Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach PTTK Gliwice

Aktywna S: 4
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło
 1. Odznaka „Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach z okazji 60-tej rocznicy powstania klubu.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz zwrócenie uwagi na miejscowości o ciekawych nazwach.
 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Weryfikację kronik, rejestr przyznanych odznak oraz sprzedaż odznak prowadzi Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach 44-100 Gliwice, Rynek 11, jak również zajmuje się dystrybucją odznaki. (Odznaka jest odpłatna i kosztuje 8 zł/szt płatne na konto Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej: Bank Pekao. SA. 23 1240 1343 1111 0010 5003 6658)
 6. Potwierdzenia odwiedzanych miejscowości należy zbierać w kronice prowadzonej przez zdobywającego odznakę w sposób tradycyjny – np. zeszyt, książeczka dowolnej dyscypliny turystyki kwalifikowanej, lub w formie elektronicznej – np. płyta CD-R, płyta DVD-R, pendrive lub inne. Potwierdzeniem odwiedzonej miejscowości może być pieczątka dowolnej instytucji z nazwą miejscowości lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle dowolnej tablicy urzędowej z nazwą miejscowości.
 7. Raz potwierdzona miejscowość nie może być zaliczona na wyższy stopień odznaki.
 8. W przypadku przekroczenia liczby miejscowości wymaganych na dany stopień odznaki nadwyżka zaliczana jest na poczet normy wyższego stopnia.
 9. Należy odwiedzać miejscowości zawarte w załącznikach, które stanowią integralną część regulaminu. Jeśli miejscowość w załączniku występuje również w innym województwie będzie uznana, ale należy wpisać nazwę województwa.
 10. Odznaka jest 4-ro stopniowa i należy odwiedzić następującą ilość miejscowości na kolejne stopnie odznaki:
  • stopień popularny - 10 miejscowości
  • stopień brązowy - 20 miejscowości
  • stopień srebrny - 30 miejscowości
  • stopień złoty - 40 miejscowości
 11. W przypadku wyszukania miejscowości o ciekawej nazwie, a nieujętej w załącznikach można ją odwiedzić i umieścić w kronice opisując kolorem czerwonym z bardzo krótkim uzasadnieniem - dlaczego nazwa miejscowości jest ciekawa.
 12. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych i zbiorowych, niezależnie od rodzaju uprawianej dyscypliny turystyki.
 13. Przy weryfikacji odznaki zaliczane będą również miejscowości odwiedzone przez zdobywającego odznakę przed ukazaniem się regulaminu.
 14. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania odznaki, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez zdobywającego odznakę.
 15. Kroniki odznaki do weryfikacji należy składać w biurze Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej, 44-100 Gliwice, Rynek 11 lub przesyłać na powyższy adres z dopiskiem T.K.Kol. PTTK przesyłką poleconą załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę poleconą jak przy nadaniu. Zweryfikowana kronika jest jednocześnie legitymacją danego stopnia odznaki upoważniającą do jej nabycia i noszenia.
 16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach.
 17. Autorem regulaminu i wizerunku odznaki jest Jarosław Szerszeń.
 18. Zdobywający odznakę wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach w związku ze zdobywaniem i weryfikacją odznaki.
