Miłośnik Gorców Klub Zdobywców Korony Europy

Aktywna S: 7
Regiony:  BeskidyMałopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Miłośnik Gorców I: stopień brązowy
Miłośnik Gorców I: stopień brązowy
Miłośnik Gorców I: stopień srebrny
Miłośnik Gorców I: stopień srebrny
Miłośnik Gorców I: stopień złoty
Miłośnik Gorców I: stopień złoty
Miłośnik Gorców II: stopień brązowy
Miłośnik Gorców II: stopień brązowy
Miłośnik Gorców II: stopień srebrny
Miłośnik Gorców II: stopień srebrny
Miłośnik Gorców II: stopień złoty
Miłośnik Gorców II: stopień złoty

Regulamin

Źródło
 1. Z dniem 14 lutego 2022 r. zostaje ustanowiona odznaka „Miłośnik Gorców“, związana z poznawaniem pasma Gorców, poprzez zdobywanie szczytów należących do górskiej korony tego pasma, wędrówkę trasami oraz odwiedzanie miejsc, zgodnie z wykazami zamieszczonymi w punktach 8., 9. i 10. Regulaminu, a przeznaczona dla wszystkich turystów bez względu na wiek i narodowość.
 2. Celem powstania odznaki jest:
  • promowanie poznawania Gorców poprzez zdobywanie szczytów- (Miłośnik Gorców I) oraz wędrówkę urokliwymi trasami i odwiedzanie miejsc (Miłośnik Gorców II)- podczas racjonalnego wysiłku fizycznego,
  • motywowanie do uprawiania turystyki górskiej oraz (z książeczką "Miłośnik Gorców“) inspirowanie do wyjazdów turystycznych.
 3. Zdobywanie poszczególnych szczytów oraz wędrówka trasami odbywa się przy użyciu siły własnych mięśni oraz:
  • z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się w górach,
  • stosowaniem się do miejscowego prawa,
  • posiadaniem odpowiedniego stanu zdrowia, kondycji, ubioru i sprzętu, dostosowanego do warunków pogodowych i specyficznych trudności dla danego szczytu,
  • na własny koszt i ryzyko.
 4. Odznaka „Miłośnik Gorców“ posiada trzy kategorie:
  1. Miłośnik Gorców I (stopień brązowy, srebrny, złoty),
  2. Miłośnik Gorców II (stopień brązowy, srebrny, złoty),
  3. "podwójny" Miłośnik Gorców (stopień platynowy).
 5. Poszczególne kategorie odznaki zdobywa się wg zasad:
  1. Miłośnik Gorców I (MG I- wejście na szczyt):
   • brązowa- dowolne 6 szczytów z wykazu (pkt. 8),
   • srebrna- kolejne 6 szczytów z wykazu (łącznie 12),
   • złota- kolejne 12 szczytów z wykazu (komplet- 24);
  2. Miłośnik Gorców II (MG II- odwiedzenie miejsc oraz przejście trasy w dowolnym kierunku):
   • brązowa- 1 trasa z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 miejsc godnych zobaczenia (pkt. 10),
   • srebrna- kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 kolejnych miejsc (pkt. 10),
   • złota- kolejne 2 trasy z wykazu tras obowiązkowych (pkt. 9a) i 2 trasy uzupełniające (proponowana lub dowolna, pkt. 9b lub 9c) oraz odwiedzenie 5 kolejnych miejsc (pkt. 10; razem 15).
  3. podwójny Miłośnik Gorców (MG I +MG II):
   • platynowa - honorowa, bezpłatna odznaka za zdobycie odznak złotych „Miłośnik Gorców I“ i „Miłośnik Gorców II“ łącznie oraz przejście ostatniej trasy obowiązkowej (pkt. 9a) i odwiedzenie pozostałych 9 miejsc (pkt. 10).
 6. Zdobywanie poszczególnych kategorii odznaki „Miłośnik Gorców“ nie jest ograniczone czasowo.
 7. Uznaje się zdobyte szczyty i przemierzone trasy oraz odwiedzone obiekty przed datą powstania książeczki "Miłośnik Gorców“ i odznaki „Miłośnik Gorców".
