Postacie Ziemi Lublinieckiej PTTK Lubliniec

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem ustanowienia odznaki jest:
  • zapoznanie turystów i krajoznawców z postaciami związanymi z ziemią lubliniecką
  • zachęcenie do odwiedzenia miejsc upamiętniających wybitne osobowości godne poznania
 2. Odnaka jest jednostopniowa
 3. Odznakę można zdobywa równocześnie z innymi odznakami PTTK podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych
 4. Odznakę mogą zdobywa osoby od 7. roku życia
 5. Okres zdobywania odznaki jest dowolny

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Ubiegający się o odznakę powinien udokumentowa obecność w poszczególnych miejscowościach i obiektach - zdobywając pieczątki, można również zamieścić widokówki, szkice własne, zdjęcia - w książeczce potwierdzeń, jak do OTP lub KOT oraz w kronice wg. wzoru własnego
 2. Weryfukację prowadzi koło przewodników terenowych w Lublińcu
 3. Książeczki należy składać w punkcie informacji turystycznej Muzeum Pro Memoria Edith Stein, Lubliniec, Ul. E. Stein 2
 4. Do zdobycia odznaki wymagane jest poznanie określonych miejscowości i obiektów wg. wykazu

III. Postacie ziemi lublinieckiej

 1. Lubliniec
  • Franciszek Grotowski 1784-1814
  • Konstanty Darmot 1841-1895
  • Jan Nikodem Jaroń 1881-1922
  • Paweł Golaś 1885-1940
  • Edyta Stein 1891-1942
  • Józef Cebula 1902-1941
  • Konrad Mańka 1915-1942
 2. Droniowice
  • Adolf Dygacz 1914-2004
 3. Koszęcin
  • Stanisław Hadyna 1919-1999
 4. Brusiek
  • Walenty Roździeński 1560-1622
 5. Prądy k/Koszęcina
  • Juliusz Ligoń 1823-1889
 6. Lubsza i Woźniki
  • Józef Piotr Lompa 1797-1863

IV. Wykaz miejsc i obiektów

A. Lubliniec
 1. Płyta żeliwna w klasztorze oo. Oblatów - F. Grotowski
 2. Tablica na budynku przy ul. Damrota - K. Damrot
 3. Nagrobek na cmentarzu parafialnym - J. N. Jaroń
 4. Płyta pamiątkowa metalowa - pl. K. Mańki 5 - P. Golaś
 5. Tablice na domu Courantów - ul. E. Stein 2 - E. Stein
 6. Pomnik na pl. M. Kopernika - Mały Rynek - E. Stein
 7. Zespół szkół im. św. Edyty Stein - E. Stein
 8. Pomnik przed klasztorem oo. Oblatów - J. Cebula
 9. Tablica przy furcie klasztoru oo. Oblatów - J. Cebula
 10. Płyta pamiątkowa metalowa - ul. Damrota - K. Mańka
B. Droniowice
 1. Tablica w domu spotkań - A. Dygacz
C. Koszęcin
 1. Pałac - siedziba zespołu Śląsk - St. Hadyna
 2. Park - ławeczka z postacią - St. Hadyna
 3. Kamień - pomnik z tablicą przed domem kultury - W. Roździeński
D. Prądy k/Koszęcina
 1. Pomnik - J. Ligoń
E. Woźniki
 1. Cmentarz - nagrobek - J. P. Lompa
 2. Rynek - pomnik popiersie - J. P. Lompa
F. Lubsza
 1. Szkoła - muzeum - tablica - J. P. Lompa
help_outline