Odznaka Królewny Marianny Orańskiej PTTK Międzygórze

Aktywna S: 3
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

Postanowienia ogólne

 1. Ustanawia się trzystopniową Regionalną Odznakę Krajoznawczą Królewny Marianny Orańskiej.
 2. Celem zdobywania odznak jest zachęcenie turystów do poznawania miejsc związanych z działalnością Królewny Marianny.
 3. Pierwszy stopień zdobywa się po ukończeniu 6 lat.
 4. Drugi i trzeci stopień zdobywa się po ukończeniu 8 lat.
 5. Odznaka może być nadawana honorowo przez Zarząd Oddziału za szczególne zasługi w propagowaniu poznawania miejsc związanych z działalnością Królewny Marianny Orańskiej.

Warunki zdobywania

I stopień
 1. Ośrodek „Sabat” w Międzygórzu – dworek myśliwski Królewny Marianny Orańskiejz 1858r;
 2. Dom Wypoczynkowy „Hanka - Leśnik” w Międzygórzu – budynek wolnego sędziego z XVIIIw rozbudowany w 1849r, a w 1870r przebudowany na hotel;
 3. Pokoje Gościnne – Restauracja „Złoty Róg” w Międzygórzu – budynek przemysłowy wolnego sędziego z XVII w kilkakrotnie przebudowywany, znajdował się w nim młyn, gorzelnia i kuźnia;
 4. Obelisk Królewny Marianny Orańskiej w Międzygórzu na ul. Sanatoryjnej naprzeciw sołectwa i DW "Słoneczna"- odsłonięty w 2000r, a ufundowany przez O/PTTK Międzygórze;
 5. Schronisko PTTK "Na Hali pod Śnieżnikiem" - wybudowane jako "Szwajcarka" w 1871r;
 6. Mariańskie Skały na zboczach góry Żmijowiec w Masywie Śnieżnika.
II stopień
 1. Ruiny Zamku Szczerba (Śnielinek) w okolicach Gniewoszowa;
 2. Dwór Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim- obecnie siedziba Urzędu Miasta i Gminy;
 3. Huta Szkła Kryształowego w Stroniu Śląskim;
 4. Dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 33 w Stroniu Śląskim z herbem Królewny Marianny Orańskiej;
 5. Jeden z kamieniołomów- biała, różowa lub zielona Marianna w okolicach Kletna;
 6. Obelisk (połowa drogi) w Lądku Zdroju przy dawnym Kościele Ewangelickim upamiętniający budowę drogi pomiędzy Kamieńcem Ząbkowickim, a Starym Mestem;
 7. Źródło Królewny Marianny Orańskiej w Lądku Zdroju (obecnie Chrobrego).
III stopień
 1. Głuchołazy – Kościół Ewangelicki;
 2. Javornik – Zamek;
 3. Bila Woda – pałac;
 4. Ząbkowice Śląskie – rozpoczęcie drogi budowanej przez Królewnę Mariannę Orańską do Złotego Stoku;
 5. Jesenik – Kościół Ewangelicki;
 6. Pałac - zamek w Kamieńcu Ząbkowickim.

Aby uzyskać odpowiednie stopnie odznaki należy:

 1. Zwiedzić wszystkie miejsca ujęte regulaminowo,
 2. Odznaki należy zdobywać według kolejności stopni od I do III,
 3. Potwierdzić stemplem pieczęci, opisem lub zdjęciem miejsce zwiedzone,
 4. Oddać książeczkę do weryfikacji w Referacie Weryfikacyjnym Odznak Krajoznawczych przy Oddziale PTTK w Międzygórzu,
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej w Międzygórzu, ul. Wojska Polskiego 2.
help_outline