 19. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 21.11.2017r. przez Zarząd Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy w Gliwicach oraz pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 12/XIX/2018 z dnia 28 marca 2018r.

Załącznik 1

Źródło Kopia

Alfabetyczny wykaz miejscowości

Miejscowość i województwo

 1. Abisynia K-P
 2. Adamki K-P
 3. Adamowa Góra MAZ
 4. Adolfin K-P
 5. Adrian W-M
 6. Agnieszkowo K-P
 7. Agrafinówka PDL
 8. Albinów MAZ
 9. Aleksicze PDL
 10. Alfonsów MAZ
 11. Alpy POM
 12. Altana K-P
 13. Altanka MAZ
 14. Ameryczka K-P
 15. Ameryka K-P
 16. Anatolin MAZ
 17. Andrzejki MAZ
 18. Aniele W-M
 19. Aniołowo W-M
 20. Antonia W-M
 21. Antymeszki W-M
 22. Ateny PDL
 23. Aulakowszczyzna PDL
 24. Azja WLP
 25. Baba K-P
 26. Babia WLP
 27. Babia Gać K-P
 28. Babiak W-M
 29. Babia Doły POM
 30. Babięta W-M
 31. Babiki PDL
 32. Babilon POM
 33. Babin ZPM
 34. Babka K-P
 35. Babki W-M
 36. Baby MAZ
 37. Babule PKR
 38. Bagno WLP
 39. Bajka K-P
 40. Balcer PDL
 41. Bale MAZ
 42. Bałamątek POM
 43. Bałkany POM
 44. Banderoza LBU
 45. Banie ZPM
 46. Bańki PDL
 47. Bar W-M
 48. Baraki WLP
 49. Baranki PDL
 50. Baranów MAZ
 51. Barany K-P
 52. Barbarka K-P
 53. Bark W-M
 54. Barłogi WLP
 55. Barszcze PDL
 56. Bartki PDL
 57. Bartniki MAZ
 58. Bartosz MAZ
 59. Basen PDL
 60. Batowo W-M
 61. Bażantarnia ŁDZ
 62. Bąblin WLP
 63. Bącz POM
 64. Bączek POM
 65. Bąk POM
 66. Bąki POM
 67. Bednarka K-P
 68. Bednarze MAZ
 69. Belfort K-P
 70. Bernardówka POM
 71. Betlejem POM
 72. Betlejemka K-P
 73. Biała MAZ
 74. Białasy MAZ
 75. Białki POM
 76. Białykał DŚL
 77. Białobłocie LBU
 78. Białowąs ZPM
 79. Białowieża K-P
 80. Biczki PDL
 81. Biedaczek POM
 82. Biedaki POM
 83. Biel MAZ
 84. Biskupice WLP
 85. Bity Kamień PDL
 86. Blizna PKR
 87. Binduga MAZ
 88. Bławatki K-P
 89. Błąkały W-M
 90. Błonia POM
 91. Błota K-P
 92. Błotka K-P
 93. Błotno ZPM
 94. Błoto ŁDZ
 95. Bobry MAZ
 96. Boby MAZ
 97. Bociany K-P
 98. Boćki PDL
 99. Bogate MAZ
 100. Bogdany W-M
 101. Bogusław ZPM
 102. Bogusz POM
 103. Bohaterów K-P
 104. Bohdan PDL
 105. Bojary PDL
 106. Boleń LBU
 107. Bolica POM
 108. Bolkowo ZPM
 109. Bombka PDL
 110. Bonisław MAZ
 111. Bońki MAZ
 112. Borek K-P
 113. Borsuki MAZ
 114. Bose PDL
 115. Boża Wola ŁDZ
 116. Boże W-M
 117. Bożenkowo K-P
 118. Bożydar WLP
 119. Boże Dary ŚL
 120. Bógzapłać K-P
 121. Bór ŁDZ
 122. Braki MAZ
 123. Bramka K-P
 124. Bramki MAZ
 125. Brazylia POM
 126. Broda POM
 127. Brodacze MAZ
 128. Brodki MAZ
 129. Brody PDL
 130. Bronisław K-P
 131. Bronka PDL
 132. Browary MAZ
 133. Browarek ŚL
 134. Bród ZPM
 135. Bródno MAZ
 136. Bruk PDL
 137. Bryki POM
 138. Bryle POM
 139. Brzeg WLP
 140. Brzezina MAZ
 141. Brzoza K-P
 142. Brzózki PDL
 143. Brzuchowo K-P
 144. Buczek K-P
 145. Bubele PDL
 146. Buda MAZ
 147. Budy WLP
 148. Bujak MAZ
 149. Bujny Książe ŁDZ
 150. Buk WLP
 151. Buraki PDL
 152. Buraków MAZ
 153. Burdele MŁP
 154. Bursztynowo K-P
 155. Busz WLP
 156. Byki ŁDZ
 157. Bystra POM
 158. Bzowo K-P
 159. Całownia MAZ
 160. Całowanie MAZ
 161. Car PDL
 162. Cebulki W-M
 163. Cedry PDL
 164. Cegielnia K-P
 165. Cerkwica ZPM
 166. Cesarski Dar K-P
 167. Cezarów MAZ
 168. Chałupska K-P
 169. Chałupy POM
 170. Chamsk MAZ
 171. Chartów LBU
 172. Chełm POM
 173. Chełst WLP
 174. Chiny POM
 175. Chlastawa LBU
 176. Chlewki W-M
 177. Chłopy ZPM
 178. Chojny MAZ
 179. Chojna ZPM
 180. Chopina ZPM
 181. Chorągiewka K-P
 182. Chorążek MAZ
 183. Chorążówka POM
 184. Chotel K-P
 185. Chrapice K-P
 186. Chrapy K-P
 187. Chromowola K-P
