Miłośnik Ziemi Myślenickiej PTTK Myślenice

Aktywna S: 3
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło
 1. Ustanowienie odznaki ma na celu popularyzowanie piękna Ziemi Myślenickiej, jej przyrody, zabytków, przeszłości i teraźniejszości.
 2. Odznakę można zdobywać indywidualnie i grupowo na wycieczkach odbywanych dowolnym środkiem lokomocji.
 3. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
 4. Obowiązuje zdobywanie odznak w podanej kolejności.
 5. W jednym sezonie można zdobyć więcej niż jeden stopień odznaki.
 6. Dla uzyskania poszczególnych stopni odznaki należy:
  • odznaka brązowa: zwiedzić co najmniej 25 obiektów wymienionych na liście stanowiącej załącznik do regulaminu, oraz 1 z wymienionych zespołów miejskich
  • odznaka srebrna: zwiedzić kolejnych 25 obiektów wymienionych na liście stanowiącej załącznik do regulaminu. (łącznie co najmniej 50 z listy obiektów) oraz 2 zespoły miejskie (łącznie 3 miasta).
  • odznaka złota: zwiedzić wszystkie obiekty wymiennych na liście stanowiącej załącznik do regulaminu (łącznie 100 obiektów na ziemi myślenickiej) oraz pozostałe 2 zespoły miejskie (łącznie 5 miast)
 7. Weryfikację odznaki prowadzi Terenowy Referat Weryfikacji Odznak Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach na podstawie przedłożonych kart indywidualnych lub grupowych, na których winny być pieczęcie dokumentujące pobyt w określonym miejscu lub fotografie osoby zwiedzającej obiekt lub inne potwierdzenia.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach.
 9. Regulamin został uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach uchwałą nr 4/2023 w dniu .11.2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
 10. Równocześnie traci ważność dotychczasowy regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Myślenicach w dniu 12.04.1990 r. oraz z 1974 r.

Załącznik 1

Źródło

Wykaz zespołów miejskich

 1. Myślenice: Rynek, Sanktuarium MB Myślenickiej, kościół św. Jakuba, Studzienka, cmentarz żydowski, góra Szubienna, kapliczka w miejscu dawnej szubienicy miejskiej
 2. Dobczyce: Zamek i skansen, kościół św. Jana Chrzciciela, mury miejskie, zapora
 3. Jordanów: Rynek (pomnik 1939), ratusz, dawny sąd, kościół parafialny, zajazd „Poczekaj” z XVIII/XIX w.
 4. Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium MB Kalwaryjskiej, kościół Ukrzyżowania, kolumna konfederatów barskich
 5. Lanckorona: Rynek (drewniana zabudowa), kościół św. Jana Chrzciciela, ruiny zamku

