Początki drogi ku niepodległości PTTK Zielona Góra

Nieaktywna S: 2 Od do 11.11.2018
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Regulamin

Źródło 

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK „Początki Drogi Ku Niepodległości” jest propagowanie wiedzy o wydarzeniu będącym pierwszym krokiem do odzyskania przez Polskę suwerenności po 123 latach zaborów tj. wymarszu dnia 6 sierpnia 1914 r. 1. Kompanii Kadrowej z Krakowa; przypomnienie postaci, miejsc, walk.
 2. Odznaka została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy współdziałaniu Oddziału PTTK w Zielonej Górze.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest:
  1. uczestnictwo w przynajmniej jednej imprezie rocznicowej oraz,
  2. uczestnictwo w przynajmniej jednej wycieczce związanej tematycznie z 1. Kompanią Kadrową lub Legionami Polskimi.
 2. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:
  1. uczestnictwo w przynajmniej trzech wycieczkach związanych tematycznie z 1. Kompanią Kadrową lub Legionami Polskimi oraz,
  2. zwiedzenie minimum dziesięciu miejsc związanych z przemarszem, działaniami, żołnierzami 1. Kompanii Kadrowej lub Legionów Polskich oraz,
  3. zwiedzenie Muzeum Czynu Niepodległościowego w Krakowie albo Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku albo wystawy na temat 1. Kompanii Kadrowej lub Legionów Polskich w innym muzeum/instytucji.
 3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia.
 4. Czas zdobywania odznaki jest ograniczony do dnia 11 listopada 2018 r. Przez czas zdobywania należy rozumieć okres w którym należy spełnić wymagania na dany stopień odznaki.

III. Weryfikacja

 1. Podstawą weryfikacji jest „Kronika wycieczek” prowadzona w dowolnej formie. Kronika może być prowadzona w książeczkach wycieczek turystyki kwalifikowanej.
 2. W kronice winny znajdować się: dane osobowe zdobywającego odznakę, data wycieczki lub imprezy, tytuły imprez, nazwy miejsc, muzeów, itd.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w imprezie, wycieczce, zwiedzenia miejsca może być:
  • pieczątka,
  • bilet wstępu,
  • podpis członka kadry programowej PTTK z numerem uprawnień,
  • zdjęcie, szczegółowy opis, własnoręczny rysunek.
 4. Kronika wycieczek stanowi własność zdobywającego.
help_outline