Odznaka Krajoznawcza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna PTTK Nowa Sarzyna

Aktywna S: 1
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka przyznawana jest przez Oddział PTTK w Nowej Sarzynie.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i walorów krajoznawczych terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta bez względu na wiek i przynależność do PTTK.
 5. Osoba zdobywająca odznakę obowiązana jest do przestrzegania Karty Turysty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Należy odbyć wycieczki rowerowe, piesze, samochodowe do pięciu obiektów z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna np.: Zwiedzić przynajmniej pięć obiektów z terenu Gminy Nowa Sarzyna:

  • rezerwat azalii pontyjskiej położony na terenie Woli Zarczyckiej,
  • pomnik przyrody dąb szypułkowy rosnący na prywatnej posesji w Wólce Łętowskiej,
  • ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Ostoja bobrowa” w Jelnej,
  • obiekt zabytkowy – Kościół Parafialny pw. Św. Sebastiana i Marii Magdaleny w Sarzynie,
  • miejsce pamięci narodowej – pomnik Pacyfikacji Woli Zarczyckiej.
 2. Przejechać lub przejść przynajmniej jeden szlak rowerowy z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna np.:

  • zielony pieszy szlak PTTK do azalii pontyjskiej,
  • czerwony szlak rowerowy ATR,
  • zielony szlak rowerowy.
 3. Prowadzenie kroniki wycieczek dokumentującej zwiedzane obiekty:

  • zdjęcie uczestnika wycieczki na tle zwiedzanego obiektu,
  • pieczątka,
  • potwierdzenie imieniem i nazwiskiem członka kadry programowej PTTK.

III. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do zarządu PTTK w Nowej Sarzynie

Wnioski o przyznanie odznaki przyjmowane są w siedzibie PTTK Oddział w Nowej Sarzynie ul. 1 Maja 4.

help_outline