  • Kościół św. Ignacego Loyoli.
  • Kościół św. Jana.
  • Kościół św. Józefa.
  • Kościół św. Katarzyny.
  • Kościół św. Mikołaja.
  • Kościół św. Piotra i Pawła.
  • Kościół św. Trójcy.
  • Latarnia morska w Nowym Porcie.
  • Mała Zbrojownia.
  • Nowy Ratusz.
  • Park Oruński.
  • Pomnik Króla Jana III Sobieskiego.
  • Pomnik Poległych Stoczniowców 1970.
  • Ratusz Starego Miasta.
  • Śluza Kamienna.
  • Wielka Zbrojownia.
  • Zespół Przedbramia ul. Długiej (Katownia i Wieża Więzienna).
  • Złota Kamienica.
 5. Muzea:
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku (gmach główny).
  • Narodowe Muzeum Morskie: Żuraw, Ośrodek Kultury Morskiej, statek „Sołdek”, Spichlerze na Ołowiance.
  • Muzeum Gdańska: Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Muzeum Bursztynu, Muzeum Poczty Polskiej, Twierdza Wisłoujście.
  • Muzeum Archeologiczne: Dom Przyrodników (gmach główny), Spichlerz Błękitny Baranek, Piwnica Romańska.
  • Muzeum II Wojny Światowej.
 6. Zwiedzane obiekty i muzea nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki.
 7. Odznakę „Miłośnik Gdańska” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 8. Ubiegający się o przyznanie odznaki prowadzi w sposób dowolny kronikę odznaki (może być również w formie elektronicznej na nośniku CD i innymi). Istnieje możliwość weryfikacji elektronicznej na podstawie przesłanego materiału na adres mailowy biura turystyki PTTK Oddziału w Gdańsku.
  • W kronice/dokumencie elektronicznym należy podać następujące informacje: – imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania zainteresowanego, – informację o przynależności do PTTK oraz posiadanych uprawnieniach, – zestawienie odbytych i potwierdzonych wymagań na dany stopień odznaki.
  • Zdobywanie odznaki powinno być potwierdzone w terenie: fotografią zdobywającego odznakę na tle obiektu, odciskiem pieczęci obiektu, biletem wstępu lub pieczęcią albo podpisem kierowników wycieczek, opiekunów SKKT oraz osób posiadających uprawnienia na obszar Gdańska: przodowników turystyki pieszej i kolarskiej, instruktorów krajoznawstwa, przewodników miejskich – obecnych podczas zwiedzania.

III. Postanowienia końcowe

 1. Podstawą do zakupu odznaki w biurze PTTK Oddziału w Gdańsku jest legitymacja wydana przez Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody PTTK Oddziału w Gdańsku.
 2. Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz miasta Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie miasta Gdańska odznaka „Miłośnik Gdańska” w stopniu złotym z bursztynem może być przyznana honorowo przez Zarząd PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu PTTK Oddziału im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku.
help_outline