 8. Wykaz szczytów Miłośnika Gorców I (MG I-wybrane szczyty w paśmie Gorców):
  1. Turbacz 1310 m n.p.m. masyw Turbacza,
  2. Kiczora 1282 m n.p.m. masyw Turbacza,
  3. Kudłoń 1274 m n.p.m. masyw Kudłonia,
  4. Czoło Turbacza 1259 m n.p.m. masyw Turbacza,
  5. Gorc Troszacki 1235 m n.p.m. masyw Kudłonia,
  6. Gorc 1228 m n.p.m. masyw Gorca,
  7. Lubań 1225 (1211) m n.p.m. pasmo Lubania,
  8. Przysłop- Przysłop Górny ok. 1170 m.n.p.m. masyw Gorca,
  9. Miejski Wierch 1143 m n.p.m. Kapliczka Myśliwych, masyw Turbacza,
  10. Magurki 1108 m n.p.m. masyw Gorca,
  11. Bukowina Waksmundzka 1105 (1103) m n.p.m. masyw Turbacza,
  12. Turbaczyk 1078 m n.p.m. masyw Turbacza,
  13. Jaworzyny (Jaworzyny Ochot.) ok. 1075 m n.p.m. pasmo Lubania,
  14. Suchy Groń 1043 m n.p.m. masyw Turbacza,
  15. Bukowina Obidowska 1039 m n.p.m. masyw Turbacza,
  16. Groniki 1027 m n.p.m. masyw Turbacza,
  17. Jaworzynka (Solnisko Jaworzycz.) 1026 m n.p.m. masyw Kudłonia,
  18. Basielka (Góra Basilka) 1023 m n.p.m. masyw Turbacza,
  19. Góra Szlagowa 1012 m n.p.m. masyw Gorca,
  20. Runek 1005 m n.p.m. pasmo Lubania,
  21. Suhora 1000 m n.p.m. masyw Turbacza,
  22. Zdżar 858 m n.p.m. masyw Gorca,
  23. Przysłop ( bacówka Maciejowa) 853 m n.p.m. masyw Turbacza,
  24. Wdżar 767 m n.p.m. pasmo Lubania.
 9. Wykaz tras Miłośnika Gorców II (MG II- trasy):
  1. obowiązkowe- główne:
   1. Rabka-Zdrój- Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony. Pierwszy odcinek minimum 5-godzinny,
   2. Rabka-Zdrój- Krościenko nad Dunajcem (Główny Szlak Beskidzki), szlak czerwony. Drugi odcinek minimum 5-godzinny,
   3. Przełęcz Snozka (653 m)- Lubań (1211 m)- Ochotnica Dolna- Siekiera (805 m)- Kamienica, szlak niebieski,
   4. Niedźwiedź- Turbaczyk- schronisko PTTK na Turbaczu- Bukowina Waksmundzka (1103 m)- Nowy Targ Kowaniec, szlak zielony,
   5. Nowy Targ- Miejski Wierch (1143 m)- schronisko PTTK na Turbaczu- Przełęcz Borek (1009 m)- Gorc Troszacki (1135 m)- Jaworzynka (1026 m)- Rzeki, szlak żółty,
   6. Przełęcz Wierch Młynne (732 m)- Gorc (1228 m)- Motawy- Przełęcz Wierch Młynne (732 m), szlak czerwony;
  2. uzupełniające- proponowane:
   1. Ochotnica Górna Jaszcze- przełęcz Pańska Przehybka (995 m)- Magurki (1108 m)- wieża widokowa na Magurkach- Ochotnica Górna Jaszcze, ścieżka „Dolina Potoku Jaszcze“.
   2. Grywałd- Lubań (1211 m)- Ochotnica Dolna Kudowe-Jaworzynka Gorcowska- Przysłop- Przysłop Górny (ok. 1170 m)- polana Jaworzyna Kamienicka- Polana Gabrowska, szlak zielony.
   3. Lubomierz- Kudłoń (1274 m)- Konina, szlak czarny.
   4. Łopuszna- Bukowina Waksmundzka (1105 m)- Turbacz (1310 m)- Suchy Groń (1043 m)- Poręba Wielka, szlak niebieski.
   5. Polana Trusiówka (Rzeki) - Nowa Polana (850 m)- Przełęcz Głębieniec (1075 m)- Gorc (1228 m)- Polana Trusiówka (Rzeki), szlak niebieski.
