Porajska Odznaka Krajoznawcza PTTK Poraj

Aktywna S: 2
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Celem odznaki jest popularyzacja Gminy Poraj, zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą.
 2. Odznakę może zdobyć każdy turysta w ramach uprawianej przez siebie turystyki.
 3. Dzieci mogą zdobywać odznakę pod opieką osób dorosłych.
 4. Odznaka posiada 2 stopnie: srebrny i złoty.
 5. Okres uzyskania wymagań na dany stopień nie jest ograniczony.
 6. Potwierdzenia należy zbierać w książeczce Porajskiej Odznaki Krajoznawczej lub samodzielnie sporządzonej przez siebie kronice. Potwierdzeniem są pieczątki, które można zdobyć w obiektach wymienionych w Regulaminie, robiąc zdjęcie zdobywającego odznakę na tle danego obiektu, albo na tle gminnych tablic opisujących obiekt lub potwierdzić zwiedzanie przez organizatora w czasie udziału w imprezie turystycznej. Potwierdzeń w kronice mogą również dokonywać członkowie kadry programowej PTTK obecni w trakcie wycieczki.
 7. Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić 10 dowolnych obiektów z wymienionych w wykazie.
 8. Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić dalszych 10 obiektów.
 9. Odznaka może być przyznana bez konieczności wypełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym w popularyzacji Gminy Poraj i okolicy.
 10. Wypełnioną książeczkę lub kronikę po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie należy dostarczyć do Oddziału PTTK w Poraju, ul. 3 Maja 25, 42-360 Poraj.
 11. Odznakę można zakupić po zweryfikowaniu wyłącznie w Oddziale PTTK Poraj.
 12. Ostateczna interpretacja Regulaminu odznaki należy do Komisji Krajoznawczej Oddział PTTK w Poraju.
 13. Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony Uchwałą nr 2/01/2021 przez Zarząd Oddziału PTTK w Poraju w dniu 18.01.2021 r.

Regulamin opracował Michał Całka Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej.

Wzór odznaki opracowała Marta Rudzka Instruktor Krajoznawstwa Regionu, Przodownik Turystyki Pieszej.

Załącznik 1

Wykaz obiektów do zwiedzenia

Poraj
 • Izba Pamięci Gminy Poraj poświęcona lokalnemu kolejnictwu i kopalnictwu rud żelaza,
 • Izba Regionalna poświęcona historii i kulturze lokalnej
 • skwer marsz. Józefa Piłsudskiego wraz z pomnikiem,
 • pałacyk Wacława Koniecznego (obecnie budynek Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego),
 • kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • stary budynek stacyjny.
Kuźnica Stara
 • Ptasia Wyspa na Zalewie Poraj.
Jastrząb
 • kapliczka z figurą Chrystusa.
Żarki-Letnisko
 • willa Nałęcz,
 • kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
 • prywatne Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne,
 • obelisk upamiętniający założycieli Żarek Letniska.
Choroń
 • kościół parafialny św. Jana Chrzciciela,
 • kapliczka św. Floriana,
 • Mały Klasztor Orientale Lumen – Małe Siostry Baranka,
 • Mały Klasztor Orientale Lumen – Mali Bracia Baranka,
 • kamieniołom Gawrona,
 • wapiennik – pozostałości pieca do wypalania wapna,
 • zabytkowa aleja lipowa.
Dębowiec
 • zbiorowa mogiła żołnierzy 74 pułku piechoty.
help_outline