Młody Turysta Bydgoszczy PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 1
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I.Postanowienia ogólne

 1. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację miasta Bydgoszczy, jego walorów historycznych, przyrodniczych i krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży. Odznaka jest stała – jednostopniowa.

II.Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać począwszy od 6 roku życia. Warunkiem uzyskania odznaki jest:
  1. Zwiedzenie 5 obiektów zgodnie z załącznikiem
  2. Udział w 2 imprezach organizowanych przez R. O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczylub zamiennie zwiedzenie 4 kolejnych obiektów zgodnie z załącznikiem.

III. Weryfikacja

 1. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez odcisk pieczątki z obiektu lub najbliższej instytucji wraz z datą lub potwierdzone prze przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTKobecnego na wycieczce. Honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej. Forma prowadzenia dokumentacji (np. kronika, album, książeczka) jest dowolna. Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić uzupełnienie wymaganej dokumentacji.
 2. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny odznaki powołany przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” ul. Sienkiewicza 1/I 85-037 Bydgoszcz. Odznaki są do nabycia w siedzibie oddziału.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.

Regulamin wraz ze zmianami został zatwierdzony uchwałą nr 20/IX/2019 z dnia 25.06.2019 roku przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy i wchodzi w życie z datą uchwalenia, jednocześnie traci moc regulamin z dnia 30.09.2010 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Katedra św. Marcina i Mikołaja
 2. Kościół Klarysek Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 3. Kościół Garnizonowy
 4. Bazylika św. Wincentego à Paulo,
 5. Średniowieczne mury miejskie
 6. Teatr
 7. Filharmonia
 8. Opera
 9. Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego (minimum 1 oddział)
 10. Bydgoska Wenecja ( Wyspa Młyńska)
 11. Kanał Bydgoski (minimum 1 śluza)
 12. Pomnik (do wyboru): Łuczniczka, Fontanna Potop, Król Kazimierz Wielki, Przechodzący przez Rzekę, Marian Rejewski, Leon Barciszewski
 13. Myślęcinek – Ogród Botaniczny
 14. Myślęcinek – Ogród Fauny Polskiej

Dopuszczalne jest zwiedzenie innych ciekawych miejsc nie ujętych w załączniku (muzeum, zabytek, park, pomnik przyrody itp.)

help_outline