Wykaz obiektów

Muzea, skanseny - 6
 1. Muzeum Niepodległości w Myślenicach
 2. Izba Tradycji w Sułkowicach (+ kuźnia)
 3. Ekomuzeum w Bogdanówce
 4. Izba Regionalna w Lanckoronie
 5. Skansen w Sidzinie
 6. Izba Regionalna w Pcimiu
Obiekty przyrodniczew - 12 (18)
 1. Rezerwat „Zamczysko nad Rabą” (+ ruiny Zamczyska, skocznia narciarska)
 2. Diabelski Kamień pod Krzesławicami (+ pustelnia)
 3. Kamień Grzyb w Zegratowicach
 4. Diabelski Kamień w Rudniku
 5. Diabelski Kamień pod Pękalówką, na południe od Stróży
 6. Wielki Kamień na Krzywickiej Górze
 7. Jaskinia Zimna Dziura na stoku ‚Szczebla nad Lubniem
 8. Cisy Raciborskiego w Harbutowicach
 9. Rezerwat „Luboń Wielki” – Perć Borkowskiego
 10. Siepraw – skała „Kopytko”
 11. Diabelski kamień na Styrku – Brzezowa
 12. Las Bronaczowa
Obiekty topograficzne - 16 (34)
 1. Koskowa Góra (+ kapliczka Trzeciego Upadku Chrystusa)
 2. Stołowa Góra (+ kaplica – Sanktuarium 3 PSP AK na Groniu)
 3. Kotoń (+ krzyż por. „Wagi” AK)
 4. Babica (+fortyfikacje z I wojny światowej)
 5. Plebańska Góra (+ kapliczka na Mikołaju)
 6. Uklejna (+ kopiec Jana Pawła II)
 7. Kudłacze (+ schronisko PTTK)
 8. Lubomir (4- Obserwatorium Astronomiczne im. T. Banarhiewicza)
 9. Sucha Polana (+ pomnik AK)
 10. Kamiennik (+ dawny kamieniołom Nad Piekłem)
 11. Glichowiec
 12. Ciecień
 13. Zernbolowa
 14. Szczebel
 15. Luboń Wielki (+ schronisko PTTK)
 16. Barnasiówka
Obiekty archeologiczne - 3 (37)
 1. Kornatka - cmentarzysko kurhanowe pod Trupielcem
 2. Grodzisko – pozostałości tzw. grodu szczyrzyckiego, grodzisko „Klasztorzysko”
 3. Jawczyce – cmentarzysko kurhanowe
Zabytkowe obiekty sakralne – 21 (58)
 1. Wola Radziszowska – drewniany kościół Wniebowzięcia NMP
 2. Krzyszkowice – drewniany kościół św. Anny
 3. Siepraw – Sanktuarium i źródełko bł. Anieli Salawy zabytkowe kościoły św. Michała Archanioła i św. Marcina
 4. Zakliczyn – drewniany kościół Wszystkich Świętych
 5. Dziekanowice – stary kościół z elementami stylu romańskiego
 6. Łyczanka – dawna kaplica dworska
 7. Stadniki – zespół Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów
 8. Gruszów – drewniany kościół Rozesłania Św. Apostołów
 9. Raciechowice drewniany kościół św. Jakuba Apostoła
 10. Trzebunia kościół św. Marii Magdaleny
 11. Trzemeśnia – drewniany kościół św. Klemensa
 12. Wiśniowa – drewniany kościół św. Marcina
 13. Szczyrzyc – kościół i klasztor cystersów, + Muzeum Klasztorne w Szczyrzycu
 14. Pcim – kościół św. Mikołaja
 15. Lubień – kościół św. Jana Chrzciciela
 16. Więciórka – kaplica św. Anny na Polanie
 17. Skomielna Czarna – dawna kaplica dworska
 18. Łętownia – drewniany kościół św. Szymona i Judy Tadeusza
 19. Krzeczów – drewniany kościół św. Wojciecha
 20. Spytkowice - drewniany kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
 21. Węglówka – dwa kościoły
Zabytkowe obiekty świeckie - 15 (73)
 1. Krzywaczka – zespół dworski (dwór, oficyny, czworaki, park)
 2. Głogoczów – lamus dworski z XVIII w.
 3. Sieraków – zespół dworsko-parkowy
 4. Stadniki – zespół dworski
 5. Bliczyce – dwór
 6. Wólka Zręczycka – dwór „Bella Vita”
 7. Mierzeń – dwór Banachów
 8. Raciechowice – dwór
 9. Czasław – dwór
 10. Glichów – dwór
 11. Izdebnik – zajazd pocztowy z k. XVIII w.
 12. Tokarnia – dwór Targowskich
 13. Jordanów dwór na Chrobaczu
 14. Wysoka – dwór obronny z XVI w,.
 15. Krzyszkowice – dwór
Miejsca pamięci narodowej – 20 (93)
 1. Dobczyce – cmentarz wojenny pod Górą Jałowcową
 2. Wysoka – cmentarz wojenny z 1939 r.
 3. Myślenice – Pomnik Niepodległości
 4. Myślenice – Grób Nieznanego Żołnierza przy kościele św. Jakuba
 5. Krzeczów – mogiły ofiar pacyfikacji na cmentarzu
 6. Wiśniowa – mogiły ofiar pacyfikacji na cmentarzu
 7. Harbutowice – pomnik partyzantów przy gajówce Gościbia
 8. Palcza – mogiły konfederatów barskich na św. Michale i Dziale Paleckim
 9. Zawadka – pomnik bitwy partyzanckiej 29 Xl 1944 i pacyfikacji
 10. Poręba – pomnik AK
 11. Pcim – mogiły żołnierzy polskich z 1939 r. na cmentarzu
 12. Gdów – kopiec powstańców krakowskich 1846 r. na cmentarzu
 13. Czasław – pomnik bitwy partyzanckiej 12 IX 1944 przy „moście glichowskim”
 14. Droginia-Banowice – cmentarz wojenny nr 371 z I wojny światowej
 15. Łysina – symboliczne groby żołnierzy AK
 16. Podołany – pomnik 1939 i miejsce katastrofy B-17 „Flak Happy Baby”
 17. Zręczyce – pomrik 1939
 18. Żerosławice – pomnik w miejscu pacyfikacji 1944
 19. Jordanów – Grób Nieznanego Żołnierza oraz mogiły partyzanckie na cmentarzu
 20. Wiśniowa – cmentarze wojenne nr 373 i 374 z I wojny światowej
Pozostałe – 7 (100)
 1. Osieczany - kopiec marszałka J. PiłsudskiegO
 2. Myślenice – Bukówka, cmentarz zakaźny z 1831 r.
 3. Trzebunia – cmentarz zakaźny z 1847 r.
 4. Hucisko - grobowiec katakumbowy Lipowskich
 5. Hucisko - dom T. Kantora krzesło-pomnik
 6. Wiśniowa – d. bożnica
 7. Urbania Góra – Kalwaria Tokarska