Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej PTTK Kozienice

Aktywna S: 3
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
 1. Zarząd PTTK Oddział w Kozienicach na wniosek Komisji Krajoznawczej ustanawia z dniem 01.10.2014 r. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej.
 2. Celem wprowadzenia odznaki jest zachęcenie do poznania walorów turystycznych, krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych oraz popularyzację Ziemi Kozienickiej poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego.
 3. Odznakę możne zdobywać każdy turysta, który ukończył 6 lat i spełni wymagania niniejszego regulaminu.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów dowolna.
 5. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowa, srebrna, złota.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku, uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.
 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 8. Odznakę zdobywa się na terenie powiatu kozienickiego oraz zwiedzając wybrane obiekty w Puszczy Kozienickiej, które są wymienione w Załączniku do Regulaminu.
 9. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.
 10. Wymagana liczba obiektów:
  1. brązowa – 15 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu kozienickiego lub jednej gminy i Puszczy Kozienickiej;
  2. srebrna – 25 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, na terenie co najmniej czterech gmin powiatu kozienickiego lub trzech gmin i Puszczy Kozienickiej;
  3. złota – 40 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, przy czym, włączając niższe stopnie, obiekty muszą pochodzić z siedmiu gmin powiatu kozienickiego i Puszczy Kozienickiej.
 11. Podstawą weryfikacji Odznaki jest książeczka (kronika) wycieczek prowadzona przez zdobywającego zawierająca: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, datę wycieczki, zwiedzany obiekt, potwierdzenie zwiedzanego obiektu.
 12. Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu może być m.in.: pieczątka z miejscowości w której znajduje się obiekt, fotografia turysty na tle obiektu (podczas weryfikacji zdjęcia mogą być dołączone do książeczki na płycie CD) , podpis osoby uprawnionej (przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki lub opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno–Krajoznawczego). Dopuszcza się potwierdzenie poprzez wykonanie własnego opisu zwiedzanego obiektu.
 13. Z zapisu w książeczce (kronice) musi jednoznacznie wynikać, iż ubiegający się o odznakę osobiście zwiedził i poznał obiekty wymagane w regulaminie.
 14. Weryfikację odznaki przeprowadza PTTK Oddział w Kozienicach za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej powołanej przy Oddziale.
 15. Książeczkę (kronikę) ze spełnionymi warunkami na dany stopień odznaki w celu weryfikacji można przesłać na adres:
  PTTK Oddział w Kozienicach
  Al. 1 Maja 5
  26-900 Kozienice
  wraz ze zwrotną kopertą oraz znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak przy wysłanej książeczce (kronice).
 16. Weryfikacje odznaki dokonuje się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki (kroniki).
 17. Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach może przyznać Odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Kozienickiej.
 18. Interpretacja regulaminu należy do Oddziału PTTK w Kozienicach.

Załącznik 1

Źródło 

Załącznik do regulaminu Odznaki Krajoznawczej Ziemi Kozienickiej zawierający obiekty krajoznawcze z podziałem na gminy oraz wybrane obiekty w Puszczy Kozienickiej

Gmina Garbatka-Letnisko

 1. Bąkowiec – cmentarz choleryczny z 1874 r.
 2. Bąkowiec – cmentarz wojenny z I wojny światowej.
 3. Brzustów – pomnik legionistów J. Piłsudskiego, poległych w 1914 r.
 4. Brzustów – pomnik upamiętniający B. Dróżdża „Dzika” zamordowanego w 1946 r.
 5. Garbatka-Letnisko – budynek dworca PKP z 1919 r.
 6. Garbatka-Letnisko – cmentarz parafialny, w tym mogiła zbiorowa żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej w 1939 r. oraz pomnik ofiar Oświęcimia.
 7. Garbatka-Letnisko – drewniana zabudowa willowa z okresu międzywojennego.
 8. Garbatka-Letnisko – kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP.
 9. Garbatka-Letnisko – pomnik – kamień upamiętniający wymarsz I Kadrowej.
 10. Garbatka-Letnisko – zalew ,,Polanka'' i amfiteatr „Grzybek”.
 11. Molendy – pomnik ku czci partyzantów BCh i AK poległych w 1944 r.
 12. Molendy – 2 cmentarze wojenne z I wojny światowej.
 13. Rezerwat przyrody Krępiec.
 14. Żytkowice – pomnik-mauzoleum legionistów I Brygady poległych w 1914 r., pod Anielinem i Laskami.

Gmina Głowaczów

 1. Brzóza – kościół pw. św. Bartłomieja.
 2. Brzóza – pomnik misji odbytych w Brzózie w 1839 r.
 3. Brzóza – pomnik przyrody – Aleja Lipowa.
 4. Chodków – pomnik upamiętniający walki majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
 5. Cecylówka – obelisk upamiętniający mieszkańców pomordowanych we wrześniu 1939 r.
 6. Głowaczów – pomnik Józefa Piłsudskiego.
 7. Głowaczów – kopiec Józefa Piłsudskiego.
 8. Lipa – pomnik poświęcony bitwie Powstania Styczniowego 1864 r.
 9. Maciejowice – cmentarz z I wojny światowej (w pobliżu parkingu leśnego przy drodze Kozienice-Brzóza).
 10. Studzianki Pancerne – izba pamięci.
 11. Studzianki Pancerne – pomnik mauzoleum bitwy pod Studziankami.

