Miłośnik Ziemi Świdwińskiej PTTK Świdwin

Aktywna S: 1
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo-turystycznych miasta i gminy Świdwin, poznawanie zabytków kultury, wartościowych obiektów przyrodniczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Można ją zdobywać podczas wycieczek pieszych, rowerowych, autokarowych, itp. organizowanych grupowo, indywidualnie lub z rodziną.
 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu siódmego roku życia, w dowolnym czasie.
 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie:
  • na terenie miasta Świdwina:
   • 5 zabytków architektury (w tym obowiązkowo Zamku Wedlów, kościoła gotyckiego, Bramy Kamiennej, wieży ciśnień)
   • 2 obiektów przyrodniczych
   • 3 miejsc pamięci narodowej (w tym koniecznie kirkutu, skweru im. Rudolfa Virchowa)
  • na terenie gmin wiejskich powiatu świdwińskiego:
   • 8 zabytków architektury
   • 5 obiektów przyrodniczych
   • 5 miejsc pamięci narodowej
  • odbycie jednej wycieczki szlakiem "Kotła Świdwińskiego" lub ścieżką przyrodniczą "Torfowisko Karsibór"
  • zwiedzenie Połczyna-Zdroju
 6. Potwierdzenie zwiedzenia może dokonać przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor krajoznawstwa, opiekun SKKT. Może to uczynić również nauczyciel, jeśli był obecny z uczniami podczas zwiedzania (potrzebna pieczątka szkoły). Potwierdzeniem mogą być pieczątki z obiektów lub miejscowości.
 7. Odznaka może być zatwierdzona z pominięciem wymogów regulaminu za szczególne zasługi w osiągnięciach turystyczno-krajoznawczych, a także młodzieży z ponad 3-letnim stażem w PTTK na podstawie rekomendacji opiekuna SKKT.
 8. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Świdwinie. Osoba do kontaktu ws. weryfikacji: Elżbieta Grabińska, tel. 604-298-750.
 9. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdwinie w dniu 25.11.2004 roku, z późniejszymi zmianami.
 10. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Świdwinie.
help_outline