Odznaka Krajoznawcza Ziemi Serockiej Oddział Warszawski PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Serockiej jest odznaką regionalną, ustanowioną przez Oddział Warszawski PTTK.
 2. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Serockiej wprowadzono w życie uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 23/2018 z dnia 06.03 2018 roku.
 3. Celem zdobywania Odznaki jest popularyzacja wiedzy o mieście i gminie Serock oraz ich walorach turystyczno-krajoznawczych.
 4. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Serockiej jest jednostopniowa.
 5. Odznakę przyznaję Oddział Warszawski PTTK.
 6. Nadanie odznaki krajoznawczej PTTK Ziemi Serockiej następuje po weryfikacji przedstawionej dokumentacji (punkt II/8-9).
 7. Metalowa odznaka jest odpłatna. Koszt odznaki wynosi 15,00zł.

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.
 2. Okres zdobywania odznaki jest dowolny.
 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po ziemi serockiej lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów organizowanych przez PTTK, szkoły i inne organizacje.
 4. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.
 5. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzania obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu.
 6. Forma prowadzenia dokumentacji (np. kronika, album, książeczka) jest dowolna.
 7. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzanie obiektów mogą potwierdzać przewodnicy turystyczni, kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy biorący udział w wycieczce) a także nauczyciele (wraz z pieczątką szkoły).
 8. Do zdobycia odznaki wymagane jest poznanie 10 obiektów wymienionych w załączniku, w tym:
  • dwory i pałace 1
  • kościoły 1
  • kapliczki i krzyże 2
  • cmentarze, mogiły, kwatery wojenne 2
  • tablice pamiątkowe, pomniki, obeliski 1
  • rezerwaty przyrody 1
  • inne obiekty krajoznawcze 2
 9. Dokumenty do weryfikacji odznaki z potwierdzeniem poznanych obiektów należy przekazać do Oddziału Warszawskiego PTTK, ul. Grójecka 77/7, 02-094 Warszawa (osobiście lub przesyłką pocztową). Istnieje też możliwość wysyłki skanów na adres e-mail: poczta@warszawski.pttk.pl. Można także przedstawić je do weryfikacji w Izbie Tradycji w Serocku, ul. Św. Wojciecha 1.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Kanon Obiektów Odznaki Krajoznawczej Ziemi Serockiej

Borowa Góra
 1. Zabudowania Obserwatorium Astronomicznego z początku lat 30-tych XX wieku. Obecna nazwa: Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne „Borowa Góra” Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dębe
