Miłośnik Ponidzia PTTK Kielce

Aktywna S: 4
Regiony:  Świętokrzyskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

Źródło 
 1. Regionalna odznaka „Miłośnik Ponidzia” ustanowiona w 1985 r. przez Oddział PTTK w Pińczowie z okazji 75-lecia działalności PTK-PTTK na terenie Ponidzia, a następnie zatwierdzona przez Prezydium ZG PTTK Uchwałą nr 41/86 z dnia 21 listopada 1986 r.
 2. Odznaka „Miłośnik Ponidzia” jest odznaką czterostopniową i zdobywać ją można wyłącznie na terenie Ponidzia podczas wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych organizowanych przez PTTK lub inne organizacje, a także podczas wędrówek indywidualnych.
 3. Odznakę przyznaje się według kolejności stopni. Czas zdobywania nie jest limitowany, a nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest na poczet kolejnego stopnia odznaki (nie dotyczy stopnia honorowego).
  Wymogi Stopień
  brązowy srebrny złoty
  Przejście piesze dowolnych tras, km 60 100 200
  Zwiedzenie miejscowości wg wykazu 5 10 25
  Imprezy Oddziału 1 2 5
  Rezerwaty przyrody 3 4 4
  Muzeum 1 1 1
  Miejsce martyrologii 1 2 4
 4. Na stopień honorowy należy:
  • udokumentować nieprzerwaną 10-letnią przynależność do PTTK,
  • posiadać zweryfikowaną odznakę w stopniu złotym,
  • 3-krotnie spełnić normę stopnia złotego dotyczącą przejść pieszych (ogółem 600 km),
  • złożyć własnoręcznie opracowany artykuł na dowolny temat dotyczący regionu Ponidzia.
 5. Spełnienie wymagań odznaki musi być potwierdzone dowolną pieczątką danej miejscowości lub organizatora w książeczce wycieczek pieszych lub własnoręcznie sporządzonym dzienniku. Przodownicy Turystyki Pieszej zwolnieni są od uzyskiwania potwierdzeń terenowych pod warunkiem dokonywania własnoręcznych wpisów z zaznaczeniem nr legitymacji przodownickiej.
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz miejscowości

 • Bejsce
 • Bogucice
 • Busko-Zdrój
 • Chmielnik
 • Chotel Czerwony
 • Chotelek Zielony
 • Chroberz
 • Czarkowy
 • Czarnocin
 • Gacki
 • Gadawa
 • Gorysławice
 • Góry Pińczowskie
 • Imielno
 • Jędrzejów
 • Kazimierza Wielka
 • Kije
 • Kików
 • Kliszów
 • Kolosy
 • Krzyżanowice
 • Książnice Wielkie
 • Lubcza
 • Michałów
 • Młodzawy Małe
 • Motkowice
 • Niegosławice
 • Nowy Korczyn
 • Opatowiec
 • Pacanów
 • Piasek Wielki
 • Pińczów
 • Rogów
 • Sancygniów
 • Siesławice
 • Skalbmierz
 • Solec-Zdrój
 • Stopnica
 • Stradów
 • Stróżyska
 • Szaniec
 • Szczaworyż
 • Węchadłów
 • Wiślica
 • Wodzisław
 • Zagaje
 • Zagość
 • Żerniki

Rezerwaty przyrody

 • Góry Wschodnie
 • Grabowiec
 • Krzyżanowice
 • Lubcza
 • Owczary
 • Pieczyska
 • Polana Polichno
 • Przęślin
 • Skorocice
 • Skowronno
 • Skotniki Górne
 • Winiary Zagojskie
 • Wroni Dół

Muzea

 • Busko-Zdrój
 • Jędrzejów
 • Pińczów
 • Skansen w Tokarni
 • Wiślica

Miejsca martyrologii

 • Kazimierza Wielka
 • Kozubów
 • Opatowiec
 • Pińczów
 • Skalbmierz
 • Topola
 • Welecz
 • Złota Pińczowska

Szlaki piesze

 • Pińczów – Wiślica 39 km (niebieski)
 • Busko-Zdrój – Solec-Zdrój 28 km (czerwony)
 • Grochowiska – Wiślica 90 km (zielony)
 • Książ Wielki – Miechów 54 km (zielony)
help_outline