Miłośnik Roztocza PTTK Zamość

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Celem ustanowienia odznaki turystycznej „Miłośnik Roztocza” jest popularyzacja wartości krajoznawczych i turystycznych oraz upowszechnianie idei opieki walorów naturalnych Roztocza.

 1. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu.
 2. Odznaka posiada jeden stopień. Można ją zdobywać tylko jeden raz.
 3. Dowodem przyznania odznaki jest legitymacja z kolejnym numerem.
 4. Warunkiem uzyskania odznaki jest odbycie w dowolnym czasie 3-ch wycieczek po Roztoczu oraz zwiedzanie 2-ch z n/w miejscowości podczas każdej wycieczki. Trasy wycieczek i zwiedzanie miejscowości nie mogą być powtórzone.
 5. Wycieczki mogą być piesze, rowerowe, motorowe, konne lub inne formy turystyki kwalifikowanej.
 6. Podstawą do stwierdzenia powyższych warunków jest załączony wniosek, na którym w odpowiednich miejscowościach należy uzyskać potwierdzenie pobytu w miejscowościach stanowiących punkty rozpoczęcia, zwiedzania i zakończenia etapów dziennych wycieczki.
  Za potwierdzenia uważane będą odciski pieczęci dowolnych instytucji z nazwą miejscowości lub przedłożenie łącznie z wnioskiem książeczki wycieczek turystycznych (OTP, KOT itp.), w której te wycieczki są udokumentowane lub uzyskanie potwierdzenia przez Oddział PTTK, który organizował rajd turystyczny na Roztoczu z określeniem przebiegu trasy.
 7. Odznaka, może być przyznawana również jako honorowa w dowód uznania za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą lub turystyczną na terenie Roztocza.
 8. Odznaka przyznawana w trybie zwykłym jest płatna, zaś honorowa jest bezpłatna.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2011 r.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości do zwiedzania z uwzględnieniem zwiedzanych obiektów

 • Batorz,
 • Bełżec,
 • Bliżów-Wojda,
 • Frampol,
 • Goraj pow. biłgorajski,
 • Górecko Kościelne,
 • Horyniec-Zdrój,
 • Hrebenne,
 • Huta Lubycka – wzg. Krągły Goraj, wzg Długi Goraj,
 • Józefów – rez. Czartowe Pole,
 • Krasnobród,
 • Lasowce (Stara Huta),
 • Łuszczacz – wzg. Wapielnia,
 • Mokrelipie,
 • Narol,
 • Nowiny Horynieckie – Kaplica św. Antoniego,
 • Świątynia słońca,
 • Radecznica,
 • Sąsiadka,
 • Senderki,
 • Siedliska – gm. Lubycza Królewska,
 • Sochy,
 • Stanisławów – wzg.Kamień,
 • Susiec – rez. Nad Tanwią,
 • Szczebrzeszyn,
 • Tomaszów Lubelski,
 • Trzęsiny,
 • Werchrata – Monastyr,
 • Wola Wielka - wzg Wielki Dział,
 • Zwierzyniec – RPN.
help_outline