 1. Fort Dębe - wybudowany w drugiej połowie XIX wieku
 2. Tama/Stopień wodny w Dębem
 3. Wiśnia ptasia obok zabytkowego fortu carskiego o obwodzie 2,8 m
 4. Aleja dębowa - pozostałość nieistniejącego dworu
 5. Szpaler lipowy - pozostałość nieistniejącego dworu
 6. Wieża ciśnień - obok wjazdu do nieistniejącego dworu.
Dębniki
 1. Kapliczka-krzyż z 1881 r. przy skrzyżowaniu dróg Serock-Zalesie i Zegrze-Pobyłkowo.
Gąsiorowo i Łacha
 1. Krzyż na cokole z różowego granitu z 1901 r.
Izbica
 1. Kapliczka przy skrzyżowaniu drogi Dębe - Zegrze z drogą Izbica – Wola Kiełpińska z początku XX wieku
 2. Kapliczka pośrodku wsi, czteroschodkowy postument zwieńczony krzyżem
Jachranka
 1. Kapliczka z napisem „OD POWIETRZA / GŁODU OGNIA / I WOJNY / ZACHOWAJ NAS / PANIE /W 1923 R”.
Jadwisin - Zegrzynek
 1. Pałac Radziwiłłów, wybudowany wg projektu francuskiego architekta Francoisa Arveufa w latach 1896-1898. Wejście znajduje się przy obwodnicy Serocka
 2. Dworek rodziny Szaniawskich wybudowany ok. 1838 r., obecnie w ruinie – obok DW PTTK, wkierunku Zegrza
 3. Figura św. Stanisława Kostki z 1864 r. - przy drodze do „Wąwozu Szaniawskiego”
 4. Dom wycieczkowy PTTK, od maja 2012 r. Klub” Mila”, Akademia Żeglarska Mateusza Kusznierewicza
 5. Głaz narzutowy, granitoid szary o obwodzie 4,6 m, przed wejściem do rezerwatu „Wąwóz Szaniawskiego”
 6. Rezerwat „Jadwisin” - rezerwat leśny o pow. 93,39 ha w parku przy pałacu Radziwiłłów
 7. Rezerwat „Wąwóz Szaniawskiego” - rezerwat leśny o pow. 11,50 ha
 8. Lipa drobnolistna o obwodzie 5,5 m na terenie rezerwatu „Wąwóz Szaniawskiego”
 9. Dęby szypułkowe (3) na terenie rezerwatu „Wąwóz Szaniawskiego”
Karolino
 1. Głaz narzutowy, eratyk, odmiana granitu różowo - czerwonego Rapakiwi, o obwodzie 6,5 m, obok wjazdu na obwodnicę Serocka
Kania Nowa
 1. Cmentarz ewangelicki z początku XIX wieku 4 historyczne nagrobki na cmentarzu ewangelickim, m.in. Michała Reinhofa i R. Sumca
Kania Polska
 1. Kapliczka-krzyż z 1889 r. przy skrzyżowaniu ulic Bindugi i Świerkowej.
Łacha
 1. Most na Narwi na odcinku drogi krajowej nr 62 łączącej Serock z Wyszkowem. Obecny zbudowany w latach 1956-1958
Moczydło
 1. Jeziorko Moczydło. Pozostałość po istniejącym dawniej dużym jeziorze, powstałym w końcowym okresie czwartorzędu - w holocenie.
Serock
 1. Kościół parafialny przy ul. Farnej. Ufundowany przez ostatnich piastowskich władców Mazowsza – Janusza III i Stanisława, w poł. XVI w. Dziś p.w. „Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny” przy ul. Farnej
 2. Budynek plebanii przy ul. Farnej z przełomu XIX i XX wieku
 3. Rynek - plan z okresu lokacji miasta w 1417 r. Bruk "kocie łby" położony w latach 1848-1849
 4. Ratusz na Rynku
 5. Dom przy Rynek 1 z 2 poł. XIX wieku
 6. Dom z oficyną przy Rynek 5 z 2 poł. XIX wieku
 7. Dom przy Rynek 14 z 2 poł. XIX wieku
 8. Dom przy Rynek 16 z poł. XIX wieku
 9. Grodzisko „Barbarka” przy ul. Radzymińskiej zXI – XII wieku, u podstawy makieta grodziska
 10. Dom Heleny i Szymona Syrkusów przy ul. Rybaki 2. Niewielki dom porośnięty bluszczem. Znani i cenieni architekci gościli u siebie 5 września 1948 roku najwybitniejszego malarza XX wieku – Pabla Picassa.
 11. Kompleks rekreacyjny nad Jeziorem Zegrzyńskim: molo, plaża, kąpielisko, boiska, przyrządy gimnastyczne
 12. Drewniany budynek szkoły przy ul. Św. Wojciecha. Powstał w drugiej poł. XIX wieku. Obecnie Biuro Informacji Turystycznej oraz Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
 13. Mural przy ul. Św. Wojciecha 2. Przedstawiaj ważne daty z historii Serocka.
 14. Budynek Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Pułtuskiej z 1928 r.
 15. Remiza strażacka przy ul. Pułtuskiej z 1925 r.
 16. Dawny zajazd pocztowy przy ul. Pułtuskiej 13/15/17 z lat 1824 – 1828
 17. Mural „Zalew informacji” ul. Pułtuska z 2008 r. Grupa „Twożywo”
 18. Dawny cmentarz żydowski (kirkut) przy ul. Pułtuskiej . Kilkanaście macew pochodzących z lat 1815-1924. Pomnik z 2014r.
 19. Krzyż – karawaka u zbiegu ul. Brukowej i Napoleońskiej. Pamiątka zarazy
 20. Kapliczka – krzyż z 1826 r. przy ul. ulica Pułtuskiej, na wprost stadionu miejskiego
 21. Cmentarz parafii rzymsko - katolickiej przy ul. Warszawskiej. Założony w 1806 r.
  • Najstarszy nagrobek rodziny Gregorkiewiczów z 1835 r.,
  • Nagrobek Teofili z Chojeckich Czerwińskiej zm. w 1869 r.,
  • Największy na serockim cmentarzu grobowiec rodzinny Bogusławskich i Smyjewskich,
  • Najstarszy grób serockiego proboszcza z lat 1839-1872 r. księdza Hieronima Kwasieborskiego,
  • Nagrobek księdza Seweryna Piekarskiego zm. 2 sierpnia 1894 r.,
  • Nagrobek ksiądza Mariana Batogowskiego. Zmarł podczas stanu wojennego, 14 lutego 1982 r. Związany z Serockiem przez 7 ostatnich lat swego życia.
