Miłośnik Okolic Krakowa Koło Grodzkie PTTK w Krakowie

Aktywna S: 3
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Koło Grodzkie PTTK – Redakcja „Gazety Krakowskiej”- w celu zachęcenia mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno-krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa„.
 2. Trzy stopniową odznakę „MOK” może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
 3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez Koło Grodzkie w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w okresie od Niedzieli Palmowej do 31 października.
 4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki pieszej.
 5. Ubiegający się o „MOK” powinien udokumentować udział w określonej ilości wycieczek:
  • dla stopnia brązowego – 15 wycieczek,
  • dla stopnia srebrnego – 30 wycieczek,
  • dla stopnia złotego – 50 wycieczek.
 6. „MOK” w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień – listopad). „MOK” w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów). „MOK” w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).
 7. „MOK” może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.
 8. Odznakę „MOK” można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo – turystycznymi.
 9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.
 10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK – Kraków – ul. Zyblikiewicza 2b.
 11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych w regulaminie.
help_outline