Miłośnik Wieliczki PTTK Wieliczka

Aktywna S: 2
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem Krajoznawczej odznaki „Miłośnik Wieliczki" zwanej dalej Odznaką Krajoznawczą jest zachęcenie do poznania dziejów jednego z najstarszych w Polsce dziejów górnictwa krzewienie poszanowania tradycji i dumy z pracy naszych przodków. Odznaka Krajoznawcza sprzyja również upowszechnieniu czynnemu wypoczynku i rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych.
 2. O uzyskanie Odznaki Krajoznawczej może ubiegać się każdy kto ukończył 10 rok życia i spełnił warunki wymagane przez niniejszy regulamin.
 3. Odznaka Krajoznawcza jest dwustopniowa: srebrna i złota.
 4. Odznaka w stopniu srebrnym może być zdobywana w ciągu jednego roku, w stopniu złotym w ciągu dwóch kolejnych lat.
 5. Odznaka Krajoznawcza może być zdobywana podczas grupowych i indywidualnych wycieczek, przede wszystkim pieszych i kolarskich. Wycieczki te mogą być zaliczane do norm potrzebnych do zdobycia innych odznak turystycznych PTTK zgodnie z ich regulaminem.
 6. Poza wymaganiami niniejszego regulaminu zarząd Oddziału PTTK może przyznać honorową odznakę „Miłośnik Wieliczki" za szczególne zasługi dla miasta.

II. Potwierdzenie i weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka Odznaki Krajoznawczej zawierająca odpowiednie rubryki która, należy czytelnie i dokładnie wypełniać.
 2. Wycieczki odbyte w kopalni soli oraz Muzeum Żup Krakowskich weryfikują przewodnicy prowadzący wycieczkę. Natomiast pozostałe wycieczki członkowie zarządu oddziału miejskiego w Wieliczce.
 3. Jeżeli przedstawiciel Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce nie był obecny na wycieczce ubiegający się o odznakę zbiera na specjalnych stronach książeczki Odznaki Krajoznawczej w punktach początkowych, pośrednich i końcowych potwierdzonych z trasy wycieczki. Określające wyraźnie miejscowość i datę przejścia. Potwierdzenia te mogą pochodzić z placówek PTTK, urzędów administracji terenowej, urzędów pocztowych, sklepów, stacji kolejowych itp.
 4. Odznakę nadaje i ewidencjonuje zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Wieliczce.
 5. Ubiegający się o odznakę i zdobywający ją zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury turystycznej, ochrony walorów krajoznawczych, naturalnych i kulturowych.

III. Warunki zdobycia poszczególnych stopni odznaki

Warunkiem zdobycia Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Wieliczki" jest:

 1. W stopniu srebrnym
  • odbycie obydwu wycieczek z grupy I określonych w spisie wycieczek, zaliczonych do Odznaki Krajoznawczej „Miłośnik Wieliczki"
  • poznanie 8 obiektów zabytkowych Wieliczki z grupy II
  • odbycie 4 wycieczek z grupy III A
  • poznanie 5 obiektów w grupie V.
 2. W stopniu złotym
  • odbycie 5 dalszych wycieczek z grupy III A oraz 4 wycieczek z III B
  • poznanie 20 obiektów z grupy V oraz uczestniczenie w 2-ch z wymienionych z grupy IV lokalnych rajdach i zlotach

Załącznik 1

Źródło 

Spis wycieczek i obiektów zabytkowych zaliczanych do odznaki "Miłośnik Wieliczki"

Grupa I - Wieliczka „Podziemia"

 1. Trasa turystyczna kopalni soli
 2. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (zwiedzane z przewodnikiem)

Grupa II - Zabytki miasta Wieliczka

 1. Zamek Żupny
 2. Kościół parafialny
 3. Szyb „Regis"
 4. Baszta obronna obok zamku żupnego
 5. Pomnik A. Mickiewicza
 6. Górny Rynek
 7. Kościół św. Sebastiana
 8. pałac Konopków
 9. klasztor Reformatów
 10. „Turówka"
 11. szyb „Górsko"

Grupa III- Wycieczki w okolice Wieliczki

A. Trasy promieniste
 1. Wieliczka-Lednica Góra-Choragwica-Tomaszkowice-Wieliczka,
 2. Wieliczka-Pawlikowice-Siercza-Wieliczka,
 3. Byszyce-Kożmice Wielkie-Janowice-Wieliczka,
 4. Wieliczka-Rajsko-Kosocice-Barycz-Wieliczka,
 5. Wieliczka-Bogucice-wzgórze Kaim-Wieliczka,
 6. Wieliczka-Czarnochowice-Śledziejowice-Wieliczka,
 7. Wieliczka-Zabawa-Sułków-Wieliczka,
 8. Winiary-Hucisko-Chorągwice-Mietniów-Wieliczka,
 9. Wieliczka-Raciborsko-Dziekanowice-Dobczyce,
 10. Wieliczka-Chorągwica-Biskupice-Łazany-Raciborsko-Mietniów-Wieliczka
B. Trasy szlaku okrężnego
 1. Bieżanów-Śledziejowice-Węgrzce Wielkie-Grabie-Niepołomice,
 2. Niepołomice-Staniątki- Bodzanów-Biskupice
 3. Biskupice-Łazany-Raciborsko-Gorzków
 4. Gorzków-Świątniki Górne-Swoszowice-Bieżanów.

Grupa IV -zloty turystyczne i rajdy regionowe

 1. Rajd „śladami ojców po sól do Wieliczki"
 2. Rajd „krajobrazy pogórza Wielickiego"
 3. Rajd „do miejsc pamięci narodowej"
 4. Imprezy kolarskie-na terenie pogórza wielickiego
 5. Inne imprezy krajoznawczo-turystyczne, aktualnie organizowane na terenie pogórza wielickiego.

Grupa V - obiekty naturalne (przyrodnicze) i kulturowe okolic Wieliczki

 1. Zabytki budownictwa sakralnego i świeckiego:
  • kościoły w Grabiu, Niepołomicach, Bodzanowie, Biskupicach, Łazanach, Świątnikach,
  • Klasztor w Staniątkach,
  • dworki w Śledziejowicach, Wrząsowicach, Hucisku, Łazanach, Tomaszkowicach, Sierczy,
  • zamek w Niepołomicach,
  • pałacyk w Bieżanowie
 2. Pomniki i miejsca pamięci narodowej:
  • Pomniki: w Bieżanowie, Niepołomicach, Biskupicach, Koźmicach Wielkich, Wieliczce: na plantach, na cmentarzu komunalnym i żydowskim, miejsce straceń koło warzelni i obok szkoły podstawowej nr 3, Pomnik na Wzgórzu Kaim
help_outline