Miłośnik Ziemi Tarnowskiej PTTK Tarnów

Aktywna S: 3
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznaka Turystyczna PTTK "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów społeczeństwa oraz młodzieży do systematycznego poznawania Ziemi Tarnowskiej. Odznaka ma służyć popularyzacji walorów krajoznawczych Ziemi Tarnowskiej, poznawania jej historii, zabytków, sztuki, kultury ludowej, przyrody i miejsc martyrologii.
 2. Odznaka "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem emalii.
  • Stopień pierwszy ma niebieską emalię w tle herbu "Leliwa"
  • Stopień drugi ma niebieską emalię w tle i żółtą emalię w herbie "Leliwa".
  • Stopień trzeci ma niebieską emalia w tle żółtą w herbie i czerwoną w wieńcu serc.
  • W jednym roku można zdobyć jeden stopień.
 3. O uzyskanie odznaki "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 4. Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" można uzyskać przez odbycie pieszo lub rowerem pewnej ilości wycieczek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
 5. Odznaka "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę (GOT, KOT lub OTP) i uzyskać w niej potwierdzenie wycieczek przez: przewodnika, przewodnika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora harcerskiego, lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości na odbytej trasie wycieczki.
 6.  
  • Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" stopnia pierwszego uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku:
   1. zdobył 40 pkt. do odznaki turystyki kwalifikowanej GOT lub odbył wycieczkę na trasie minimum 40 km do odznaki OTP, KOT
   2. zwiedził jedno miejsce pamięci narodowej
   3. zwiedził muzeum lub izbę pamięci
   4. uczestniczył w jednej imprezie organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej.
  • Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" stopnia drugiego uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku:
   1. zdobył 80 pkt. do odznaki turystyki kwalifikowanej GOT (lub odbył wycieczkę na trasie minimum 80 km do odznaki OTP, KOT)
   2. zwiedził dwa miejsca pamięci narodowej
   3. zwiedził dwa muzea lub dwie izby pamięci
   4. zwiedził dwie miejscowości na terenie Ziemi Tarnowskiej
   5. uczestniczył w dwóch imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej
  • Odznaką "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" stopnia trzeciego uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku:
   1. zdobył 120 pkt do odznaki turystyki kwalifikowanej GOT lub odbył wycieczkę na trasie minimum 120 km do odznaki OTP, KOT
   2. zwiedził pięć miejsc pamięci narodowej
   3. zwiedził cztery miejscowości na terenie Ziemi Tarnowskiej
   4. uczestniczył w trzech imprezach organizowanych przez Oddział PTTK Ziemi Tarnowskiej.
 7. Zwiedzanie tych samych miejsc pamięci narodowej, muzeów, izb pamięci, oraz miejscowości może być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.
 8. Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.
 9. Książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP wypełnione weryfikują Komisje Oddziału PTTK Ziemi Tarnowskiej za pośrednictwem Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Kwalifikowanej. W książeczkach tych należy zaznaczyć punkty na Odznakę "Miłośnik Ziemi Tarnowskiej"
 10. Teren Ziemi Tarnowskiej na którym zdobywać można odznakę to obszar: ze wschodu od Wisłoki, po Rabę na zachodzie, na północy od Wisły, po Beskid Wyspowy na południu.
 11. Interpretacja wymagań Regulaminu należy do ZO PTTK. Odznakę "Miłośników Ziemi Tarnowskiej" można nabyć tylko w biurze PTTK Oddziału Ziemi Tarnowskiej ul. Żydowska 20 na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej GOT, KOT lub OTP.
help_outline