 188. Chójki WLP
 189. Chrystianowo PDL
 190. Chrzczony MAZ
 191. Chrztowo POM
 192. Chwalibogowo K-P
 193. Chwałka K-P
 194. Chwasty ZPM
 195. Chybów MAZ
 196. Chytra PDL
 197. Ciasne PDL
 198. Cicha Góra WLP
 199. Ciche K-P
 200. Cichy W-M
 201. Cieciorka POM
 202. Ciele K-P
 203. Cielęta K-P
 204. Cielętnik W-M
 205. Ciemie MAZ
 206. Ciemno PDL
 207. Ciemnoszyje PDL
 208. Ciepłe POM
 209. Ciepła Chójka WLP
 210. Cierpięta MAZ
 211. Cieśle MAZ
 212. Cięciwa MAZ
 213. Cis W-M
 214. Ciućmanija K-P
 215. Cudniki ŁDZ
 216. Cyców LBL
 217. Cyganek POM
 218. Cyganka MAZ
 219. Cygany ŁDZ
 220. Cyk MAZ
 221. Cyprianka K-P
 222. Cytrynowo WLP
 223. Czachy PDL
 224. Czajki WLP
 225. Czaki PDL
 226. Czaple POM
 227. Czaplinek ZPM
 228. Czarnowąż MAZ
 229. Czarnobór ZPM
 230. Czarnucha PDL
 231. Czech POM
 232. Czechy POM
 233. Czerwona Woda W-M
 234. Czerwonka W-M
 235. Czerwony Bór PDL
 236. Czerwony Domek W-M
 237. Czerwony Dwór POM
 238. Czerwony Kogut POM
 239. Czerwony Krzyż PDL
 240. Czternasty PDL
 241. Czworaki MAZ
 242. Czysta POM
 243. Czysta Dolina PDL
 244. Czysta Woda POM
 245. Czyste Błota W-M
 246. Czystochleb K-P
 247. Czyściec POM
 248. Czyżyki PDL
 249. Dachowa MAZ
 250. Dadaj W-M
 251. Dalekie MAZ
 252. Dalsze ZPM
 253. Damska ZPM
 254. Daniele W-M
 255. Danusin MAZ
 256. Darzybór WLP
 257. Dąb WLP
 258. Dąbek MAZ
 259. Dąbki POM
 260. Dembniak PDL
 261. Derkacz ZPM
 262. Dębogóra LBU
 263. Dębolas ZPM
 264. Diabla Góra W-M
 265. Diabli Kąt K-P
 266. Długa W-M
 267. Dłutówka MAZ
 268. Doba W-M
 269. Dobra K-P
 270. Dobra Rycerskie ZPM
 271. Dobry W-M
 272. Dobry Brat POM
 273. Dolne Wymiary K-P
 274. Dołki K-P
 275. Doły WLP
 276. Domki W-M
 277. Donosy ŚW
 278. Dorożki PDL
 279. Dół W-M
 280. Drągi PDL
 281. Drążki PDL
 282. Drewno K-P
 283. Drużyna WLP
 284. Drużyny K-P
 285. Drzazgi W-M
 286. Drzewce LBU
 287. Dudki ŁDZ
 288. Dukat PDL
 289. Dukt MAZ
 290. Dunaj WLP
 291. Dusza W-M
 292. Dusznica PDL
 293. Dworczysko PDL
 294. Dworek POM
 295. Dworzec W-M
 296. Dwór PDL
 297. Dybki MAZ
 298. Dyszobaba MAZ
 299. Dzban MAZ
 300. Działki MAZ
 301. Działy W-M
 302. Dzicz LBU
 303. Dziewa K-P
 304. Dziewcza Struga WLP
 305. Dziewiątka POM
 306. Dzięcioły MAZ
 307. Dziki K-P
 308. Dzikie PDL
 309. Dziwy MAZ
 310. Dzwonek MAZ
 311. Edmundów WLP
 312. Egipt W-M
 313. Emalia LBU
 314. Epidemia PDL
 315. Ewy PDL
 316. Fabryczka LBU
 317. Ferma PDL
 318. Fidest MAZ
 319. Filipy MAZ
 320. Flakowizna MAZ
 321. Flisy K-P
 322. Florek ŁDZ
 323. Florencja K-P
 324. Floryda WLP
 325. Folwark WLP
 326. Frank POM
 327. Franki ŁDZ
 328. Furman WLP
 329. Furmany MAZ
 330. Gaciska PDL
 331. Gacki K-P
 332. Gać POM
 333. Gady W-M
 334. Gaj MAZ
 335. Gajówka MAZ
 336. Gałązki PDL
 337. Gałki MAZ
 338. Gapa K-P
 339. Garbatka WLP
 340. Garbek POM
 341. Gardziołki MAZ
 342. Garnek MAZ
 343. Garnki ZPM
 344. Gatka POM
 345. Gawrony WLP
 346. Gąsior W-M
 347. Gąsiorki POM
 348. Gąska POM
 349. Gąski W-M
 350. Generały W-M
 351. Geniusze PDL
 352. Genowefa WLP
 353. Gęsia Krzywda POM
 354. Gęś POM
 355. Gil Mały W-M
 356. Gilów LBU
 357. Ginie PDL
 358. Ględy W-M
 359. Glina POM
 360. Glinka WLP
 361. Głęboka MAZ
 362. Głodowo WLP
 363. Głody PDL
 364. Głogi K-P
 365. Główka K-P
 366. Główna WLP
 367. Głuchy MAZ
 368. Głusza ZPM
 369. Gnaty MAZ
 370. Gniew POM
 371. Gnilec PDL
 372. Gniła PDL
 373. Godki W-M
 374. Gola WLP
 375. Golce ZPM
 376. Gole K-P
 377. Goleń W-M
