Ostrowska Odznaka Krajoznawcza "Ostrószko" PTTK Ostrów Wielkopolski

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Ostrowskiej – jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę przyznaje Zespół Weryfikacyjny powołany przez Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.
 4. Nie wprowadza się ograniczenia wiekowego, co do zdobycia odznaki.
 5. Odznakę zdobywa się w czasie wycieczek turystyki kwalifikowanej i popularnej – indywidualnych lub zbiorowych, na terenie Ziemi Ostrowskiej.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Turysta zdobywający Odznakę ma obowiązek prowadzić w czasie realizacji zadań regulaminowych książeczkę odznaki. Książeczka odznaki bezwzględnie powinna zawierać datę, przebieg, rodzaj wycieczek (piesza, kolarska, motorowa itp.), podstawowe informacje o zwiedzanych obiektach, potwierdzenie przebycia trasy lub zwiedzenia obiektów – terenów.
 2. Odznaka może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
  1. obowiązuje przejście 10 km lub przejechanie rowerem 30 km lub 50 km samochodem, motorem, skuterem itp. oznakowanym szlakiem turystycznym. Wymagany dystans można dzielić,
  2. obowiązuje uczestnictwo w jednej imprezie turystycznej, organizowanej przez Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim (kalendarz imprez Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim),
  3. zwiedzenie w czasie wycieczek ogółem 25 obiektów w tym 5 z listy obowiązkowej podanej na końcu regulaminu.
 3. Okres zaliczania norm dla odznaki nie może przekroczyć jednego roku – licząc od daty pierwszego do daty ostatniego zaliczenia.
 4. W okresie zdobywania odznaki obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz.
 5. Punkty zdobywane za wycieczki odbywane w ramach zdobywania Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko" mogą być zaliczane na odpowiednie odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK (OTP, KOT, MOT, itp.).
 6. Potwierdzeń przebycia trasy lub zwiedzania obiektu (miejsca) w książeczce dokonują:
  • przewodnik, kierownik wycieczki lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa,
  • przodownik turystyki kwalifikowanej,
  • kustosze i administracja w zwiedzanych obiektach,
  • napotkane po drodze instytucje państwowe, społeczne lub prywatne, potwierdzając pobyt swoją pieczęcią w kronice.
 7. Turysta, który zaliczył wszystkie wymagania przewidziane regulaminem i posiada w swej książeczce odznaki właściwe potwierdzenia, przedkłada książeczkę Zespołowi Weryfikacyjnemu PTTK Ostrów Wielkopolski.
 8. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w kronice odznaki. Wpis ten upoważnia do nabycia odznaki w Oddziale PTTK Ostrów Wielkopolski.
 9. Pierwsze 100 osób, które uzyskają prawo do nabycia Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” otrzymują odznakę nieodpłatnie w ramach projektu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego „Ostrowskie wakacje z jabłuszkiem”.

III. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja Regulaminu Ostrowskiej Odznaki Krajoznawczej „Ostrószko” należy do Oddziału PTTK Ostrów Wielkopolski.
 2. Regulamin odznaki opracowany został przez działaczy PTTK w Ostrowie Wielkopolskim.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Obiekty obowiązkowe

 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Rynek – Ratusz
 • Zespół Pałacowo-Parkowy Lipskich w Lewkowie
 • Kościół drewniany p.w. św. Barbary w Odolanowie na Górce
 • Kościół drewniany p.w. św. Mateusza Ewangelisty w Górznie
 • Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Droszewie
 • Pałac i Salonik Chopinowski w Antoninie
 • Barokowy kościół p.w. św. Jana Ewangelisty w Ołoboku
 • Kościół drewniany p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych
 • Gotycki kościół p.w. Narodzenia NMP w Sobótce
 • Kościół drewniany p.w. św. Michała Archanioła w Szczurach
 • Pałac Diergardtów w Mojej Woli
 • Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Znakowane szlaki turystyczne piesze

 • Ostrów Wielkopolski – Stary Staw – Franklinów – Lewków – Kwiatków (niebieski 10,8 km)
 • Antonin – Strugi – Kocięba – rez. Wydymacz – Antonin (niebieski 13,6 km)
 • Ostrów Wielkopolski – Janków Przygodzki – Nadstawki – Czarnylas – Ludwków – Antonin – Siedlec – Kotłów (czerwony 34,0 km)
 • Przygodzice PKP – Staw Trzcielin Wielki – Trzcieliny – Szkudlarka – Dębnica PKS (czarny 11,6 km)
 • Jarocin – Pleszew – Gołuchów – Sobótka – Górzno – Szczury – Słaborowice – Czekanów – Bagatela – Trąba – Sadowie – Ostrów Wielkopolski – Wysocko Wielkie – Chynowa – Strzyżew – Kotłów – Mikstat – Komorów – Gola (żółty 42,5 km; 208,2 km)
 • Odolanów – Odolanów PKP – Odolanów „Krio” – kurhany w lesie Gliśnica – Kuroch (żółty 9,7 km)
 • Odolanów PKP – Huta – Dębnica – Kocięba – Masanów – rez. Wydymacz – Antonin – Helenów – Mikstat Pustkowie – Mikstat – Kotłów – Kozaki – Strzyżówek – Urban – Ołobok (zielony 39,9 km)

Znakowane szlaki turystyczne rowerowe

 • Śliwniki – Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec – Przybysławice (czarny 27,5 km)
 • szlak rowerowy dookoła powiatu ostrowskiego Raszków – Odolanów – Bogdaj – Cieszyn – Czarnylas – Antonin – Strzyżew – Namysłaki – Ołobok – Nowe Skalmierzyce – Droszew – Sobótka – Koryta – Raszków (czerwony 201,3 km)
 • Ostrów Wielkopolski – Chynowa – Antonin – Odolanów – Garki – Sośnie – Moja Wola (niebieski 64,5 km)
 • Strzyżew – Chynowa (czarny 3,0 km)
 • Trasa rowerowa Nadleśnictwa Antonin (16 km)
 • Transwielkopolska Trasa Rowerowa Poznań – Droszew – Ostrów Wielkopolski – Antonin – Siemianice (zielony 51,0 km; 280,0 km)

Obiekty krajoznawcze

 • Zabytki architektury murowanej
 • Zabytki budownictwa drewnianego
 • Kościoły
 • Pałace
 • Wiatraki
 • Dwory
 • Zabytkowe krzyże
 • Miejsca pamięci narodowej
 • Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody
 • Parki

Godne uwagi

 • Skansen Pszczelarski im. Marty i Edwarda Pawlaków Piaski-Szczygliczka
 • Izba Tradycji Kolejarskich Zakładu Taboru PKP „Cargo” S.A.
 • Park Przygód Piaski-Szczygliczka
 • Muzeum Regionalne w Odolanowie
 • Park Natury w Odolanowie
 • Muzeum Etnograficzne w Garkach
 • Muzeum Nafty i Gazu w Garkach
 • Chata regionalna w Przygodzicach
 • Izba Pamięci w Jankowie Przygodzkim
 • Izba Regionalna w Raszkowie
 • Izba Regionalna w Czarnym Lesie
 • Izba Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
 • Izba Pamiątek przy Terenowym Klubie Olimpijczyka w Wysocku Wielkim.
help_outline