Miłośnik Ziemi Myszkowskiej PTTK M-2 Myszków

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK w Częstochowie ustanawia jednostopniową odznakę turystyczno-krajoznawczą „Miłośnik ziemi myszkowskiej”, zwaną dalej Odznaką.
 2. Celem odznaki jest popularyzowanie ziemi myszkowskiej oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin powiatu.
 3. Odznakę można zdobywać na terenie powiatu myszkowskiego, zwanym w niniejszym regulaminie także ziemią myszkowską.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej.
 5. Czas spełniania wymagań dla zdobycia odznaki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
 6. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek uprawianej przez zainteresowanego dyscypliny turystycznej [lub dzienniczek krajoznawczy albo samodzielnie opracowywana kronika] z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć.
 7. Warunki zdobycia odznaki:
  1. udział w wycieczce, rajdzie, zlocie bądź złazie turystycznym PTTK mającym swój punkt docelowy na ziemi myszkowskiej;
  2. przebycie pieszo, rowerem lub konno przynajmniej 10-kilometrowego odcinka jednego ze szlaków turystycznych biegnących przez ziemie powiatu myszkowskiego;
  3. zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych tak dobranych z poniższego wykazu, by reprezentowały wszystkie 5 gmin powiatu myszkowskiego.
  4. dla turystów motorowych i krajoznawców wymóg określony w ppkt. 2 nie jest obowiązkowy.
 8. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla ziemi myszkowskiej.
 9. Odznakę przyznają:
  • Klub Osiedlowy PTTK „M-2” w Myszkowie (42-300 Myszków, skrytka pocztowa 25)
  • oraz upoważnione przez Zarząd Oddziału Regionalnego referaty weryfikacyjne funkcjonujące w ogniwach PTTK ziemi myszkowskiej;
  • w skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić członek kadry programowej PTTK.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r. i od tego dnia można przystąpić do wypełniania norm potrzebnych dla zdobycia odznaki.
 11. Interpretacja regulaminu należy do Klubu Osiedlowego PTTK „M-2” w Myszkowie.
 12. Wykaz obiektów zalecanych do poznania dla zdobycia Odznaki (poniżej).

Załącznik 1

Źródło 

Gmina Koziegłowy

 • Koziegłowy
  • Pozostałości zamku
  • Galeria obrazów Tadeusza Puszczewicza
  • Tablice nagrobne w murze ogradzającym plebanię
 • Pińczyce - Zespół pałacowy (obecnie plebania)
 • Huta Szklana - Rezerwat „Cisy”
 • Cynków - Drewniany kościół św. Wawrzyńca

Gmina Myszków

 • Myszków - MOSiR [pływalnia]
 • Mijaczów
  • Pomnik Poległym za ziemię myszkowską
  • Pałac Schmelzerów
 • Mrzygłód - Rynek – pomnik powstańców 1863 r.
 • Nowa Wieś - Pomnik przyrody – cis, ul. Gołębia 8
 • Będusz - Zespół folwarczny

Gmina Niegowa

 • Bobolice - Zamek
 • Łutowiec - Strażnica jurajska
 • Mirów - Zamek
 • Mzurów - Dąb pomnik przyrody w parku dworskim
 • Niegowa - Pomnik ku czci poległych w II Wojny Światowej

Gmina Poraj

 • Choroń - Aleja – pomnik przyrody
 • Dębowiec - Pomnik poległych w II Wojnie Światowej
 • Poraj - Sala Tradycji w GOK
 • Masłońskie - „Rybaczówka” PZ Wędkarskiego
 • Żarki Letnisko - Prywatne obserwatorium słońca, ul. Kopernika 1

Gmina Żarki

 • Jaroszów - Leśna mogiła ofiar zarazy w 1832 r.
 • Kotowice - Cmentarz wojenny z 1914 r.
 • Leśniów - Park przyklasztorny i źródło Leśniówki
 • Przewodziszowice - Strażnica jurajska
 • Przybynów - Lipa pomnik przyrody k. plebanii
 • Żarki - Zespół zabytkowych stodół

Przebycie oznakowanej arterii rowerowej "szlakiem zamków" Myszków - Bobolice - Mirów - Łutowiec - Przewodziszowice - Koziegłowy - Siewierz długości 83 km Smy-101s jest równoznaczne ze spełnieniem wszystkich wymogów i uprawnia do noszenia odznaki MZM.

help_outline