 378. Golgota K-P
 379. Goliaty MAZ
 380. Golica ZPM
 381. Gołas MAZ
 382. Gołąbek K-P
 383. Gołąbki MAZ
 384. Gołębie MAZ
 385. Gołąb LBL
 386. Gołowierzchy LBL
 387. Gosie PDL
 388. Góra DŚL
 389. Gożdziki PDL
 390. Górale K-P
 391. Górka K-P
 392. Gównicha W-M
 393. Grabie K-P
 394. Grabów LBU
 395. Graby LBU
 396. Gradki W-M
 397. Grajdołek ZPM
 398. Granaty K-P
 399. Grand POM
 400. Granica MAZ
 401. Granie MAZ
 402. Grodziska K-P
 403. Grosz PDL
 404. Groszki ŁDZ
 405. Gruda W-M
 406. Grupa K-P
 407. Gruszka W-M
 408. Gruszki PDL
 409. Gruzy W-M
 410. Gryzy W-M
 411. Grzanka MAZ
 412. Grządki MAZ
 413. Grzebienie PDL
 414. Grzechotki W-M
 415. Grzeczna Panna K-P
 416. Grzegorz K-P
 417. Grzędy MAZ
 418. Grzybek K-P
 419. Grzybów MAZ
 420. Gumki MAZ
 421. Guzki MAZ
 422. Guzy PDL
 423. Gwizd ZPM
 424. Gziki K-P
 425. Gzy MAZ
 426. Hajduki PDL
 427. Hanki ZPM
 428. Helenka ŚL
 429. Hermany PDL
 430. Holandia POM
 431. Holenderki WLP
 432. Holendry MAZ
 433. Honoratka WLP
 434. Hopy POM
 435. Huba K-P
 436. Huciska WLP
 437. Huczna PDL
 438. Hulanka K-P
 439. Huta POM
 440. Hutniki LBU
 441. Igły POM
 442. Iły MAZ
 443. Irena K-P
 444. Iwanki PDL
 445. Izabela K-P
 446. Jabłka WLP
 447. Jabłonka K-P
 448. Jabłoń W-M
 449. Jadów MAZ
 450. Jagniątki ŁDZ
 451. Jagoda ZPM
 452. Jajkowo K-P
 453. Jaki PDL
 454. Jakuby MAZ
 455. Jałowce PDL
 456. Jałowcowa POM
 457. Jałowiec POM
 458. Jamy K-P
 459. Janina K-P
 460. Janki MAZ
 461. Jantar POM
 462. Jany W-M
 463. Jaracz WLP
 464. Jarki K-P
 465. Jary K-P
 466. Jarząbka MAZ
 467. Jaskółki WLP
 468. Jaskra PDL
 469. Jasna POM
 470. Jasna Gwiazda POM
 471. Jastrzębek MAZ
 472. Jaśki PDL
 473. Jatki ZPM
 474. Jazgarka MAZ
 475. Jazy K-P
 476. Jednorożec MAZ
 477. Jelenie MAZ
 478. Jeleń K-P
 479. Jelonek WLP
 480. Jeruzalem POM
 481. Jeruzale MAZ
 482. Jeziora WLP
 483. Jeziorka POM
 484. Jeże LBU
 485. Jezuicka Struga K-P
 486. Jęczydół ZPM
 487. Joanin MAZ
 488. Jordanki POM
 489. Józefki K-P
 490. Józefy MAZ
 491. Julia WLP
 492. Julianka WLP
 493. Julka W-M
 494. Jurki W-M
 495. Jutrzenka POM
 496. Kabiny W-M
 497. Kable WLP
 498. Kacze Raje K-P
 499. Kaczek W-M
 500. Kaczka MAZ
 501. Kaczki POM
 502. Kaczory W-M
 503. Kadłubek PDL
 504. Kadzidło MAZ
 505. Kadzie W-M
 506. Kajetanka LBL
 507. Kalina WLP
 508. Kalwaria POM
 509. Kałmuki ŚL
 510. Kamela POM
 511. Kameron K-P
 512. Kamica ZPM
 513. Kamieniczki K-P
 514. Kamień ŚL
 515. Kanada POM
 516. Kania WLP
 517. Kanty W-M
 518. Kaplica POM
 519. Kaptury MAZ
 520. Kapustowo POM
 521. Kapuściaki MAZ
 522. Kapuśnik MAZ
 523. Karaś K-P
 524. Karczemki POM
 525. Karczmisko PDL
 526. Karmelita K-P
 527. Karma WLP
 528. Karolina MAZ
 529. Karp PDL
 530. Karpy MAZ
 531. Kaski MAZ
 532. Kasztany MAZ
 533. Katarynka PDL
 534. Katarzyna K-P
 535. Kawał MAZ
 536. Kawałek PDL
 537. Kawka K-P
 538. Kazanie K-P
 539. Kazimierz K-P
 540. Kącik MAZ
 541. Kąkol K-P
 542. Kąpiel WLP
 543. Kąty DŚL
 544. Kępa K-P
 545. Kępy ZPM
 546. Kiełbasy W-M
 547. Kiełki MAZ
 548. Kije ŚW
 549. Kile W-M
 550. Kitki MAZ
 551. Klacze MAZ
 552. Klamry K-P
 553. Klasy MAZ
 554. Klasztor POM
 555. Klasztorek POM
 556. Klekotki W-M
 557. Klepacze W-M
 558. Klepki MAZ
 559. Kleszcze PDL
 560. Klęczygłówek ŁDZ
 561. Klin MAZ
 562. Kliny MAZ
 563. Kloc POM
 564. Klocek K-P
 565. Klon MAZ
 566. Klucz ZPM
 567. Klucze MŁP
 568. Klusek MAZ
 569. Kłaki MAZ
 570. Kłęby ZPM
 571. Kłoda WLP
 572. Kłopot LBU
