Odznaka Ziemi Chełmskiej Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „Ziemi Chełmskiej” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zachęcenie szerokich kręgów społeczeństwa oraz młodzieży do systematycznego poznawania Ziemi Chełmskiej. Odznaka ma służyć popularyzacji walorów krajoznawczych Ziemi Chełmskiej, poznawania jej historii, zabytków, sztuki, kultury ludowej, przyrody, archeologii i miejsc pamięci narodowej. Odznaka ma zachęcić miłośników krajoznawstwa i turystyki do uprawiania turystyki pieszej, kolarskiej, motorowej, jeździeckiej i kajakowej.
 2.  
  1. Regionalna Odznaka „Ziemi Chełmskiej” jest odznaką trzystopniową o jednakowym wzorze dla wszystkich stopni, wykonaną z tworzywa sztucznego na euroklipsie. Okrągłą o średnicy 4 cm. W części centralnej herb Chełma (biały niedźwiedź na tle trzech dębów). Na obwodzie odznaki napis: Odznaka Krajoznawcza Ziemi Chełmskiej – Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
  2. Stopnie różnią się kolorem emalii obwódki odznaki.
   • Stopień pierwszy – brązowy ma niebieską obwódkę
   • Stopień drugi – srebrny ma zieloną obwódkę
   • Stopień trzeci złoty – ma czerwoną obwódkę
  3. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni. Nie ustala się czasu zdobywania poszczególnych stopni odznak.
 3. O uzyskanie odznaki „Ziemi Chełmskiej” może się ubiegać każdy, kto ukończył siódmy rok życia (pod opieką osób dorosłych) i spełni warunki wymagane niniejszym Regulaminem.
 4. Odznakę „Ziemi Chełmskiej” można uzyskać przez odbycie pieszo, rowerem, motocyklem, samochodem lub konno wycieczek od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów – zwiedzenie i poznanie na wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez organizacje turystyczne, sportowe i społeczne określonej ilości obiektów wymienionych poniżej:
  1. Liczbę obiektów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni podaje tabela:
   Grupy obiektów do zwiedzenia Stopnie odznaki
   I brązowy II srebrny III złoty
   Grupa 1 – miasta 1 1 1
   Grupa 2 – miejscowości historyczne 3 4 5
   Grupa 3 – zamki, pałace,dworki i ich pozostałości 1 2 3
   Grupa 4 – miejsca pamięci narodowej 4 6 8
   Grupa 5 – muzea i ich filie 1 1 1
   Grupa 6 – skanseny - 1 1
   Grupa 7 – parki narodowe - - 1
   Grupa 8 – parki krajobrazowe 1 1 2
   Grupa 9 – rezerwaty przyrody 2 4 6
   Grupa 10 – pomniki przyrody 2 3 5
   Grupa 11 – parki zabytkowe,podworskie i ich pozostałości 2 3 5
   Grupa 12 – grodziska i kurhany 1 2 3
   Grupa 13 – architektura drewniana 2 4 5
   Grupa 14 – turystyczne trasy podziemne - - 1
  2. Obiekty zwiedzane na pierwszy stopień odznaki nie mogą być ponownie zaliczone na wyższy stopień odznaki.
   • Grupa 1 – miasta: Chełm, Krasnystaw, Rejowiec Fabryczny, Włodawa.
   • Grupa 2 – miejscowości historyczne: Dorohusk, Dubienka, Kraśniczyn, Orchówek, Pawłów, Rejowiec, Różanka, Sawin, Siedliszcze, Sosnowica, Świerże, Uhrusk, Wojsławice.
   • Grupa 3 – zamki, pałace, dworki i ich pozostałości: Annopol, Bończa, Dorohusk, Kanie, Krasnystaw, Krupe, Kulik, Maziarnia, Olszanka , Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Różanka, Serebryszcze, Sielec, Sobibór Wieś, Stawki, Sosnowica, Stary Brus, Surhów, Wyryki.
