Poznaj miejsca pamięci narodowej w Chełmie Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z miejscami pamięci narodowej w Chełmie
 2. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 3. Minimalna ilość zwiedzonych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  • na stopień brązowy - 5,
  • na stopień srebrny - 10,
  • na stopień złoty - 15.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania , są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2012 z dnia 19.02.2012r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

Załącznik 1

 1. Cmentarz wojenny z lat 1939- 1945, ul. 1 pułku szwoleżerów,
 2. Cmentarz z I wojny światowe, Wolwinów,
 3. Cmentarz jeńców wojennych, ul. Wojsławicka (za cm. komunalnym -Las Borek),
 4. Pomnik Niepodległości, pl. Łuczkowskiego (1930),
 5. Mogiła ofiar bombardowania (z dnia 8 września 1939 r), ul. Lwowska, cm. paraf.
 6. Krzyż kościuszkowców, plac kościelny kościoła Rozesłania Św. Apostołów,
 7. Manzoleum Poległych za Ojczyznę i Naród, dzwonnica Bazyliki NNMP,
 8. Pomnik poległych żołnierzy WOP, ul. Trubakowska(1954). Nie dostępny.
 9. Miejsce straceń „Targowica”, al. Armii Krajowej,
 10. Mogiła ofiar egzekucji z 10.03.1944r. cm. parafialny, ul. Lwowska,
 11. Pomnik jeńców wojennych na cm. przy ul. Okszowskiej,
 12. Mogła Powstańców Styczniowych na cm. parafialnym, ul. Lwowska,
 13. Pomnik na cm. wojennym, ul 1 pułku szwoleżerów (1968),
 14. Kopiec i płyta pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychicznego, teren szpitala,
 15. Mauzoleum w Kaplicy Bielskich, cm. ul. Lwowska (1980)
 16. Pomnik gen. Władysława Sikorskiego, oś. Zachód (1982),
 17. Pomnik Tadeusza Kościuszki, ul. 1 pułku szwoleżerów (1982),
 18. Pomnik ofiar okupacji, Las Borek (1984),
 19. Pomnik jeńców wojennych na cm. Las Borek (1985),
 20. Obelisk z tablicą pamiątkową strażaków Ziemi Chełmskiej, ul. Wyszyńskiego (1988),
 21. Pomnik żołnierzy 27 WDP AK, Park ul. Lubelska (1994),
 22. Grób nieznanych żołnierzy 27 WDP AK, cm. ul. Lwowska (1995),
 23. Pomnik Żydów chełmskich, ul. Kolejowa (1996),
 24. Grób symboliczny żołnierzy Polski Podziemnej, (1997),
 25. Pomnik bohaterów 3 pułku artylerii lekkiej (1998),
 26. Kopiec Wolności na Wysokiej Górce(1998),
 27. Pomnik żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego AK i „WiN”, cm. ul. Lwowska,
 28. Kwatera żołnierzy 27 WDP AK, cm. ul. Lwowska(1998),
 29. Pomnik Sybiraków, ul. Pocztowa (2007),
 30. Pomnik ofiar Stalagu 319, ul. Połaniecka (2009),
 31. Krzyż Katyński, al. Piłsudskiego (2009),
 32. Pomnik rozstrzelanych, Kumowa Dolina, obok strzelnicy myśliwskiej,
 33. Fragmenty pomnika poległych żołnierzy 7 pułku piechoty legionów, ul. Lubelska 57
 34. Tablica Gustawa Orlicz Dreszera, ul. Lubelska 55 (1937),
 35. Tablica powstania ZWM, ul. Lubelska 50 (1958),
 36. Tablica poświęcona nauczycielom zamordowanym w okresie II w. św. w SP nr 2,
 37. Tablica poświęcona nauczycielom i wychowankom seminarium nauczycielskiego, którzy zginęli w latach 1939 – 1945, w holu SP nr 10 (1959),
 38. Tablica poświęcona pamięci uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Rzemieślniczej w budynku PWSZ, ul. Pocztowa 54 (1960),
 39. Tablica poświęcona artylerzystom LWP, gmach Dyrekcji, pl. Niepodległości1(1963),
 40. Tablica poświęcona kolejarzom poległym w okresie II wojny światowej, budynek dworca PKP, Chełm Główny (1968),
 41. Tablica poświęcona żołnierzom kołobrzeskiego pułku artylerii, hol budynku ZST, ul. Graniczna 2 (1971),
 42. Tablica poświęcona Tadeuszowi Kościuszce w bazylice NNMP,
 43. Tablica poświęcona żołnierzom 1 Korpusowi Pancernemu, budynek szpitalny, ul. Szpitalna 53(1987),
 44. Tablica poświęcona żołnierzom 27 WDP AK, bazylika NNMP(1987),
 45. Tablica poświęcona żołnierzom Inspektoratu Chełm AK 7 pułku piechoty AK, bazylika NNMP(1988),
 46. Tablica poświęcona żołnierzom 1 Korpusu Pancernego, kościół św. Kazimierza, ul. Lubelska 139 (1988),
 47. Tablica poświęcona zamordowanym przez Niemców pacjentom szpitala psychiatrycznego na fasadzie budynku Medycznego Studium Zawodowego, ul. Szpitalna 50
 48. Tablica poświęcona żołnierzom – górnikom, bazylika NNMP(1993),
 49. Tablica poświęcona żołnierzom Zrzeszenia „WiN”, bazylika NNMP(1994),
 50. Tablica poświęcona Polakom zamordowanym i zmarłym w Rosji, bazylika NNMP,
 51. Tablica poświęcona więżniom politycznym okresu stalinizmu, bazylika NNMP,
 52. Tablica poświęcona harcerzom Wołynia, kościół św. Kazimierza, ul Lubelska 139,
 53. Krzyż i tablica upamiętniająca Katyń, ogrodzenie kościoła pw. Miłosierdzia Bożego(2000),
 54. Tablica poświęcona ofiarom Akcji „Wisła”, cerkiew, ul. Kopernika (2002),
 55. Tablica poświęcona funkcjonariuszom straży więziennej Ziemi Lubelskiej i Wołynia, poległym i pomordowanym i zaginionym na wschodzie, budynek Zakładu Karnego, ul. Kolejowa 112(2004),
 56. Tablica poświęcona żołnierzom podziemia, zamordowanym i prześladowanym przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa, ul. Reformacka 27(2008),
 57. Tablica poświęcona pamięci por. pilota Antoniego Ostrowicza, kościół św. Kazimierza, ul. Lubelska 139 (2009).
help_outline