 573. Kłopoty Stanisławy PDL
 574. Kłos ZPM
 575. Kłódka K-P
 576. Kniaziówka PDL
 577. Knieja K-P
 578. Kobiałki MAZ
 579. Kobyla PDL
 580. Kobyły K-P
 581. Koce PDL
 582. Kochanówka W-M
 583. Koci Lasek MAZ
 584. Kocioł POM
 585. Kociołek W-M
 586. Kocury ZPM
 587. Kokoszki POM
 588. Kolano POM
 589. Kolebki WLP
 590. Kolonia ZPM
 591. Kołaczek ZPM
 592. Koło WLP
 593. Komary POM
 594. Komory MAZ
 595. Konary ŚW
 596. Kondycja PDL
 597. Konewka POM
 598. Koniczynka K-P
 599. Konie ZPM
 600. Koniec K-P
 601. Koniec Świata WLP
 602. Koniuszki PDL
 603. Konojady ZPM
 604. Konowały PDL
 605. Konopki MAZ
 606. Konrady W-M
 607. Kontrawers ŁDZ
 608. Koń K-P
 609. Końce PDL
 610. Kopalnia K-P
 611. Kopanka W-M
 612. Kopce PDL
 613. Kopy ŁDZ
 614. Kopyta ŁDZ
 615. Korabie MAZ
 616. Korczak PDL
 617. Kordon MAZ
 618. Korea ZPM
 619. Koryta K-P
 620. Korzeniówka PDL
 621. Korzystno ZPM
 622. Kosiły PDL
 623. Koski PDL
 624. Kossaki PDL
 625. Kostki MAZ
 626. Kosy POM
 627. Koszarka MAZ
 628. Koszary MAZ
 629. Kościelec POM
 630. Kotki W-M
 631. Kotły PDL
 632. Koty PDL
 633. Kowal K-P
 634. Kowale POM
 635. Kozaki W-M
 636. Kozia POM
 637. Koziki MAZ
 638. Kozły MAZ
 639. Kozy K-P
 640. Kożliki PDL
 641. Kożuchy W-M
 642. Kółeczko POM
 643. Kółka MAZ
 644. Kółko MAZ
 645. Kórnik WLP
 646. Kózki K-P
 647. Kraczki K-P
 648. Kraków MAZ
 649. Krakus W-M
 650. Kramarka W-M
 651. Kranek POM
 652. Kraska PDL
 653. Krąg ZPM
 654. Kręgi MAZ
 655. Krępa WLP
 656. Krogulec K-P
 657. Krokowa POM
 658. Krowie Łąki POM
 659. Krowica Sama PKR
 660. Króle MAZ
 661. Królik Polski PKR
 662. Kruki ŁDZ
 663. Krupa K-P
 664. Krym MAZ
 665. Krynica MŁP
 666. Krypy MAZ
 667. Krzykacz ZPM
 668. Krzykały W-M
 669. Krzywa PDL
 670. Krzywe W-M
 671. Krzywe Kolano K-P
 672. Krzywonoga W-M
 673. Krzyż POM
 674. Krzyżówka WLP
 675. Księżyki MAZ
 676. Księstwo MAZ
 677. Kuba PDL
 678. Kuchary MAZ
 679. Kuchnia POM
 680. Kucyk MAZ
 681. Kujawy K-P
 682. Kukły K-P
 683. Kukuryki LBL
 684. Kulki POM
 685. Kułaki PDL
 686. Kumki ZPM
 687. Kupce MAZ
 688. Kupno K-P
 689. Kurcze MAZ
 690. Kurki WLP
 691. Kurojady W-M
 692. Kury MAZ
 693. Kwiatuszki Wielkie W-M
 694. Kwik W-M
 695. Lachy PDL
 696. Lady PDL
 697. Lalka W-M
 698. Lampa POM
 699. Lasek MAZ
 700. Laska POM
 701. Lauda W-M
 702. Ląd WLP
 703. Lejce MAZ
 704. Lenie Wielkie K-P
 705. Lelek W-M
 706. Lepsze K-P
 707. Leszcz K-P
 708. Leszczyna W-M
 709. Linia POM
 710. Linki POM
 711. Lipa MAZ
 712. Lipy POM
 713. Lisi Ogon K-P
 714. Lisia Ferma W-M
 715. Lisy PDL
 716. Litwinki PDL
 717. Lizaki POM
 718. Lizbona WLP
 719. Loretto MAZ
 720. Lotki POM
 721. Lulin WLP
 722. Lutnia WLP
 723. Łabędzie ZPM
 724. Łabędż K-P
 725. Łada ZPM
 726. Ładne K-P
 727. Łacha PDL
 728. Łapigrosz WLP
 729. Łapinóżek K-P
 730. Łapka W-M
 731. Łapy PDL
 732. Łaski WLP
 733. Ława K-P
 734. Ławki W-M
 735. Łazarz WLP
 736. Łażnie PDL
 737. Łączki K-P
 738. Łąki W-M
 739. Łokcie PDL
 740. Łódż WLP
 741. Ługi LBU
 742. Łyse MAZ
 743. Maciejki W-M
 744. Macierz ZPM
 745. Maćki W-M
 746. Madera K-P
 747. Magda WLP
 748. Majki MAZ
 749. Majówka MAZ
 750. Malarz MAZ
 751. Malec PDL
 752. Malina ŁDZ
 753. Marcjanka MAZ
 754. Marianki K-P
 755. Mariany K-P
 756. Marki MAZ
 757. Marylin WLP
 758. Maryna PDL
 759. Marysieńki K-P
 760. Maryśka Stara MAZ
 761. Maszty W-M
 762. Maślaki WLP
 763. Matejki MAZ
 764. Mateuszek W-M
 765. Matnia PDL
 766. Matule W-M
 767. Mazurki PDL