   6. Tylmanowa- Lubań 1211 m- Tylmanowa, szlak zielony.
  3. uzupełniające- dowolne: dopuszcza się inne trasy, niż wymienione w pkt. 9a i 9b tzn. zaproponowane przez turystów.
  4. Uwaga!
   1. W ramach kolejnych stopni „Miłośnika Gorców II“, trasy nie mogą się powtarzać.
   2. Trasy uzupełniające- zaproponowane przez turystów, muszą spełniać jeden z warunków: długość minimum 7 km lub czas przejścia minimum 2h.
   3. Przejście każdej trasy może być dzielone i w dowolnym kierunku.
 10. Miłośnik Gorców II (MG II- miejsca godne zobaczenia):
  1. Bulandowa Kapliczka.
  2. Chabówka: Skansen Taboru Kolejowego.
  3. Gorc 1228 m n.p.m.- wieża widokowa.
  4. Gorczański Park Narodowy.
  5. Lubań 1211 m n.p.m.- wieża widokowa.
  6. Łopuszna- Tischnerówka.
  7. Łopuszna- Dwór.
  8. Łopuszna- Gajówka Mikołaja.
  9. Magurki 1108 m.n.p.m.- wieża widokowa.
  10. Nowy Targ- Muzeum Drukarstwa.
  11. Nowy Targ- Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego.
  12. Ośrodek narciarski: Czorsztyn lub Koninki lub Lubomierz.
  13. Papieżówka w dolinie Kamienicy.
  14. Polana Rusnakowa- Kaplica Papieska.
  15. Pomnik katastrofy B-24 J „California Rocket”.
  16. Poręba Wielka- tężnia solankowa.
  17. Poręba Wielka- Muzeum Biograficzne Władysława Orkana.
  18. Poręba Wielka- Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego w parku dworskim Wodzickich.
  19. Pucołowski Stawek.
  20. Rabka Zdrój- Muzeum im. Władysława Orkana.
  21. Rabka Zdrój- Muzeum Gorczańskie Jana Fudali- Górali i Zbójników.
  22. Skansen Studzionki.
  23. Waksmund- Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne „Brama w Gorce“.
  24. Wychodnia skalna pod Wysznią.
 11. Na tej samej wycieczce można połączyć zdobywanie „Miłośnika Gorców I“ ze zdobywaniem „Miłośnika Gorców II“.
 12. W czasie całego cyklu zdobywania odznaki nie można powtarzać na kolejne kategorie i stopnie już raz zdobytych szczytów.
 13. Potwierdzeniem zdobycia szczytu, przejścia trasy oraz odwiedzenia miejsca z listy, są fotografie turysty wykonane w charakterystycznym miejscu oraz w miarę możliwości pieczęcie (ze szczytu, schroniska, organizacji, firmy z najbliższego otoczenia lub pobliskiej miejscowości).
 14. Potwierdzeniami mogą być również czytelne podpisy wraz z pieczęciami, przewodników PTTK i PTT, przodowników PTTK i PTT, ratowników górskich, strażników parków narodowych oraz kierowników wycieczek, uzupełnione o numer legitymacji (uprawnień).
 15. Uzupełnieniem potwierdzenia zdobycia szczytu, przebycia trasy lub odwiedzenia miejsca może być dokumentacja filmowa, fotograficzna, prezentacja, kronika, zapis GPS itp.
 16. Podstawą do przyznawania poszczególnych kategorii i stopni odznaki „Miłośnik Gorców“ jest wypełniona książeczka "Miłośnik Gorców" dostarczona przesyłką rejestrowaną na adres korespondencyjny: Klub Zdobywców Korony Europy, skrytka poczt. 105, ul. Dąbrowskiego 40, 43-100 Tychy, Polska.
 17. Uzupełniającą dokumentację materialną należy również dostarczyć na ww. adres, natomiast elektroniczną na adres mailowy: koronapolski@idewgory.pl.
 18. Regulamin, informacje dotyczące weryfikacji i dodatkowe wyjaśnienia mogą być umieszczane na stronach: https://idewgory.pl, https://facebook.com/idewgory, https://www.facebook.com/KoronaPolski.info, https://www.facebook.com/KoronaEuropyKlubZdobywcow.
 19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Klubu Zdobywców Korony Europy.