Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur PTTK Suwałki

Aktywna S: 4
Regiony:  Podlaskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” została ustanowiona w 1988 roku przez Komisję Krajoznawczą ZW PTTK. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów kulturowych Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej, zgodnie z regulaminem jej zdobywania. Weryfikację kart zdobywania odznaki oraz przyznawanie jej poszczególnych stopni prowadzi Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK w Suwałkach. ADRES KOMISJI: KOMISJA WERYFIKACYJNA ODDZIAŁ PTTK W SUWAŁKACH ul. T. Kościuszki 37 16-400 Suwałki

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka jest 4-stopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.
 2. Czas zdobywania odznaki:
  • stopień I (popularna) – 1 rok
  • stopień II (brązowa) – 1 rok
  • stopień III (srebrna) – 2 lata
  • stopień IV (złota) – 3 lata
 3. Zaliczenie na odznakę „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur”, potwierdzone przez przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika, instruktora krajoznawstwa regionu i instruktora krajoznawstwa Polski lub przez uzyskanie potwierdzenia (pieczątki) pobytu na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki.
 4. Obiekty zaliczane na kolejne stopnie odznaki „Miłośnik Suwalszczyzny i Mazur” nie mogą być zaliczone ponownie na stopnie wyższe.

III. Uwagi

 1. Komisja Weryfikacyjna Oddziału PTTK w Suwałkach może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej Oddziału PTTK w Suwałkach.

IV. Część szczegółowa

 1. W celu zdobycia poszczególnych stopni Regionalnej Odznaki Krajoznawczej należy spełnić przedstawione niżej wymogi:
  • Stopień I (popularny) może być przyznany osobom, które wzięły udział w jednej dwudniowej lub dwóch jednodniowych wycieczkach krajoznawczych na terenie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich, uzyskując potwierdzenie uczestnictwa z podaniem trasy wycieczek.
  • Stopień II (odznaka brązowa), stopień III (odznaka srebrna) i stopień IV (odznaka złota) może być przyznany osobom, które zwiedziły podane poniżej obiekty krajoznawcze i uzyskały punktację według zestawienia:
   Obiekty krajoznawcze Punktacja
   Stopień II
   Brązowy
   Stopień III
   Srebrny
   Stopień IV
   Złoty
   Muzea 4 6 8
   Obiekty architektury 4 6 8
   Rezerwaty 6 9 12
   Miejsca pamięci 6 8 10
   Wycieczki 4 8 12
   Razem 24 37 50

Załącznik 1

Źródło 

Obiekty krajoznawcze z punktacją z ich zwiedzanie

1. Muzea – po 2 punkty
 • Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie,
 • Muzeum Historii Kanału Augustowskiego w Augustowie,
 • Muzeum Michała Kajki w Ogródku,
 • Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu,
 • Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu,
 • Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
 • Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
 • Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
 • Izba Regionalna w Giżycku,
 • Izba Regionalna w Lipsku,
 • Izba Regionalna w Puńsku,
 • Izba Regionalna w Rynie,
 • Izba Regionalna w Rudawce k. Mikaszówki,
 • Izba Pamięci 1. Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie,
 • ekspozycja przyrodnicza i etnograficzna w Krzywem (Wigierski Park Narodowy),
 • Muzeum Przyrodnicze w Krutyni,
 • wystawa etnograficzna w Zelwie i inne.
2. Zabytki architektury, techniki i sztuki inżynieryjnej – po 2 punkty
 • Augustów
  • hotel „Hetman” nad Neckiem,
  • Stara Poczta,
  • Kanał Augustowski (minimum 2 śluzy),
  • kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego) w Baniach Mazurskich,
  • dworek K. Brzostowskiego w Cisowie (gm. Sztabin),
  • pozostałości po pałacu L. Paca w Dowspudzie.
 • Ełk:
  • zamek pokrzyżacki,
  • kościół neogotycki pw. Najśw. Serca Jezusowego,
  • kamienice secesyjne oraz w stylu historyzmu (ul. Wojska Polskiego 20 i Armii Krajowej 20),
  • molenna staroobrzędowców w Gabowych Grądach (gm. Augustów).
 • Giżycko:
  • twierdza Boyen,
  • zamek pokrzyżacki w Giżycku,
  • most obrotowy w Giżycku.
 • Kościół rzymskokatolicki pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi,
 • Kościół gotycko-renesansowy pw. Zwiast. NMP w Krasnymborze (gm. Sztabin),
 • Kościół drewniany pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ostrykole (gm. Prostki),
 • Kościół neogotycki pw. Wniebowzięcia NMP w Puńsku,
 • Grobowiec rodziny von Fahrenheidów w Rapie (gm. Banie Mazurskie),
 • Zamek (z elementami XIV-wiecznymi) w Rynie,
 • Sejny:
  • bazylika Nawiedzenia NMP,
  • ratusz,
  • synagoga.
 • Zespół klasztorny w Smolanach (gm. Puńsk),
 • Mosty kolejowe w Stańczykach (gm. Dubeninki).
 • Suwałki:
  • kościół klasycystyczny pw. Św. Aleksandra,
  • ratusz i gmach I LO (pl. Mickiewicza 1 i 3),
  • kamienice klasycystyczne (ul. T. Kościuszki),
  • molenna staroobrzędowców,
  • zespół cmentarzy różnych wyznań (ul. Zarzecze).
 • Kościół neogotycki z 1910 r. pw. św. Jakuba w Sztabinie,
 • Zespół pałacowo-parkowy w Sztynorcie (gm. Węgorzewo),
 • Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Piotra i Pawła w Węgorzewie,
 • Kościół drewniany pw. Narodzenia NMP w Wieliczkach,
 • Zespół klasztorny pokamedulski w Wigrach,
 • Molenna staroobrzędowców w Wodziłkach (gm. Jeleniewo),
 • Zespół klasztorny staroobrzędowców w Wojnowie (gm. Ruciane-Nida).
3. Rezerwaty, ścieżki przyrodncze, pomniki przyrody – po 3 punkty
 • za każdy obiekt na terenie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich.
4. Miejsca męczeństwa, bitew, pomniki wydarzeń historycznych, tablice pamiątkowe – po 2 punkty za każdy obiekt
5. Wycieczki krajoznawcze – po 4 punkty
 • za każdą wycieczkę: pieszą (min. 10 km dziennie), rowerową (min. 25 km dziennie), kajakową (min. 15 km dziennie),
 • za każdą wycieczkę na terenie Wigierskiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Romnickiej – bez limitu km, zgodnie z przepisami parków.
help_outline