 768. Mazury PDL
 769. Mąki W-M
 770. Meszki MAZ
 771. Męcikał POM
 772. Mętna PDL
 773. Michałki K-P
 774. Miechy W-M
 775. Miecze PDL
 776. Mieszki PDL
 777. Migi POM
 778. Miki W-M
 779. Mikołajki W-M
 780. Mile POM
 781. Miłki W-M
 782. Miłosna MAZ
 783. Miłość ŚL
 784. Miodówka W-M
 785. Mleczaki MAZ
 786. Mleczary K-P
 787. Mlecze WLP
 788. Młyn WLP
 789. Młynarze MAZ
 790. Młynek WLP
 791. Muchy WLP
 792. Moczydło MAZ
 793. Model MAZ
 794. Modelka MAZ
 795. Modła POM
 796. Modrak WLP
 797. Mokre ŚL
 798. Monetki W-M
 799. Moniuszki PDL
 800. Mordy MAZ
 801. Morgi K-P
 802. Morze PDL
 803. Moskal W-M
 804. Mostki LBU
 805. Moszna OPO
 806. Motyka PDL
 807. Motyl K-P
 808. Mózgowina PDL
 809. Mroczki MAZ
 810. Mrozy MAZ
 811. Mrówki PDL
 812. Muły PDL
 813. Mysia Dziura K-P
 814. Myszki K-P
 815. Na Cieście MAZ
 816. Nabrzeże W-M
 817. Nałogi PDL
 818. Napiwoda W-M
 819. Narty K-P
 820. Niebo ŚW
 821. Niedżwiedż K-P
 822. Niemyje Ząbki PDL
 823. Niewstęp ZPM
 824. Nietoperek LBU
 825. Niezgoda WLP
 826. Niezdary ŚL
 827. Nieznań ZPM
 828. Niepiekło ŚL
 829. Nory W-M
 830. Norki W-M
 831. Nosek W-M
 832. Nowe Rumunki MAZ
 833. Nosówka ZPM
 834. Nowiny Kasjerskie PDL
 835. Nowinki POM
 836. Nowe Laski ZPM
 837. Obiecanowo K-P
 838. Obory MAZ
 839. Obrona Leśna K-P
 840. Obóz K-P
 841. Odpadek PDL
 842. Ofelia WLP
 843. Ogórki PDL
 844. Ojcowizna MAZ
 845. Okna K-P
 846. Okonek WLP
 847. Okop PDL
 848. Okrągłe MAZ
 849. Ołtarze-Gołacze MAZ
 850. Opoka POM
 851. Opole MAZ
 852. Oracze W-M
 853. Orlik POM
 854. Orły MAZ
 855. Orzechówka PDL
 856. Orzeł MAZ
 857. Orzełek K-P
 858. Osada WLP
 859. Ostatni Grosz WLP
 860. Oszczywilk LBL
 861. Otok MAZ
 862. Owczarek W-M
 863. Owsianka POM
 864. Pagórek MAZ
 865. Palestyna PDL
 866. Paluchy MAZ
 867. Pamiątka WLP
 868. Panistruga W-M
 869. Papiernia PDL
 870. Papieże MAZ
 871. Paproć WLP
 872. Paprotki ZPM
 873. Parafianka LBL
 874. Parcela MAZ
 875. Park W-M
 876. Parowa W-M
 877. Parówki MAZ
 878. Parys W-M
 879. Paryż K-P
 880. Paski MAZ
 881. Paskudy LBL
 882. Pass MAZ
 883. Pasternak W-M
 884. Pastwa POM
 885. Pasieka K-P
 886. Pasierby WLP
 887. Pasterka DŚL
 888. Pastwiska ŚL
 889. Paulina K-P
 890. Pawełki ŚL
 891. Pawły W-M
 892. Pazurek MŁP
 893. Pestkownica WLP
 894. Pęcherze MAZ
 895. Pianki MAZ
 896. Piasek ŚL
 897. Piasty W-M
 898. Piątek ŁDZ
 899. Piece ŚL
 900. Piecki K-P
 901. Piekiełko MŁP
 902. Piekło ŚW
 903. Pieniążki PDL
 904. Pień PKR
 905. Pieńki ŁDZ
 906. Pierzaki ŁDZ
 907. Pierzyny ŁDZ
 908. Pieski LBU
 909. Pieścirogi MAZ
 910. Pijanów ŚW
 911. Piłka ŚL
 912. Pionki MAZ
 913. Piorunów ŁDZ
 914. Piotry WLP
 915. Pipie ŁDZ
 916. Pisanki PDL
 917. Pisanica W-M
 918. Pisklaki LBL
 919. Pistki W-M
 920. Piwowary PDL
 921. Plebanki WLP
 922. Płocie ZPM
 923. Płoty LBU
 924. Płozy W-M
 925. Plusy LBU
 926. Plugawice WLP
 927. Pnie POM
 928. Podła Góra LBU
 929. Pogorzałka OPO
 930. Pokój OPO
 931. Pokrzywy POM
 932. Polana PKR
 933. Polany MŁP
 934. Pole LBU
 935. Pomyje ZPM
 936. Popiołki PDL
 937. Posuchy PKR
 938. Potok ŚL
 939. Praca ŁDZ
 940. Pracz WLP
 941. Pracze DŚL
 942. Praczka ŚW
 943. Prądy OPO
 944. Probostwo K-P
 945. Prochy WLP
 946. Pruska PDL
 947. Pruski W-M
 948. Prusy DŚL
 949. Przemysław POM
 950. Przewóz OPO
 951. Przezwiska ŁDZ
 952. Przyjażń MAZ
 953. Przystań W-M
 954. Przystawka PDL
 955. Przytulanka PDL
 956. Przytyk MAZ
 957. Psie DŚL
 958. Pszczółki ŁDZ
