Odznaka Krajoznawcza Ziemi Koszalińskiej PTTK Koszalin

Aktywna S: 2
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Zarząd Oddziału Koszalińskiego PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Krajoznawczej ustanawia z dniem 1.09.2002r. „Odznakę Regionalną Ziemi Koszalińskiej”.
 2. Celem wprowadzenia odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczo - turystycznych, dorobku i wartości historycznych Ziemi Koszalińskiej, poznawanie zabytków, obiektów przyrodniczych, obiektów przemysłowych, a także zachęcanie do uprawiania turystyki kwalifikowanej szlakami Pomorza Środkowego.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 lat, indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 4. Odznaka posiada dwa stopnie:
  • srebrna
  • złota
   Obowiązuje kolejność zdobywania kolejnych stopni.
 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 6. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki mogą być zaliczone na inną odznakę.
 7. Za wybitne zasługi w rozwoju i popularyzacji krajoznawstwa w regionie, odznaka może być przyznana bez konieczności spełniania wymogów regulaminowych.
 8. Warunki zdobywania odznaki w stopniu srebrnym:
  • zwiedzenie 2 muzeów (w różnych miastach),
  • zwiedzenie 8 miejscowości,
  • przebycie 30 km znakowanymi szlakami naszego regionu w ciągu jednego roku.
 9. Warunki zdobycia odznaki w stopniu złotym:
  • zwiedzenie kolejnych muzeów, wg załącznika,
  • zwiedzenie kolejnych 10 miejscowości,
  • przebycie dalszych 60 km znakowanych szlaków turystycznych.
 10. Podstawą weryfikacji jest dziennik, w którym zbiera się potwierdzenia zwiedzanych miast i szlaków turystycznych.
 11. Potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia miast mogą dokonać: kierownik wycieczki, przewodnik turystyki kwalifikowanej, organizator turystyki, opiekun SKKT, a także napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, które odciskają w kronice swą pieczęć.
 12. Turysta, który spełnił w/w wymagania dla danego stopnia i posiada w swej kronice właściwe potwierdzenia, przedkłada tę dokumentację w Oddziale Koszalińskim PTTK – Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.
 13. Regulamin i odznaki można nabyć w Oddziale Koszalińskim PTTK, ul. Dworcowa 4/4, 75-204 Koszalin.
 14. Wykaz muzeów, m.in.:
  1. Koszalin
   • Muzeum, ul. Młyńska,
   • Muzeum Radia,
   • Muzeum Włodzimierza Wysockiego,
   • Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych w Straży Granicznej;,
   • Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Centrum Szkolenia Polskich Sił Powietrznych.
  2. Czaplinek
   • Izba Tradycji
  3. Stare Drawsko
   • muzeum sezonowe na Zamku
  4. Kołobrzeg
   • Muzeum Oręża Polskiego
   • Muzeum Miasta Kołobrzeg
  5. Szczecinek
   • Muzeum Regionalne
  6. Darłowo
   • Muzeum Regionalne na Zamku Książąt Pomorskich
  7. Białogard
   • Muzeum Regionalne
  8. Bobolice
   • Muzeum Regionalne.
 15. Wykaz miejscowości:
  • Białogard,
  • Biały Bór,
  • Bobolice,
  • Bukowo Morskie,
  • Czaplinek,
  • Darłowo,
  • Drawsko Pomorskie,
  • Karlino,
  • Kołobrzeg,
  • Koszalin,
  • Krąg,
  • Polanów,
  • Połczyn Zdrój,
  • Sianów,
  • Sławno,
  • Stare Drawsko,
  • Strzekęcino,
  • Świdwin,
  • Szczecinek,
  • Trzebiatów,
  • Tychowo,
  • Ustronie Morskie,
  • Złocieniec oraz Góra Chełmska i Święta Góra Polanowska.
 16. Wykaz znakowanych szlaków pieszych:
  • szlak nadmorski: Trzęsacz - Kołobrzeg - Darłowo;
  • szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego: Góra Chełmska - Rosnowo - Tychowo;
  • szlak "Porwanego Księcia": Góra Chełmska - Sianów;
  • szlak Kamieni Granicznych: Góra Chełmska - J. Policko - Kamienne Kręgi;
  • szlak "Pętla Tatrzańska": dookoła Góry Chełmskiej;
  • szlak "Rezerwatów przyrody": Darłowo - Sławno - Krąg - Polanów;
  • szlak "Solny": Połczyn Zdrój - Świdwin - Białogard - Kołobrzeg.
 17. Jeżeli Turysta przedstawi udokumentowany obiekt, muzeum, miasto ciekawe pod względem krajoznawczym, będzie on zaliczony przez Zespół Weryfikacyjny, który przy wydaniu najbliższej edycji Regulaminu, zamieści go w wykazie.
help_outline