   • Grupa 4 – miejsca pamięci narodowej: cmentarze wojenne, pomniki, tablice na terenie zdobywania odznaki.
   • Grupa 5 – muzea: Chełm, Krasnystaw, Sobibór, Włodawa.
   • Grupa 6 – skanseny: Hola, Sawin.
   • Grupa 7 – parki narodowe: Poleski Park Narodowy.
   • Grupa 8 – parki krajobrazowe: Chełmski, Poleski, Skierbieszowski, Sobiborski, Strzelecki.
   • Grupa 9 – rezerwaty przyrody: Stawska Góra, Wolwinów, Żmudź, Serniawy, Bachus, Liski, Wodny Dół, Głęboka Dolina, Torfowiska przy Jeziorze Czarnym, Jezioro Świerszczów, Jezioro Orchowe, Mogazyn, Trzy Jeziora, Jezioro Brudzieniec, Brzeźno, Roskosz, Bagno Serebryskie, Siedliszcze, Małoziemce, Żółwiowe Błota.
   • Grupa 10 – pomniki przyrody: dąb „Bolko” w Hniszowie, modrzewie europejskie w Borku, iglicznie trójcierniowe w Chełmie (Exbud) i Hniszowie, aljant gruczołowaty w Chełmie, korkowiec amurski w Olszance , tulipanowiec w Kaniem, miłorząb dwuklapowy w Chełmie, dęby w Okunince, Dubniku i Żłobku, jesiony wyniosłe w Majdanie Stuleńskim, drzewostan parku w Różance i inne.
   • Grupa 11 – parki zabytkowe, podworskie i ich pozostałości: Adampol, Bończa, Depułtycze, Dorohusk, Kanie, Krupe, Majdan Stuleński,, Olszanka, Pieszowola, Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Różanka, Serebryszcze, Siedliszce, Sielec, Sosnowica, Stary Brus, Surhów, Świerszczów.
   • Grupa 12 – grodziska i kurhany: Andrzejów Nowy, Czułczyce, Józefin, Koczów, Kukawka, Majdan Nowy, Pawłów, Rejowiec Osada, Rejowiec Fabryczny, Wola Uhruska i inne.
   • Grupa 13 – architektura drewniana: kościoły w Borowicy, Czułczycach, Depułtyczach Starych, Horostycie, Olchowcu, Świerszczowie, Wereszczynie, Wytycznie i Żmudzi. Cerkiew w Holi. Wiatraki w Tuligłowach, Natalinie i Wyrykach. Młyn drewniany w Pobołowicach i Woli Uhruskiej.
   • Grupa 14 – turystyczne trasy podziemne: Chełmskie Podziemia Kredowe, trasa podziemna w Krasnymstawie.
 6. Weryfikacje i przyznanie odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm-6, tel. 507324323 lub 082 5655967.
 7. Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie, książeczki turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, itp.) posiadającej potwierdzenia zwiedzanych obiektów lub prowadzona Kronika odznaki, która powinna posiadać dane osobowe ubiegającego się o odznakę oraz potwierdzenia obiektów. Potwierdzenia pobytu zwiedzanych a wymienionych w Regulaminie (§5) obiektach może dokonać przewodnik, przodownik turystyki kwalifikowanej, opiekun SKKT-PTTK, nauczyciel, instruktor harcerstwa lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej w treści nazwę miejscowości zwiedzanego obiektu.
 8. Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Ziemi Chełmskiej” można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.
 9. Obszar Ziemi Chełmskiej, na której można zdobywać odznakę to obszar byłego województwa chełmskiego.
 10. Interpretacja wymagań niniejszego Regulaminu należy do ZOW PTTK w Chełmie. Odznakę „Ziemi Chełmskiej” można nabyć tylko w biurze Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 Chełm-6, na podstawie zweryfikowanej książeczki turystyki kwalifikowanej lub osobistej kroniki odznaki. W książeczce (Kronice) należy wykonać zestawienie zwiedzanych obiektów.
help_outline