Gmina Gniewoszów

 1. Boguszówka – dworek i park krajobrazowy założony w XIX w.
 2. Borek – fort z 1879 r. należący do systemu obronnego twierdzy Dęblin.
 3. Gniewoszów – pomnik poświęcony Janowi Gniewoszowi z Oleksowa.
 4. Oleksów – cmentarz z mogiłami powstańców styczniowych.
 5. Oleksów – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
 6. Regów Nowy – kapliczka Jana Nepomucena z poł. XVIII w.
 7. Wysokie Koło – dwacmentarze z mogiłami żołnierzy z I i II wojny światowej.
 8. Wysokie Koło – kościół p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego.

Gmina Grabów nad Pilicą

 1. Czerwonka – pomnik w hołdzie żołnierzom walczącym o przyczółek warecko-magnuszewski.
 2. Grabów nad Pilicą – cmentarz z mogiłami wojennymi i kwaterą rodu Komornickich.
 3. Grabów nad Pilicą – neogotycki kościół pw. Św. Trójcy.
 4. Grabów nad Pilicą – Urząd Gminy – dawna strażnica austriackiej służby granicznej.
 5. Wyborów – barokowa kapliczka z poł. XVII w.
 6. Zakrzew – pomnik poświęcony żołnierzom WP i Armii Czerwonej poległym w VIII 1944 r.

Gmina Kozienice

 1. Brzeźnica – kościół neogotycki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Leonarda.
 2. Chinów – cmentarz ewangelicko-augsburski XIX – pocz. XX w.
 3. Janików – pomnik upamiętniający miejsce mordu przez Niemców mieszkańców Janikowa w 1943 r.
 4. Kociołki-Kajzerówka –kapliczka w kępie drzew.
 5. Kozienice – cmentarz ewangelicki – Śmigiel.
 6. Kozienice – kwatera Legionistów na cmentarzu parafialnym.
 7. Kozienice – cmentarz żydowski – Kirkut.
 8. Kozienice – hamernia – dawna fabryka broni.
 9. Kozienice – dworek w stylu mazowieckim z I poł. XIX w. (Aleja 1 Maja 10).
 10. Kozienice – kaplica pw. św. Aleksandra (ul. Lubelska).
 11. Kozienice – kościół pw. Św. Krzyża.
 12. Kozienice – kramy z XIX w. (ul. Radomska).
 13. Kozienice – muzeum regionalne.
 14. Kozienice – stadnina koni.
 15. Kozienice – willa z 1923 r. (obecnie Biblioteka Publiczna).
 16. Kozienice – zespół budynków Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących oraz Izba Pamięci Kazimiery Gruszczyńskiej.
 17. Kozienice – zespół pałacowo-parkowy, w tym kolumna Zygmunta I Starego oraz pomnik-mogiła AK-BCh.
 18. Nowiny (Cholerna Góra) – cmentarz ofiar zarazy i I wojny światowej.
 19. Rezerwat przyrody Guść.
 20. Ryczywół – kościół p.w. św. Katarzyny wraz z dzwonnicą.
 21. Świerże Górne – dzwonnica drewniana z XVIII w.
 22. Świerże Górne – cmentarz z I wojny światowej.

Gmina Magnuszew

 1. Kępa Anielin – pomnik powstańców styczniowych 1863 r.
 2. Magnuszew – kwatera na cmentarzu poległych żołnierzy o przyczółek warecko-magnuszewski.
 3. Magnuszew – kościół pw. św. Jana Chrzciciela z II poł. XVIII w. wraz z zabytkową dzwonnicą.
 4. Magnuszew – pomnik Braterstwa Broni.
 5. Mniszew – skansen Bojowy 1 Armii WP.
 6. Rezerwat przyrody Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego.
 7. Rezerwat przyrody Olszyny.
 8. Rozniszew – kościół pw. Narodzenia NMP – sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej.
 9. Rozniszew – kopiec Kościuszki.
 10. Rozniszew – pomnik Orła Białego 1863 r. na cmentarzu.
 11. Trzebień – zespół pałacowy z pocz. XIX w.

Gmina Sieciechów

 1. Kępice – pomnik ku czci żołnierzy BCh i AK.
 2. Nagórnik – ruiny fortu Bema (Wannowskiego).
 3. Opactwo – zespół poklasztorny benedyktynów z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP.
 4. Sieciechów – izba historyczno-regionalna.
 5. Sieciechów – kościół pw. św. Wawrzyńca.
 6. Sieciechów – ul. Paryż (drewniana zabudowa).
 7. Sieciechów – zabytkowy Rynek.
 8. Zajezierze – budynek dworca PKP z 1917 r.
 9. Zajezierze – pomnik kpr. Michała Okurzałego.
 10. Zajezierze – pomnik upamiętniający pobyt Józefa Piłsudskiego.
 11. Zajezierze – pomnik 28 Pułku Artylerii Lekkiej.

Puszcza Kozienicka (wybrane obiekty)

 1. Augustów – izba dydaktyczno-muzealna Puszczy Kozienickiej.
 2. Augustów – wyłuszczarnia nasion.
 3. Augustów – cmentarz z I wojny światowej.
 4. Kajzerówka – cmentarz z I wojny światowej przy niebieskim szlaku (Uroczysko Kobylin).
 5. Pomnik poświęcony 31 pułkowi Strzelców Kaniowskich (parking leśnym przy drodze Kozienice – Radom).
 6. Przejazd – ścieżka przyrodniczo-leśna Śródborze.
 7. Rezerwat przyrody Brzeźniczka.
 8. Rezerwat przyrody Królewskie Źródła.
 9. Rezerwat przyrody Zagożdżon.
 10. Ścieżka dydaktyczna Królewskie Źródła.
 11. Ścieżka przyrodniczo-leśna Królewskie Źródła.
help_outline