 959. Ptaki PDL
 960. Puchacze PKR
 961. Pudełko PDL
 962. Radość PKR
 963. Raj ŁDZ
 964. Rak K-P
 965. Raki MAZ
 966. Rączka OPO
 967. Rączki ŁDZ
 968. Renta WLP
 969. Rezerwa LBL
 970. Rękaw PKR
 971. Rogale LBL
 972. Rogalik W-M
 973. Rogi OPO
 974. Rokita ZPM
 975. Rola ZPM
 976. Ropki MŁP
 977. Ropuchy ZPM
 978. Rowy POM
 979. Rozdziały MAZ
 980. Rożki ŚW
 981. Róg POM
 982. Rój ŚL
 983. Rów ZPM
 984. Równa ŁDZ
 985. Róża PKR
 986. Różaniec LBL
 987. Róże K-P
 988. Ruda ŚL
 989. Rumunki K-P
 990. Rurka ZPM
 991. Rusek W-M
 992. Rybaki LBL
 993. Rybitwy ŁDZ
 994. Rybka ŁDZ
 995. Rybki POM
 996. Rybojady LBU
 997. Ryczywół WLP
 998. Ryki LBL
 999. Rysie MAZ
 1000. Rzeczka DŚL
 1001. Rzeka MŁP
 1002. Rzeki MŁP
 1003. Rzemień PKR
 1004. Rzym K-P
 1005. Sachalin ŚW
 1006. Sadek LBL
 1007. Sadzawki PDL
 1008. Sahara K-P
 1009. Samice ŁDZ
 1010. Samoklęski LBL
 1011. Samorządki MAZ
 1012. Sanie DŚL
 1013. Sarny ŁDZ
 1014. Sąsiadka LBL
 1015. Serby DŚL
 1016. Siedliska DŚL
 1017. Siary MŁP
 1018. Siedem Chałup LBL
 1019. Sieroty ŚL
 1020. Sikorki ZPM
 1021. Sikory K-P
 1022. Silna LBU
 1023. Siniec LBU
 1024. Siwiki PDL
 1025. Skała MŁP
 1026. Skarpa W-M
 1027. Skąpe LBU
 1028. Siekierki ZPM
 1029. Skoki LBL
 1030. Skorupki MAZ
 1031. Skorupy MAZ
 1032. Skowrony W-M
 1033. Skowronki MAZ
 1034. Skórka ŁDZ
 1035. Skrajnia WLP
 1036. Skrzynka DŚL
 1037. Skrzynki K-P
 1038. Słone DŚL
 1039. Smoły MAZ
 1040. Snopki W-M
 1041. Sokoły PDL
 1042. Solanka W-M
 1043. Sołtysy OPO
 1044. Sól LBL
 1045. Srebrna ŁDZ
 1046. Sroki WLP
 1047. Stanisław MŁP
 1048. Stary Łom DŚL
 1049. Stary Bubel LBL
 1050. Starzykowo W-M
 1051. Stawy ŁDZ
 1052. Stoki ŁDZ
 1053. Stolec DŚL
 1054. Stare Niemyje PDL
 1055. Strona PKR
 1056. Struga DŚL
 1057. Strumień ŚL
 1058. Strych POM
 1059. Stryj LBL
 1060. Strzała MAZ
 1061. Strzałki ŁDZ
 1062. Strzygi K-P
 1063. Studnie MAZ
 1064. Sucha DŚL
 1065. Sucha Psina OPO
 1066. Suczki W-M
 1067. Surowe MAZ
 1068. Surówka MŁP
 1069. Swaty LBL
 1070. Swoboda ŁDZ
 1071. Syberia ŁDZ
 1072. Szachy LBL
 1073. Szałas MŁP
 1074. Szale WLP
 1075. Szarlota POM
 1076. Szczaworyż ŚW
 1077. Szwaby MŁP
 1078. Szczecin ŁDZ
 1079. Szczepki PDL
 1080. Szczęście MAZ
 1081. Szczodre DŚL
 1082. Szczotka ŚL
 1083. Szczury WLP
 1084. Szczyt ŁDZ
 1085. Szeroka ŚL
 1086. Szerszenie PDL
 1087. Szklarnia DŚL
 1088. Szóstka LBL
 1089. Szpaki PDL
 1090. Szum OPO
 1091. Szwajcaria PDL
 1092. Szwecja ZPM
 1093. Szwejki MAZ
 1094. Szyba LBU
 1095. Szyjki MŁP
 1096. Szyk MŁP
 1097. Szyszki ŚL
 1098. Ścięgna ŚW
 1099. Śliwa W-M
 1100. Świątki ŁDZ
 1101. Świder LBU
 1102. Świeca WLP
 1103. Świerki ŁDZ
 1104. Święta WLP
 1105. Święte DŚL
 1106. Święty PKR
 1107. Świnki K-P
 1108. Tabor ZPM
 1109. Taczki W-M
 1110. Tama ŚW
 1111. Tatar ŁDZ
 1112. Tartak PDL
 1113. Tchórz MAZ
 1114. Teolog K-P
 1115. Teresa WLP
 1116. Tęcza ŚW
 1117. Tłuste MAZ
 1118. Tłuszcz MAZ
 1119. Tokarki MAZ
 1120. Topiąca MAZ
 1121. Topola DŚL
 1122. Trawniki OPO
 1123. Trąbki MŁP
 1124. Tropy W-M
 1125. Trójca DŚL
 1126. Truskawka MAZ
 1127. Trzaski K-P
 1128. Trzcinka MAZ
 1129. Tunel MŁP
 1130. Tumidaj ŁDZ
 1131. Tur ŁDZ
 1132. Twarda ŁDZ
 1133. Twarogi Ruskie PDL
 1134. Ubocze DŚL
 1135. Uciecha K-P
 1136. Uderz MAZ
 1137. Uraz DŚL
 1138. Ustnik W-M
 1139. Walidrogi OPO
 1140. Wał MAZ
 1141. Wały DŚL
 1142. Wapno WLP
 1143. Wągry ŁDZ
 1144. Wąsy MAZ
 1145. Wenecja K-P
 1146. Wesoła OPO
 1147. Węgierka PKR
