Pałucka Odznaka Krajoznawcza PTTK Żnin

Aktywna S: 3
Cześciowe regiony:  Kujawsko-pomorskieWielkopolskie
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło Kopia

I. Postanowienia ogólne

 1. Pałucką Odznakę Krajoznawczą PTTK ustanowiły Zarządy Oddziałów PTTK w Wągrowcu i Żninie w celu:
  • popularyzacji Pałuk;
  • zachęcania turystów do poznania piękna i krajobrazu, przeszłości historycznej i zabytków ziemi ojczystej.
 2. Pałucka Odznaka Krajoznawcza jest odznaka trzystopniową:
  • brązowa
  • srebrna
  • złota

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 8-ego roku życia, w czasie wycieczek indywidualnych, względnie zbiorowych na Pałukach.
 2. Odznakę zdobywa się zwiedzając określone miejscowości i obiekty krajoznawcze, wymienione w załączonym wykazie.
 3. Dla uzyskania odznaki należy zwiedzić niżej wymienioną ilość miejscowości:
  • dla stopnia brązowego – 10;
  • dla stopnia srebrnego – 25;
  • dla stopnia złotego – 40.
 4. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć jedynie w kolejności. Przy ubieganiu się o wyższy stopień odznaki należy przedłożyć książeczki względnie kroniki ze zweryfikowanymi poprzednio stopniami.
 5. W ciągu 12 miesięcy można zdobyć najwyżej I stopień odznaki.
 6. Przy zdobywaniu odznaki wyższego stopnia nie można zaliczać powtórnie miejscowości i obiektów krajoznawczych juz zwiedzanych.
 7. Zdobywając Pałucką Odznakę Krajoznawczą PTTK można równocześnie zdobywać odznaki PTTK zgodnie z ich regulaminami.

III. Zasady potwierdzania

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, MOT, TM, TOK) lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać daty trasy wycieczki, zwiedzane miejscowości i obiekty krajoznawcze oraz potwierdzenie.
 2. Potwierdzeniem pobytu, zwiedzania obiektu, udziału w imprezie może być odcisk pieczęci z nazwą miejscowości.
 3. Potwierdzać mogą także: instruktorzy krajoznawstwa, przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, kierownicy wycieczek szkolnych, opiekunowie SKKT, instruktorzy ZHP, organizatorzy turystyki PTTK, piloci wycieczek krajowych.

IV. Zasady przyznawania

 1. Po wypełnieniu wymogów regulaminu książeczkę lub kronikę przedkłada się do referatu weryfikacyjnego Zarządu Oddziału PTTK w Żninie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Żninie ma prawo nadawania odznaki honorowej (złotej) za szczególne osiągnięcia dla regionu lub PTTK.
 2. Odznaka zdobyta w trybie normalnym jest odpłatna natomiast honorowa jest bezpłatna.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Żninie.
 4. Regulamin Odznaki został uchwalony przez Zarządy Oddziałów PTTK w Wągrowcu i Żninie w dniu 22 listopada 1983 roku i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1984 roku.
 5. Zmiany w regulaminie wprowadzono uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Żninie z dnia 16 grudnia 1997 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1998 roku.

Załącznik 1

Źródło Kopia

Wykaz miejscowości i obiektów krajoznawczych

 • Antazym
 • Barcin
 • Biskupin
 • Bracholin
 • Brdowo
 • Brzyskorzystew
 • Brzyskorzystewko
 • Cerekwica
 • „Chełmianki” (161,9 m n.p.m.)
 • Chobielin-Młyn
 • Chojnia
 • Chomiąża Szlachecka
 • Chraplewo
 • Czesławice
 • Czeszewo
 • Damasławek
 • Danabórz
 • „Dębina”
 • Dobieszewo
 • Dochanowo
 • Dziewierzewo
 • Gąsawa
 • Godzimierz
 • Gogółkowo
 • Gołańcz
 • Gorzyce
 • Górki Dąbskie
 • Grocholin
 • Grochowiska Szlacheckie
 • Grylewo
 • Wiktorowo
 • Izdebno
 • Jaktorowo
 • Janowiec Wielkopolski
 • Januszkowo
 • Juncewo
 • Jezioro Kaliszańskie
 • Kcynia
 • Kierzkowo
 • Kowalewko
 • Kozielsko
 • Królikowo
 • Laskownica
 • Lubostroń
 • Łabiszyn
 • Łekno
 • Łysinin
 • Marcinkowo Dolne
 • Marcinkowo Górne
 • Margonin
 • Margonińska Wieś
 • Mieścisko
 • Murczyn
 • Niedźwiedzi Kierz
 • Niemczyn
 • Obudno
 • Olesno
 • Ostrówce
 • Paryż
 • Paulina
 • Pińsko
 • Potulice k/Wągrowca
 • Próchnowo
 • Recz
 • Rogowo
 • Rozpętek
 • Rynarzewo
 • Ryszewko
 • Samoklęski
 • Sielec
 • Sierniki
 • Skórki
 • Słębowo
 • Słupy
 • Smogulec
 • Smogulecka Wieś
 • Smuszewo
 • Sobiejuchy
 • Srebrna Góra
 • Stępuchowo
 • Stołężyn
 • Szamocin
 • Szaradowo
 • Szczepice
 • Szkocja
 • Szubin
 • Świątkowo
 • Tarnowo Pałuckie
 • Tonowo
 • Tupadły
 • Uścikowo
 • Wapno
 • Wągrowiec
 • Wenecja
 • „Weśrednik”
 • Zalesie
 • Złotniki
 • Żerniki
 • Żnin
 • Żoń