Miłośnik Rudaw Janowickich PTTK Legnica

Aktywna S: 1
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka „Miłośnik Rudaw Janowickich” jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Rudaw Janowickich, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna oraz walorów krajoznawczych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony. Do odznaki zaliczane będą obiekty zwiedzone w przeszłości, tj. przed datą wejścia niniejszego regulaminu w życie.
 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów oraz zwiedzenie wskazanych miejsc (według zamieszczonego wykazu).
 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczek) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje: data wycieczki i miejsce na potwierdzenia.
 7. Potwierdzeniem zwiedzenia określonego miejsca jest zdjęcie ubiegającego się o odznakę na tle cech charakterystycznych dla danego szczytu, grupy skalnej, zabytku, itp. Potwierdzeniem mogą być także pieczątki z obiektów turystycznych, lokali gastronomicznych, sklepów, urzędów, itp. Ponadto potwierdzeniem mogą być podpisy przewodników turystycznych, przodowników turystyki górskiej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów wycieczek, itp.
 8. Ubiegający się o odznakę po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych miejsc przedstawia książeczkę (kronikę)do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty przesyłki oraz koszty zakupu odznaki.
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt tel. 509-290-499.
 10. Każdy zdobywca odznaki „Miłośnik Rudaw Janowickich” ma pełną świadomość ryzyka związanego z uprawianiem turystyki górskiej i podejmuje je na własną odpowiedzialność. Zwiedzanie określonych w regulaminie miejsc odbywa się z zachowaniem zasad bezpiecznego poruszania się po górach, z zachowaniem i przestrzeganiem miejscowego prawa oraz na własny koszt.
 11. Regulamin niniejszy został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy Uchwałą 1/03/2021 z dnia 16.03.2021 r. i wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.

Pomysłodawca projektu oraz autor regulaminu i koncepcji graficznej odznaki: Adam Reszewicz. Konsultacje merytoryczne: Marek Rabski.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Szczyty

Numer Szczyt Wysokość Pasmo
1 Brzeźnik 555 m Wzgórza Karpnickie
2 Bucza Góra 671 m Góry Lisie
3 Dłużyna 465 m Wzgórza Karpnickie
4 Jaworowa 760 m
5 Krzyżna Góra 654 m Góry Sokole
6 Lwia Góra 718 m Starościńskie Skały
7 Miedziana Góra 530 m
8 Mrowiec 513 m Wzgórza Karpnickie
9 Ostra Mała 935 m
10 Pokrzywna 638 m Góry Lisie
11 Rudnik 853 m
12 Skalnik 945 m
13 Sokolik 642 m Góry Sokole
14 Wielka Kopa 871 m
15 Wołek 878 m

Obiekty krajoznawcze

Numer Obiekt
1 Aleja Jarząbu Szwedzkiego w Janowicach Wielkich
2 Grupa skalna – Skalne Bramy
3 Kamień „Drogi Głodu” na Przełęczy Kowarskiej
4 Kolorowe Jeziorka - Wieściszowice
5 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach
6 Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Raszowie
7 Kowarska Skała
8 Krzyż Pokutny w Miedziance
9 Pieklisko – nieczynny kamieniołom
10 Pałac w Ciechanowicach
11 Pałac w Wojanowie
12 Schronisko Szwajcarka
13 Skalna Brama Kloebera k/Bukowca
14 Skała Fajka
15 Skały: Piec i Skalny Most
16 Starówka Kowarska
17 Stawy Karpnickie
18 Wieża widokowa w Bukowcu
19 Zamek Bolczów
20 Zamek w Karpnikach
help_outline