 1148. Węgry OPO
 1149. Węże ŁDZ
 1150. Wielkie Oczy PKR
 1151. Wieprz MŁP
 1152. Wiersze MAZ
 1153. Wierzba W-M
 1154. Wierzch OPO
 1155. Wiewiórka PKR
 1156. Wiewiórki K-P
 1157. Wilga MAZ
 1158. Wilcze Gardło ŚL
 1159. Winna ŚW
 1160. Wiry DŚL
 1161. Włochy OPO
 1162. Wojny W-M
 1163. Wojska ŚL
 1164. Wojtki PDL
 1165. Wola Cytrusowa ŁDZ
 1166. Wronki WLP
 1167. Wrotki PDL
 1168. Wróble K-P
 1169. Wrząca ŁDZ
 1170. Wrzoski OPO
 1171. Wygnanka LBL
 1172. Wygoda ŚL
 1173. Wyskok DŚL
 1174. Wywóz MAZ
 1175. Wzory ŚW
 1176. Zabawa MŁP
 1177. Zabawka PDL
 1178. Zabijak ŚL
 1179. Zabór LBU
 1180. Zacisze DŚL
 1181. Zadki WLP
 1182. Zaduszniki PKR
 1183. Zając MAZ
 1184. Zajączki WLP
 1185. Zagłoba LBL
 1186. Zagroda LBL
 1187. Zakocie MAZ
 1188. Zameczek OPO
 1189. Zamek MŁP
 1190. Zapora POM
 1191. Zasieki LBU
 1192. Zasady PDL
 1193. Zaspy ZPM
 1194. Zatoka MŁP
 1195. Zawiść ŚL
 1196. Zawitała LBL
 1197. Zazdrość ŚL
 1198. Zboże K-P
 1199. Zdrada POM
 1200. Zdrowa ŚL
 1201. Zgoda LBL
 1202. Zgon ŚL
 1203. Zimna PDL
 1204. Zimny PKR
 1205. Zimna Wódka OPO
 1206. Zła Wieś K-P
 1207. Złe Mięso POM
 1208. Złota ŁDZ
 1209. Złoty DŚL
 1210. Zmyślona ŁDZ
 1211. Żdzichy PDL
 1212. Żaba OPO
 1213. Żabi Róg POM
 1214. Żabojady W-M
 1215. Żale PDL
 1216. Żar DŚL
 1217. Żądło ŁDZ
 1218. Żbik MŁP
 1219. Żebrak PDL
 1220. Żelazo ŁDZ
 1221. Żerdż LBL
 1222. Żłobek PKR
 1223. Żuk PKR
 1224. Żuki PDL
 1225. Żur K-P
 1226. Żuraw ŚL
 1227. Żydy MAZ
 1228. Żywa Woda PDL
 1229. Żywy W-M

Załącznik 2

Źródło Kopia

Wykaz miejscowości wg województw

Woj. dolnośląskie
 • Białykał
 • Góra
 • Kąty
 • Pasterka
 • Pracze
 • Prusy
 • Psie
 • Rzeczka
 • Sanie
 • Serby
 • Siedliska
 • Skrzynka
 • Słone
 • Stary Łom
 • Stolec
 • Struga
 • Sucha
 • Szczodre
 • Szklarnia
 • Święte
 • Topola
 • Trójca
 • Ubocze
 • Uraz
 • Wały
 • Wiry
 • Wyskok
 • Zacisze
 • Złoty
 • Żar
Woj. kujawsko-pomorskie
 • Abisynia
 • Adamki
 • Adolfin
 • Agnieszkowo
 • Altana
 • Ameryczka
 • Ameryka
 • Baba
 • Babia Gać
 • Babka
 • Bajka
 • Barany
 • Barbarka
 • Bednarka
 • Belfort
 • Betlejemka
 • Białowieża
 • Bławatki
 • Błota
 • Błotka
 • Bociany
 • Bohaterów
 • Borek
 • Bożenkowo
 • Bógzapłać
 • Bramka
 • Bronisław
 • Brzoza
 • Brzuchowo
 • Buczek
 • Bursztynowo
 • Bzowo
 • Cegielnia
 • Cesarski Dar
 • Chałupska
 • Chorągiewka
 • Chotel
 • Chrapice
 • Chrapy
 • Chromowola
 • Chwalibogowo
 • Chwałka
 • Ciche
 • Ciele
 • Cielęta
 • Ciućmanija
 • Cyprianka
 • Czystochleb
 • Diabli Kąt
 • Dobra
 • Dolne Wymiary
 • Dołki
 • Drewno
 • Drużyny
 • Dziewa
 • Dziki
 • Flisy
 • Florencja
 • Gacki
 • Gapa
 • Głogi
 • Główka
 • Gole
 • Golgota
 • Gołąbek
 • Górale
 • Górka
 • Grabie
 • Granaty
 • Grodziska
 • Grupa
 • Grzeczna Panna
 • Grzegorz
 • Grzybek
 • Gziki
 • Huba
 • Hulanka
 • Irena
 • Izabela
 • Jabłonka
 • Jajkowo
 • Jamy
 • Janina
 • Jarki
 • Jary
 • Jazy
 • Jeleń
 • Jezuicka Struga
 • Józefki
 • Kacze Raje
 • Kameron
 • Kamieniczki
 • Karaś
 • Karmelita
 • Katarzyna
 • Kawka
 • Kazanie
 • Kazimierz
 • Kąkol
 • Kępa
 • Klamry
 • Klocek
 • Kłódka
 • Knieja
 • Kobyły
 • Koniczynka
 • Koniec
 • Koń
 • Kopalnia
 • Koryta
 • Kowal
 • Kozy
 • Kózki
 • Kraczki
 • Krogulec
 • Krupa
 • Krzywe Kolano
 • Kujawy
 • Kukły
 • Kupno
 • Lenie Wielkie
 • Lepsze
 • Leszcz
 • Lisi Ogon
 • Łabędż
 • Ładne
 • Łapinóżek
 • Ława
 • Łączki
 • Madera
 • Marianki
 • Mariany
 • Marysieńki
 • Michałki
 • Mleczary
 • Morgi
 • Motyl
 • Mysia Dziura
 • