Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Regionu Piotrkowskiego PTTK Piotrków Trybunalski

Aktywna S: 3
Regiony:  Łódzkie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 
 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza Regionu Piotrkowskiego ma na celu:
  • popularyzacje walorów turystyczno krajoznawczych regionu, ukazanie historii, zabytków przeszłości, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju oraz zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej,
  • jest ona kontynuatorką Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piotrkowskiej Oddziału PTTK im. Michała Rawity Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Odznakę można zdobyć na terenie województwa po ukończeniu 11 roku życia w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.
 3. Odznaka jest trójstopniowa: brązowa, srebrna, złota.
 4. Odznakę przyznają Zarządy Oddziałów PTTK na terenie województwa piotrkowskiego, natomiast srebrną i złotą Zarząd Wojewódzki PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.
 5. Warunki zdobycia odznaki:
  1. BRĄZOWA – okres zdobywania w/w odznaki wynosi 2 lata.
   1. Przebycie 7 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej na terenie województwa piotrkowskiego i zdobycie dziennie co najmniej 10 pkt. w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej.
   2. Zwiedzenie 2 muzeów na terenie województwa.
   3. Uczestnictwo minimum w 1 rajdzie organizowanym przez PTTK na terenie województwa.
   4. Zwiedzenie 10 miejscowości wg załączonego spisu.
  2. SREBRNA – okres zdobywania w/w odznaki wynosi 4 lata.
   1. Posiadanie brązowej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.
   2. Przebycie 15 dni na wycieczkach turystyki kwalifikowanej, w tym 2 wycieczki 2-dniowe.
   3. Zwiedzenie pozostałych muzeów na terenie województwa.
   4. Uczestnictwo co najmniej w 3 rajdach organizowanych przez PTTK w województwie piotrkowskim.
   5. Zwiedzenie następnych 20 miejscowości wg spisu.
   6. Posiadanie dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK w stopniu minimum małym srebrnym.
  3. ZŁOTA
   1. Posiadanie srebrnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Regionu Piotrkowskiego.
   2. Zwiedzenie pozostałych miejscowości wg spisu.
   3. Przedłożenie opracowania krajoznawczego dotyczącego województwa piotrkowskiego w dowolnej formie na temat uzgodniony z Komisją Krajoznawczą.
 6. Zdobywając punkty na odznakę turystyczno-krajoznawczą województwa można jednocześnie zdobywać odpowiednią odznakę turystyki kwalifikowanej.
 7. Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1.01.1999 r.
 8. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz miejscowości

 1. Bąkowa Góra – gmina Ręczno
 2. Bełchatów
 3. Będków
 4. Białaczów
 5. Bukowiec – gmina Drużbice
 6. Chełmo – gmina Masłowice
 7. Czerniewice
 8. Dmenin – gmina Kodrąb
 9. Gorzkowice
 10. Inowłódz
 11. Kamieńsk
 12. Kaszowice – gmina Kluki
 13. Kluczewsko
 14. Kobiele Wielkie
 15. Kociszew – gmina Zelów
 16. Kodrab
 17. Koluszki
 18. Krzemienica – gmina Czerniewice
 19. Lubochnia
 20. Łękińsko – gmina Kleszczów
 21. Łobodzie – gmina Zelów
 22. Majkowice – gmina Ręczno
 23. Mierzyn – gmina Rozprza
 24. Moszczenica
 25. Niedośpielin – gmina Wielgomłyny
 26. Opoczno
 27. Paradyż
 28. Petrykozy – gmina Białaczów
 29. Piotrków Trybunalski
 30. Polichno – gmina Wolbórz
 31. Przedbórz
 32. Radomsko
 33. Rozprza
 34. Rzeczyca
 35. Skotniki – gmina Aleksandrów
 36. Smardzewice
 37. Spała – gmina Inowłódz
 38. Struże – gmina Rząśnia
 39. Strzałków – gmina Radomsko
 40. Studzienna – Poświętne
 41. Sulejów
 42. Szczerców
 43. Tomaszów Mazowiecki
 44. Tuszyn
 45. Ujazd
 46. Wielgomłyny
 47. Witów – gmina Sulejów
 48. Wolbórz
 49. Zelów
 50. Żarnów

Muzea w województwie piotrkowskim

 1. Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Muzeum Czynu Partyzanckiego w Polichnie.
 3. Muzeum w Bełchatowie
 4. Muzeum Regionalne w Opocznie.
 5. Muzeum Regionalne w Radomsku.
 6. Muzeum Regionalne w Tomaszowie Mazowieckim.
 7. Muzeum Krajoznawcze PTTK w Sulejowie-Podklasztorzu.
 8. Społeczne Muzeum Ludowe w Przedborzu.
 9. Dom Pamięci Walk i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale.
help_outline