Miłośnik Ziemi Łowickiej PTTK Łowicz

Aktywna S: 1
Regiony:  Łódzkie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka ma na celu popularyzację Łowicza i Ziemi Łowickiej, jej walorów historycznych, zabytków, folkloru, zwyczajów, tradycji walk narodowowyzwoleńczych. Zdobywanie odznaki ma na celu propagowanie turystyki, szczególnie w formie pieszej i kolarskiej.
 2. Odznakę „Miłośnik Ziemi Łowickiej” może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat po spełnieniu wymogów regulaminu.
 3. Odznakę można zdobyć w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.
 4. Odznaka jest jednostopniowa, czas jej zdobywania jest nieograniczony.
 5. W programie zwiedzania należy uwzględnić minimum 15 z poniższych: Łowicz, Arkadia, Bielawy, Boczki Chełmońskie, Bolimów, Chruślin, Czatolin, Domaniewice, Kiernozia, Kocirzew Płd., Kompina, Łyszkowice, Maurzyce, Nieborów, Pilszaków, Sobota, Sromów, Walewice, Złaków Kościelny.
 6. Odznakę zdobywa się podczas dowolnych wycieczek uwzględniając zwiedzanie obiektów krajoznawczych (muzea, pałace, dwory, kościoły, pomniki) w miejscowościach z 5.
 7. Zaliczenie określonych miejscowości i obiektów do odznaki można uzyskać również w ramach udziału w imprezach turystycznych organizowanych przez PTTK Odział w Łowiczu.
 8. Potwierdzeniem odbycia wycieczki jest pieczątka z zabytkowego obiektu lub innego miejsca z nazwą miejscowości, zdjęcie na tle zwiedzanego obiektu lub potwierdzenie przodownika turystyki kwalifikowanej i instruktora turystyki oraz przewodnika lub komandora imprezy wymienionej w 7. Kronika (książeczka) może być prowadzona w dowolnej formie, powinna zawierać datę wycieczki i nazwy zwiedzanych obiektów krajoznawczych.
 9. Książeczkę do weryfikacji należy złożyć Oddziału PTTK w Łowiczu lub przesłać na adres PTTK Oddział w Łowiczu, załączając wówczas kopertę zwrotną z opłaconym znaczkiem o wartości takiej, jak wartość listu z kroniką przesłaną do weryfikacji. Dokumentację zdjęciową do weryfikacji można przesłać w formie elektronicznej (CD, email). Odznakę weryfikuje referat weryfikacyjny PTTK Oddział w Łowiczu oraz prowadzi rejestr przyznanych odznak.
 10. Punkty zdobyte na odznakę "Miłośnik Ziemi Łowickiej" mogą być zaliczane na poczet innych odznak krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej.
 11. Po uzyskaniu weryfikacji odznakę można wykupić w PTTK Oddział w Łowiczu.
 12. Regulamin regionalnej odznaki „Miłośnik Ziemi Łowickiej” został zatwierdzony uchwałą nr 6/89 Prezydium ZO PTTK w Łowiczu 10 kwietnia 1989 roku, regulamin został zmodyfikowany uchwałą ZO PTTK w Łowiczu nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 roku.
help_outline