  • Nagrobek ks. Józefat Szczygielskiego, byłego rektora Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie,
  • Nagrobek Burmistrza Serocka (1923-1930) Józef Jasiobędzkiego,
  • Grób rodziny Radziwiłłów:
   • Konstanty Radziwiłł - ostatni właściciel dóbr Zegrzyńskich.
   • Jego żona Maria z Żółtowskich.
   • Ich synowie zmarli już w XXI wieku,
  • Miejsce spoczynku żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.,
  • Miejsce spoczynku żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 r.,
  • Miejsce spoczynku żołnierzy, saperów, którzy zginęli w czasie rozminowywania miasta w 1945 r.,
  • Groby bohaterów, którzy przeżyli II wojnę światową:
   • majora lotnika Czesława Września,
   • tych którzy działali w podziemiu antykomunistycznym,
   • Michała Budzyńskiego,
   • Wacława Deptuły,
   • Władysława Kaznowskiego,
   • Edmunda Siemińskiego,
   • Ludwika Żurawskiego,
   • Artura Maciejewskiego
  • Grób ofiar masowej egzekucji w wąwozie 28 lutego 1942 r.
  • Symboliczne mogiły pomordowanych w obozach koncentracyjnych, w Katyniu i innych sowieckich miejscach kaźni oraz poległych w Powstaniu Warszawskim.
 22. Wały Napoleońskie Rawelin Zachodni wzdłuż ul. Pułtuskiej powstałe w latach z 1807– 1808. Obecnie korona stadionu miejskiego
 23. Willa doktora Bocka przy ul. Wyzwolenia 31. Zbudowana w 1931r. Tabliczka wmurowana w ścianę czołową budynku, potwierdza datę budowy. Obecnie Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR
 24. Głaz narzutowy na Skwerze Wojska Polskiego przy ul. Wyzwolenia. Granitognejs o obwodzie 7,5 m
Wierzbica
 1. Kapliczka ceglana przy skrzyżowanie dróg Pułtusk – Wyszków z 1863r.
Wola Kiełpińska
 1. Kościół parafialny p.w. św. Antoniego z Padwy z końca XIX wieku
 2. Plebania, organistówka, budynki gospodarcze z końca XIX wieku
 3. Rezerwat przyrody „Zegrze” - z parkingu przy drodze nr 62 (w kierunku Pomiechówka), leśnym duktem w kierunku Woli Smolanej.
 4. Cmentarz parafialny rzymsko–katolicki. Założony w 1899 r. Nagrobki przeniesione z Zegrza:
  • Antoniego Xiężopolskiego (zm. 1866 r.),
  • Weroniki z Załusków Skotnickiej - Zglenickiej (zm. 1876 r.),
  • Zofii z Kawalowskich Kuciewskiej (zm. 1884 r.),
  • Pawła Myszkorowskiego (zm. 1893 r.).
  • Inne groby:
  • Piaskowcowy pomnik administratora Dóbr Zegrze Xawerego Ołtuszewskiego (zm. 1902r.),
  • Grób słynnego geologa Witolda Zglenickiego (zm. 1904r.), (nagrobek nie jest z czasów pochówku),
  • Grób Marii z Wysłouchów Szaniawskiej (zm.1932r.) i Zygmunta Szaniawskiego (zm. 1929r.), rodziców dramaturga Jerzego Szaniawskiego.
Zegrze
 1. Budynek kasyna oficerskiego przy ul. Oficerskiej 5. Pochodzi z lat 1903-1904
 2. Hotel garnizonowy ul. Radziwiłłowska 2, zbudowany w latach 1937-1938
 3. Fort przy drodze krajowej nr 61. Jeden z fortów rosyjskiej twierdzy, budowanej w latach 1890-1895, tzw. Umocnienie Duże
 4. Mosty na Narwi wybudowane w latach 2003-2004
 5. Prochownie. Trzy carskie betonowe prochownie, z przełomu XIX i XX w. – nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego
 6. Pałac Krasińskich , od 1862 r. Radziwiłłów – połowa XIX wieku
 7. Koszary – pierwotnie ponad sto parterowych budynków. Budowane w latach 1890-1985. Obecnie w koszarach stacjonują jednostki szkolne łączności WP.
 8. Sztuczne jezioro „Zegrzyńskie” - 1963 r., na Narwi.
 9. Dęby szypułkowe (6) w okolicach dawnego pałacu, największy 6,2 m obwodu .
 10. Żywotniki zachodnie (2) (Thuja occidentalis) w okolicach dawnego pałacu o obwodzie pnia - 1m
help_outline