Odznaka Krajoznawcza 450-lecia Unii Lubelskiej PTTK Lublin

Aktywna S: 1
Regiony:  Lubelskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. „Odznaka Krajoznawcza 450-lecia Unii Lubelskiej” ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie uchwałą nr 43/XXI/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. z okazji przypadającej w 2019 r. 450. rocznicy zawarcia pomiędzy Polska i Litwą unii zwanej Unią Lubelską.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja miasta Lublina i miejsc związanych z zawarciem Unii Lubelskiej.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę mogą zdobywać osoby po ukończeniu 6 roku życia.
 5. Odznakę zdobywa się przez zwiedzenie miejsc związanych z zawarciem unii tj. : Zamek Lubelski, kościół p.w. św. Stanisława BM i klasztor o.o. dominikanów, Rynek, Brama Krakowska, kościół pobernardyński, pomnik Jana Kochanowskiego, Plac Litewski.
 6. Odznakę można zdobyć podczas wycieczek zorganizowanych, indywidualnych oraz questu.
 7. Odznakę weryfikują i przyznają: Terenowy Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych O/M PTTK w Lublinie i Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej O/M PTTK w Lublinie (Rynek 8 20-111 Lublin) na podstawie książeczki „Odznaki Krajoznawczej 450-lecia Unii Lubelskiej” wypełnionej przez zdobywającego, z potwierdzeniami zwiedzenia wymienionych obiektów.
 8. Odznaka jest odpłatna.
 9. Przekazanie książeczki do weryfikacji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko w celu przyznania odznaki, zgodnie z wymaganiami RODO.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Wykaz obiektów

 1. Muzeum Lubelskie (Zamek)
 2. Kościół św. Stanisława BM i klasztor o.o. dominikanów.
 3. Rynek
 4. Brama Krakowska (Muzeum Miasta Lublina)
 5. Kościół pobernardyński
 6. Pomnik Jana Kochanowskiego
 7. Plac Litewski (pomnik Unii Lubelskiej)
help_outline