Odznaka Turystyczna Miłośnika Latarń Morskich "Bliza" Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego

Aktywna S: 3
Cześciowe regiony:  PomorskieZachodniopomorskie
Kategorie:  Wieże widokowe
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 
 1. Odznakę Turystyczną Miłośnika Latarń Morskich „BLIZA” wprowadza się w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, a zwłaszcza o historii i dniu dzisiejszym oznakowania nawigacyjnego, nierozerwalnie związanego z bezpiecznym żeglowaniem po morzach i oceanach.
 2. Odznaka Turystyczna „BLIZA” jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota */ i można ją zdobywać wielokrotnie.
 3. Odznakę brązową zdobyć może turysta, który udokumentuje odwiedziny pięciu dowolnych latarń morskich w Polsce, udostępnionych do zwiedzania, w okresie nie dłuższym niż kolejne dwa lata.
 4. Odznakę srebrną zdobyć może każdy posiadacz odznaki brązowej, który udokumentuje odwiedziny pozostałych polskich latarń, udostępnionych do zwiedzania.
 5. Odznakę złotą zdobyć może każdy posiadacz odznaki srebrnej, który udokumentuje odwiedziny minimum trzech latarń poza granicami Polski.
 6. Odwiedziny latarń morskich można udokumentować jednym z niżej wymienionych sposobów:
  • poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, książeczki potwierdzeń odwiedzin latarń, zwanej „Paszportem miłośnika latarń morskich” i zawierającej, określoną niniejszym Regulaminem, wymaganą ilość odcisków stempli okolicznościowych zwanych „wizami pobytu”, wstawianych wraz z datą przez pracowników obsługi ruchu turystycznego w latarniach;
  • poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, wymienionego powyżej „Paszportu” wraz z wymaganą ilością, uzyskanych w latarniach, biletów wstępu i/lub paragonów fiskalnych będących dowodem opłaty wstępu;
  • poprzez załączenie, do wniosku o przyznanie odznaki danego stopnia, w/w „Paszportu” wraz z wymaganą łączną ilością, „wiz pobytu”, biletów wstępu i/lub paragonów fiskalnych będących dowodem opłaty wstępu;
  • w przypadku zdobywania odznaki złotej dopuszcza się załączenie do "Paszportu" równiez innych dowodów potwierdzajacych terminy pobytów w latarniach norskich, znajdujacych sie poza granicami Polski;
  • „wiza pobytu” jest wstawiana do „Paszportu” przez pracowników obsługi ruchu turystycznego wyłącznie po zakończeniu zwiedzania latarni morskiej;
 7. Współorganizatorami Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich "BLIZA" są:Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, Stowarzyszenie Miłośników Latarń Morskich w Szczecinie oraz Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port, a przyznaje ją Towarzystwo Przyjaciół NMM, na wniosek zainteresowanego, po weryfikacji "Paszportu" i ewentualnych załączników.
 8. Odznakę "BLIZA" może zdobywać każdy turysta mający ukończone 4 lata, z tym, że turyści małoletni mogą zwiedzać latarnie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. W celu wyróżnienia zdobywców srebrnej i złotej Odznaki "BLIZA, otrzymują oni uprawnienie do bezpłatnego wstępu, w sezonie turystycznym, do niżej wymienionych polskich latarń, udostępnionych do zwiedzania: Świnoujście, Niechorze, Stilo, Rozewie, Hel, Gdańsk Nowy Port i Krynica Morska.
 10. Osoby wyróżnione resortową odznaką "Zasłużony Pracownik Morza" otrzymują z dniem 1 maja 2021 roku uprawnienie do bezpłatnego wejścia do latarń morskich Świnoujście, Niechorze, Stilo, Rozewie I, Rozewie II (po udostępnieniu jej do zwiedzania), Hel i Krynica Morska.
 11. Uprawnienie, wymienione w punkcie 9 i 10, przyznawane jest bezterminowo.
  Paszport Miłośnika Latarń Morskich”, zawierający: Regulamin Odznaki BLIZA, druki wniosków o przyznanie Odznaki "BLIZA" i wykaz latarń udostępnionych do zwiedzania, można nabyć w latarniach polskiego wybrzeża, wymienionych w punkcie 9 i w sklepiku TPNMM, na stronie .
 12. Wnioski przyjmuje i przyznaną Odznakę "BLIZA" odsyła, na swój koszt Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, 80-751 Gdańsk ul. Ołowianka 9-13 wraz z legitymacją oraz „Paszportem”, na podany przez zainteresowanych adres korespondencyjny.

*/ Odznaki nie będą wykonane z kruszców szlachetnych.

help_outline