Odznaka im. dr. Tytusa Chałubińskiego PTT Radom

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Krajoznawcza Odznaka im. dr. Tytusa Chałubińskiego ma służyć przybliżeniu sylwetki dr. Tytusa Chałubińskiego, najsłynniejszego lekarza XIX – wiecznej Warszawy, odkrywcy Zakopanego, pioniera taternictwa i turystyki górskiej, jednego z współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego. Jest rodzajem hołdu dla tego wielkiego człowieka, a jednocześnie zachętą do poznawania jego życia, a także tatrzańskich tras jakimi podążał.

 1. Odznaka ma służyć przybliżeniu sylwetki dr. Tytusa Chałubińskiego, najsłynniejszego lekarza XIX – wiecznej Warszawy, odkrywcy Zakopanego, pioniera taternictwa i turystyki górskiej, jednego z współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, które zostało reaktywowane z dniem 10.10.1981 r. na fali solidarnościowego zrywu. Jest rodzajem hołdu dla tego wielkiego człowieka, a jednocześnie zachętą do poznawania jego życia, a także tatrzańskich tras jakimi podążał. Wychodzi tym samym naprzeciwko statutowym celom Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nakierowanym na poznawanie i kontemplowanie piękna polskich gór oraz zachowanie ichw niezmienionym stanie dla potomnych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania nieograniczony.
 3. Warunkiem jej zdobycia jest odwiedzenie następujących miejsc związanych z życiem i działalnością dr. Tytusa Chałubińskiego:

  • W Radomiu:
   • Kościół farny św. Jana Chrzciciela przy ul. Rwańskiej (ufundowany przez Kazimierza Wielkiego, wybudowany w latach 1360 – 1370 w stylu gotyckim. Tutaj Tytus Chałubiński został ochrzczony);
   • Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego przy ul. Rynek 11 (dawniej mieściło się tu słynne Kolegium Pijarów, a później Gimnazjum Gubernialne, gdzie Tytus Chałubiński pobierał nauki).
  • W Warszawie:
   • ul. Długa (w pobliżu obecnej Katedry Polowej Wojska Polskiego znajdował się Kościół i klasztor Pijarów, a wczasach dr. Tytusa Chałubińskiego prawosławna cerkiew. W bliskim sąsiedztwie znajdował się też budynek mieszkalny, a w nim pierwsze warszawskie mieszkanie Doktora);
   • ul. Karmelicka (mieścił się przy niej okazały kompleks Szpitala Ewangelickiego, miejsce pierwszej zawodowej pracy dr. Tytusa Chałubińskiego);
   • okolice Placu Powstańców Warszawy i ul. Wareckiej ( za czasów dr. Tytusa Chalubińskiego znajdował się tu Szpital Dzieciątka Jezus, miejsce jego drugiej w kolejności pracy);
   • Pałac Staszica, siedziba Polskiej Akademii Nauk przy ul. Krakowskie Przedmieście (od 1857 roku działała tu Akademia Medyko-Chirurgiczna, a później Szkoła Główna, gdzie profesorem terapii szczegółowej był dr Tytus Chałubiński);
   • ulice Mazowiecka i Bielańska (po ślubie z Anną Leszczyńską – 29.05.1852 roku – m. in. przy tych właśnie ulicach zamieszkiwał dr Tytus Chałubiński);
   • Kościół Ewangelicko – Augsburski przy ul. Królewskiej(w 1869 roku dr Tytus Chałubiński bierze tu ślub z Antoniną Wilde primo voto Krzywicką. Młodzi zamieszkują przy pobliskim Krakowskim Przedmieściu w tzw. „Domu Grodzkim” nr 7);
   • Pałac Mniszchów przy ul. Senatorskiej (obecnie mieści się tu ambasada Belgii. W czasach dr. Tytusa Chałubińskiego była to siedziba Resursy Kupieckiej, miejsce gdzie ogniskowały się różne przejawy społecznej działalności i społecznikowskiej pasji dr. Tytusa Chałubińskiego);
   • Pałacyk przy ul Mokotowskiej 48 (poprzednio ul Mokotowska 8, w którym od 1878 roku zamieszkuje dr Tytus Chałubiński).
  • W Zakopanem:
   • Dom Gąsieniców Nawsiów przy ul Kościeliskiej 12, w którym najczęściej zamieszkiwał dr Tytus Chałubiński przed wybudowaniem własnego domu;
   • Krzyż na Gubałówce ufundowany przez dr. Tytusa Chałubińskiego w 1873 roku (obecnie przy ul. Stanisława Zubka 4 w ogrodzie Anieli Stach);
   • ul Krupówki 12 (w 1882 roku otwarto tu Dworzec Tatrzański Towarzystwa Tatrzańskiego, od 1900 roku centrum życia kulturalnego Zakopanego);
   • rozwidlenie ulic Chałubińskiego i Zamojskiego (tutaj na parceli „Swoboda” mieścił się zakopiański dom dr. Tytusa Chałubińskiego. Nieopodal istniejący do dzisiaj, a wybudowany w 1886 roku dla córki Jadwigi dom „Jadwiniówka”, a także rezerwat imienia Doktora. Na rozwidleniu wspomnianych ulic pomnik dr. Tytusa Chałubińskiego i Sabały);
   • ul. Chramcówki 15 (mieściły się tu ogrody Zakładu Wodoleczniczego dr. Andrzeja Chramca, wychowanka Doktora. Obecnie znajdują się tu budynki Starostwa Tatrzańskiego i Teatru Witkiewicza a w ich pobliżu replika pomnika „Króla Tatr” z 1901 roku, odsłonięta 2.06.2006 roku)
   • Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie znajduje się grób dr. Tytusa Chałubińskiego.
 4. Niezależnie od tego, aby zdobyć Odznakę należy odbyć co najmniej dwie wycieczki znakowanymi szlakami tatrzańskimi, z których każda będzie trwała nie krócej niż 1 „dzień wycieczkowy” w rozumieniu Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTT (jeden „dzień wycieczkowy” składa się z 6 godzin wędrówki według czasu przewodnikowego). Przykładowe trasy:

