Odznaka Jadwiżańska Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

Aktywna S: 3
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznakę ustanowiło oraz zastrzega sobie ostateczną interpretacją niniejszego regulaminu Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (zwane dalej TMZZ).
 2. Odznakę zdobywać mogą osoby, które ukończyły 7 lat. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 3. Odznakę zdobywać można pieszo lub rowerowo, a także z wykorzystaniem innego środka transportu - indywidualnie, w gronie rodziny lub w grupach zorganizowanych (np. podczas październikowych Rajdów Jadwiżańskich, organizowanych przez TMZZ).
 4. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Stopnie zdobywa się w powyższej kolejności.
 5. W jednym roku kalendarzowym uzyskać można dwa stopnie odznaki.
 6.  
  1. Osoba ubiegająca się o stopień brązowy zobowiązana jest:
   • przemierzyć dwukrotnie Ścieżkę św. Jadwigi (nie zalicza się przejść odbytych tą samą trasą w kierunku przeciwnym),
   • zwiedzić dwa kościoły p.w. św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego (Prusice, Sokołowiec ,Wysocko, Złotoryja)
   • zwiedzić jedną miejscowość ze źródełkiem św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego (Jerzmanice Zdrój, Rokitnica, Rzymówka)
  2. Osoba ubiegająca się o stopień srebrny zobowiązana jest:
   • trzykrotnie przemierzyć Ścieżkę św. Jadwigi
   • zwiedzić trzy kościoły jej wezwania na terenie powiatu złotoryjskiego
   • zwiedzić dwie miejscowości ze źródełkiem św. Jadwigi
  3. Osoba ubiegająca się o stopień złoty odznaki zobowiązana jest:
   • trzykrotnie przemierzyć Ścieżkę św. Jadwigi
   • zwiedzić cztery kościoły jej wezwania na terenie powiatu złotoryjskiego
   • zwiedzić trzy miejscowości ze źródełkiem św. Jadwigi na terenie powiatu złotoryjskiego
 7. Niniejszy regulamin, załączniki oraz książeczkę odznaki otrzymać można w siedzibie TMZZ (59-500 Złotoryja, ul. Szkolna 1, tel. 768 788 137). Wpisy w książeczce potwierdza się pieczątkami oraz imiennymi podpisami przedstawicieli następujących instytucji: parafie, szkoły i inne placówki oświatowe i wychowawcze, urzędy administracji lokalnej, instytucje kulturalne, placówki handlowe i usługowe, zakłady przemysłowe, stacje kolejowe. Spełnienie warunków na określony stopień odznaki weryfikują osoby wyznaczone przez Zarząd TMZZ.
 8. Odznakę przyznaje Zarząd TMZZ. Koszt odznaki ponosi osoba o nią się ubiegająca. W miarę możliwości dekoracja Odznaką odbywać się będzie podczas imprez lub uroczystości, organizowanych przez TMZZ.
 9. Regulamin opracowali: Roman Gorzkowski i Robert Kiełbasa. Projekt odznaki wykonał Józef Banaszek.
 10. Regulamin Odznaki Jadwiżańskiej przyjął Zarząd TMZZ w dniu 8 lutego 2005 roku.
help_outline