Miłośnik Gdyni PTTK Oddział Morski

Aktywna S: 2
Regiony:  Pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień I
Stopień I
Stopień II
Stopień II

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę krajoznawczą PTTK „Miłośnik Gdyni” ustanowił Oddział Morski PTTK w Gdyni z okazji 70 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni i 70 rocznicy Oddziału Morskiego PTK-PTTK w Gdyni dnia 10 lutego 1998 roku.
 2. Odznaka jest dwustopniowa.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy zainteresowany, po ukończeniu 10 roku życia.
 2. Zdobywa ją uczestnik w dowolnej imprezie turystyczno-krajoznawczej na terenie administracyjnym miasta i gminy, indywidualnie lub grupowo
 3. Czas zdobywania nieokreślony.
 4. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów jest dowolna.
 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznokrajoznawczymi.
 6. Wymagania:
  • liczba obiektów do zwiedzania na I stopień - odznaka błękitna: 9 - po jednym z każdego działu oraz dowolna impreza oddziałowa (10pkt),
  • liczba obiektów do zwiedzania na II stopień-odznaka złota: 18 - po dwie z każdego działu oraz 2 dowolne imprezy oddziałowe (20pkt)

III. Weryfikacja

 1. Podstawa weryfikacji odznaki jest kronika (notatnik, dzienniczek) wycieczek i zwiedzanych obiektów, prowadzona wyłącznie przez zdobywającego odznakę.
 2. Potwierdzeniem zwiedzania obiektu jest wpis do kroniki i uzyskania pieczątki z datą. Potwierdzeniem może być również własny opis zilustrowany zdjęciem odwiedzonego miejsca.
 3. Podstawą otrzymania odznaki jest przedstawienie zapisu weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.
 4. Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni może przyznawać honorowa odznakę osobom szczególnie zasłużonym dla turystki i krajoznawstwa Gdyni.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów i tras pieszych do odznaki

 1. Rezerwaty przyrody
  • "Kępa Redłowska"
  • "Kacze Łęgi"
  • "Cisowa"
 2. Pomniki przyrody
  • Wykaz obiektów w kanonie.
 3. Zabytki
  • Wykaz obiektów w kanonie.
 4. Pomniki i tablice pamiątkowe
  • Wykaz obiektów w kanonie.
 5. Kościoły i nekropolie
  • Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu i przyległy cmentarz,
  • NMP w Gdyni Śródmieściu,
  • cmentarz wojskowy w Gdyni Redłowie,
  • cmentarz witomiński.
  • Pełny wykaz nekropoli gdyńskich w kanonie.
 6. Muzeum i muzealne jednostki morskie
  • Muzeum Miasta Gdyni,
  • Akwarium Gdyńskie,
  • Muzeum Marynarki Wojennej (skansen i ORP "Błyskawica"),
  • Żaglowiec – Muzeum „Dar Pomorza”.
  • Wykaz muzeów w Gdyni podano w kanonie.
 7. Punkty widokowe
  • Wieża widokowa przy ul. Kieleckiej,
  • Kamienna Góra,
  • Góra Donas.
 8. Piesze trasy turystyczne
  • Babie Doły-Oksywie Osada Rybacka-Oksywie Górne-Oksywie Dolne,
  • Oksywie - Obłuże Górne - Pogórze Górne-Pogórze Dolne - ul. Pucka - Gdynia Chylonia
  • Gdynia Orłowo PKP-Kolibki - potok Swelinia - Orłowo molo – rez. "Kępa Redłowska"-
  • Bulwar Nadmorski-Pałac Kaszubski - ul. Chrzanowskiego - Dworzec Morski,
  • Gdynia Chylonia PKP-Pustki Cisowskie – Chwarzno - Góra Donas - Gdynia Polifarb
  • Tereny spacerowo - rekreacyjne w Gdyni podano w kanonie.
 9. Znakowane szlaki turystyczne w granicach administracyjnych miasta i gminy
  • szlak żółty "Wzgórzami Trójmiasta" (Gdynia Dworzec PKP - Gdynia Leśniczówka - Gołębiewo),
  • szlak czerwony "Wejherowski" (Gdynia Karwiny - szosa Koleczkowo – Gdynia Chylonia,
  • szlak czarny "Zagórskiej Strugi" (Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana - szosa Koleczkowo - Gdynia Chylonia).
  • Kilometraż 3 znakowanych szlaków pieszych oraz mapka szlaków pieszych w woj. pomorskim podano w kanonie.
help_outline