  • Schronisko na Polanie Chochołowskiej – Grześ (1653) – Rakoń (1879) – Wołowiec (2062) Wyżnia Chochołowska – Schronisko na Polanie Chochołowskiej.
  • Polana Białczańska – Rusinowa Polana (1200) – Gęsia Szyja (1490) – Rówień Waksmudzka (1418) – Hala Gąsienicowa (1500) – Psia Trawka – Toporowa Cyrhla.

  Należy także wziąć udział przynajmniej w jednym rajdzie „Perciami ku Wierchom” organizowanym przez Oddział PTT im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu (możliwe jest zaliczenie udziału w poprzednich rajdach z tej serii, a więc odbytych przed ustanowieniem Odznaki).

 5. Wykonanie powyższych zadań należy udokumentować w sposób nie budzący wątpliwości w prowadzonej w tym celu kronice. W wypadku miejsc związanych z życiem i działalnością dr. Tytusa Chałubińskiego wystarczy pieczątka dowolnej instytucji publicznej bądź prywatnej, zaś przebycie tras górskich mogą potwierdzać – niezależnie od pieczątek z obiektów na trasie -przewodnicy GOT PTT, przewodnicy i ratownicy górscy, instruktorzy PZA, strażnicy parków narodowych, kierownicy wycieczek. Zalecane jest dokumentowanie wykonanych zadań przy pomocy zdjęć fotograficznych uwidaczniających kandydata do Odznaki na tle danego obiektu bądź charakterystycznego miejsca na trasie.

 6. W celu weryfikacji i przyznania odznaki prowadzoną kronikę należy przesłać do Komisji GOT PTT, która usytuowana jest przy Oddziale PTT im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu pod adresem: 26-600 Radom, ul Wośnicka 32A m 13, tel 48 334 36 54 lub 507 974 959.
 7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji GOT PTT przy Oddziale PTT im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.
help_outline