Odkryj Gminę Czosnów PTTK Nowy Dwór Mazowiecki

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło Kopia
 1. Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, w porozumieniu z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek, ustanawia odznakę „Odkryj Czosnów”. Chcemy w ten sposób promować walory krajoznawcze gminy Czosnów oraz zachęcać do zdobywania odznak PTTK.
 2. Możesz zdobywać odznakę, jeśli masz co najmniej 6 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, musisz robić to pod opieką rodzica lub opiekuna.
 3. Aby zdybywać odznakę, wcześniej pobierz legitymację odznaki. Otrzymasz ją w jednym z tych miejsc:
  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.
 4. Odznakę możesz zdobywać w dowolnym czasie. Termin i czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Aby zdobyć odznakę, musisz:
  • zwiedzić minimum 6 z 8 obiektów, które wymieniamy w załączniku do tego regulaminu,
  • potwierdzić to w legitymacji odznaki.
 6. Potwierdzenie stanowią:
  • zdjęcia, które zrobisz podczas zwiedzania,
  • pieczątki w legitymacji zrobione przez pracowników odwiedzonych punktów.
 7. Możesz zwiedzać atrakcje w dowolnej kolejności.
 8. Kiedy wypełnisz legitymację, złóż ją do weryfikacji w jednym z tych miejsc:
  • Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki Murmańskiej 164, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.
  • Urząd Gminy Czosnów ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów.
 9. Jeśli zweryfikujemy Twoją legitymację odznaki, oznacza to, że:
  • potwierdzamy, że otrzymujesz odznakę,
  • możesz pobrać odznakę i ją nosić.
 10. Odznakę możesz pobrać w tym samym miejscu, w którym złożyłeś legitymację do weryfikacji.
 11. Ten regulamin został przyjęty 3 grudnia 2021 roku, na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim, uchwałą nr 1.
 12. Zarząd Oddziału PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim daje sobie prawo do interpretowania zapisów tego regulaminu.

Załącznik 1

Źródło Kopia
 1. Muzeum / Cmentarz Mauzoleum w Palmirach
 2. Krzyż Jerzyków w Pociesze
 3. Kościół w Wierszach
 4. Cmentarz i pomnik partyzancki w Wierszach
 5. Pomnik Mauzoleum obrońców Modlina w Kazuniu Nowym
 6. Zabytkowy kościół w Łomnej
 7. Park im. Czosnowskich / Pomnik Orła
 8. Kościół w Kazuniu Bielany / cmentarz, kwatera poległych w 1939 roku