Miłośnik modernizmu PTTK Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka krajoznawcza PTTK „Miłośnik Modernizmu” i jej regulamin ustanowione zostały uchwałą nr 2 Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 16 stycznia 2020 roku w celu propagowania dziedzictwa modernistycznej architektury powstałej w pierwszej połowie XX wieku oraz zachęcania do systematycznego jej poznawania.
 2. Autorem regulaminu jest Jarosław Kaczmarczyk, zaś projektantem odznaki Tomasz Akacki.
 3. Odznaka jest jednostopniowa. Jej wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Warunkiem jej zdobycia jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie przynajmniej 25 obiektów modernistycznych, w tym 20 obiektów wymienionych w „Wykazie założeń urbanistycznych i obiektów modernistycznych obowiązkowych do zwiedzenia” stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat.
 6. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 7. Dokumentowaniem zdobywania odznaki jest prowadzenie kroniki wycieczek krajoznawczych w dowolnej formie. Kronika powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzenia obiektów.
 8. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być pieczątka, bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu lub podpis obecnego na wycieczce członka kadry programowej PTTK (np. przewodnik, przodownik, instruktor krajoznawstwa).
 9. Podstawą weryfikacji odznaki jest złożenie dokumentacji po opracowaniu zgodnie z regulaminem osobiście lub drogą pocztową na adres: Oddział PTTK Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.
 10. Weryfikacji odznaki dokonuje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK Marynarki Wojennej spośród certyfikowanych przez miasto Gdynia przewodników turystycznych gdyńskiego modernizmu.
 11. Odznaki są odpłatne i można je nabywać po zweryfikowaniu w siedzibie Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni lub wysyłkowo załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony przy uwzględnieniu wagi przesyłki.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszelkie zapytania w sprawie odznaki przyjmowane są pod adresem mailowym: milosnikmodernizmu@wp.pl
 13. Regulamin odznaki został przyjęty uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 83/XIX/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Augustów – Budynek Oficerskiego Yacht Klubu RP (ob. Oficerski Yacht Club Pacyfik) przy Al. Kardynała Wyszyńskiego 1
 2. Będzin – Dworzec kolejowy Będzin Miasto przy Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
 3. Białystok – kościół pw. św. Rocha przy ul. Ks. Abramowicza 1 **
 4. Białystok - Sąd Apelacyjny (d. Sąd Okręgowy i Grodzki) przy ul. Mickiewicza 5
 5. Bielsko Biała – Kamienica Marii Polak przy ul. Warszawskiej 3
 6. Bytom – Muzeum Górnośląskie przy Pl. Jana III Sobieskiego 2 **
 7. Chełm – Osiedle „Dyrekcja” rejon ulic Czackiego, Granicznej, Piłsudskiego, Pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego, Wiejskiej, Wysokiej,
 8. Chorzów – Ratusz Miejski (ob. Urząd Miasta) przy ul. Rynek 1
 9. Cieszyn – Powiatowa Kasa Chorych przy ul. Bielskiej 37
 10. Cieszyn – Dom Żołnierza (ob. Szkolne Schronisko Młodzieżowe) przy ul. Błogockiej 24
 11. Gdynia – Budynek ZUS (ob. Urząd Miasta) przy ul. 10-go Lutego 24
 12. Gdynia – Dom FE BGK „Bankowiec” przy ul 3 Maja 27/31
 13. Gdynia – Dworzec Morski ul. Polska 1 (ob. Muzeum Emigracji)
 14. Gdynia – Miejskie Hale Targowe przy ul Wójta Radtkego 36
 15. Gdańsk – Szkoła im. Heleny Lange (ob. Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) przy ul. Gen. J. Hallera 107
 16. Gliwice – Dom tekstylny Weichmanna przy ul. Zwycięstwa 37
 17. Katowice – Gmach Urzędu Skarbowego tzw. „Drapacz Chmur” przy ul. Żwirki i Wigury 15/17
 18. Katowice – Siedziba Polskiego Radia przy ul. Ligonia 29
 19. Katowice – Willa własna Tadeusza Michejdy przy ul. Poniatowskiego 19
 20. Kraków – Biblioteka Jagiellońska przy ul. Słowackiego 22
 21. Kraków – Bank Rolny (ob. Bank Pekao) róg ul. Dunajewskiego 8 i Garbarskiej
 22. Kraków – Kamienica Tomasza Będzikiewicza przy pl. Inwalidów7-8
 23. Krynica-Zdrój - Sanatorium „Patria” przy ul. Pułaskiego 35
 24. Krynica-Zdrój – Sanatorium „Nowy Dom Zdrojowy” przy ul. Nowotarskiego 7
 25. Lublin – Budynek BGK przy Krakowskim Przedmieściu 64
 26. Łódź – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (ob. PZU S.A.) przy Al. Kościuszki 57
 27. Łódź – Kolonia Urzędniczo-Robotnicza przy (rejon ulic) ul. Sanockiej, Dygasińskiego, Bednarskiej i Unickiej
 28. Olsztyn – Dom oczyszczeń na cmentarzu żydowskim „Bet Tahara” przy ul. Zyndrama z Maszkowic 2 (ob. Centrum Dialogu Międzykulturowego „Dom Mendelssohna”)
 29. Piaseczno – Dworzec kolejowy przy ul. Dworcowej 9
 30. Poznań – Wyższa Szkoła Handlowa (ob. Budynek Główny Uniwersytetu Ekonomicznego) przy Al. Niepodległości 10
 31. Rzeszów – Gmach Urzędu Pocztowego przy ul. Moniuszki 1
 32. Rzeszów – Kamienica dla kadry kierowniczej i inżynieryjnej PZL WSS nr 2 przy ul. Asnyka 1
 33. Stalowa Wola – założenie urbanistyczne osiedli mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej – rejon ulic Dmowskiego, Mickiewicza, Ofiar Katynia, Popiełuszki, Wolności, Wyszyńskiego
 34. Supraśl – Dom Ludowy przy ul. Piłsudskiego 11
 35. Szczecin – Szkoła Rzemiosł (ob. Uniwersytet Szczeciński i ZDZ) przy Placu Kilińskiego
 36. Tarnów – siedziba dyrekcji Państwowej Fabryki Związków Azotowych przy ul. Kwiatkowskiego 8 (ob. Grupa Azoty) wraz z przyległym osiedlem i Pałacykiem Kwiatkowskiego (rejon ul. Kwiatkowskiego, Głogowej) w dzielnicy Mościce
 37. Toruń – Budynek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (ob. Urząd Marszałkowski) przy Pl. Teatralnym 2
 38. Warszawa – Kolonie IV, VII i IX Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – rejon ulic Krasińskiego, Suzina, Próchnika w dzielnicy Żoliborz
 39. Warszawa - Tor Wyścigów Konnych „Służewiec” przy ul. Puławskiej 266
 40. Warszawa - Willa Łepkowskich przy ul. Francuskiej 2
 41. Wrocław - Hala Stulecia przy ul. Wystawowej 1**
 42. Wrocław – Osiedle WuWA rejon ulic Tramwajowej, Dembowskiego, Zielonego Dębu
 43. Wrocław - Dom Handlowy Petersdorf (ob. Kameleon) przy ul. Szewskiej 6/7 i Oławskiej 7
 44. Zabrze – Kościół pw. św. Józefa przy ul. Roosevelta 104
 45. Zakopane – Sanatorium Akademickie przy ul. Ciągłówka 1

** - obiekty znajdujące się w Kanonie Krajoznawczym Polski

help_outline