Odznaka Krajoznawcza im. Edyty Stein - św. Teresy Benedykty od Krzyża PTTK Lubliniec

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka ma na celu przybliżenie postaci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, jej życia i związków z Lublińcem.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Za szczególne popularyzowanie postaci Świętej i miejsc związanych z jej pobytem w Lublińcu odznaka może być przyznawana honorowo.
 4. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami PTTK podczas wycieczek indywidualnych i grupowych, pielgrzymek oraz przy okazji indywidualnego odwiedzania obiektów związanych z kultem Świętej i z jej rodziną w Lublińcu.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentować obecność w poszczególnych miejscach i obiektach zdobywając: pieczątki, widokówki, zdjęcia czy szkice własnoręcznie wykonane w kronice, książeczce potwierdzeń wg poniższego zestawienia obiektów:
  • Kościół parafialny pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu-Steblowie, ul. Stefana Żeromskiego 2;
  • Dom „Villa Nova” – ul. Adama Mickiewicza 29/31 (obecnie nie istnieje) – zdjęcie lub odbitka ze starych fotografii, ilustracji, przewodników (ksero);
  • Dom Courantów – ul. Edyty Stein 2;
  • Pomnik – pl. Mikołaja Kopernika (Mały Rynek);
  • Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW – Izba Pamięci – ul. Józefa Piłsudskiego 8;
  • Cmentarz żydowski – ul. 11 Listopada;
  • Synagoga – ul. Adama Mickiewicza 26 (obecnie nie istnieje) – zdjęcie lub odbitka ze starych fotografii, ilustracji, przewodników (ksero).
 2. Potwierdzenia może dokonać Instruktor Krajoznawstwa, Przewodnik, Przodownik TP, KOT.
help_outline