Odznaka Krajoznawcza Powiatu Nowotomyskiego PTTK Szamotuły

Aktywna S: 2
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach za aprobatą Zarządu Powiatu i Starosty Nowotomyskiego, ustanawia dwustopniową "Odznakę Krajoznawczą Powiatu Nowotomyskiego" w stopniach srebrnym i złotym, zwaną dalej odznaką.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja historii, zabytków i walorów Powiatu Nowotomyskiego oraz zachęcenie do jego poznawania podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, po ukończeniu 7 roku życia, w ramach uprawianej przez siebie dyscypliny turystyki kwalifikowanej, podczas wycieczek indywidualnych i grupowych odbywanych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Czas spełnienia wymagań dla zdobycia odznaki jest nieograniczony.
 5. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana kronika z adnotacjami dotyczącymi przebytych tras, poznanych obiektów, bądź spełnionych zadań oraz potwierdzeniami w postaci pieczątek, biletów lub wklejonych zdjęć
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest:
  • odbycie 3 wycieczek, podczas których należy przebyć pieszo, rowerem lub konno minimum 10 kilometrów szlaków turystycznych biegnących przez teren powiatu lub przepłynąć kajakiem 10 - kilometrowy odcinek rzeki lub jeziora
  • zwiedzenie Nowego Tomyśla,
  • zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych położonych na terenie co najmniej 2 gmin, w tym:
   • 1 muzeum
   • 1 pomnika przyrody
   • 3 zabytków architektury,
   • 1 osady olęderskiej
 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:
  • spędzenie minimum 5 dni na wycieczkach turystyczno - krajoznawczych na terenie Powiatu Nowotomyskiego,
  • udział w wycieczce, rajdzie, zlocie lub innej imprezie PTTK odbywającej się na terenie Powiatu Nowotomyskiego lub w dowolnej imprezie regionalnej organizowanej przez samorząd powiatowy lub samorządy gminne (wymóg ten nie dotyczy osób mieszkających w odległości większej niż 100 km od Nowego Tomyśla),
  • przebycie pieszo, rowerem lub konno kolejnych odcinków szlaków turystycznych biegnących przez teren powiatu o łącznej długości 25 km lub przepłynięcie kajakiem 10 - kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,
  • zwiedzenie 7 spośród następujących miejscowości:
   • Lwówek,
   • Opalenica,
   • Zbąszyń,
   • Posadowo,
   • Brody,
   • Wąsowo,
   • Bukowiec,
   • Łomnica,
   • Michorzewo,
  • zwiedzenie dalszych 20 obiektów krajoznawczych, na terenie co najmniej 5 gmin, w tym:
   • 1 muzeum,
   • 1 rezerwatu przyrody,
   • 2 osad olęderskich,
   • 3 pomników przyrody,
   • 5 zabytków architektury.
 8. Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 9. Odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Szamotułach oraz upoważnione ogniwa PTTK z terenu powiatu nowotomyskiego. W skład referatu weryfikacyjnego musi wchodzić przedstawiciel kadry programowej PTTK - przodownik lub instruktor.
 10. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach.
help_outline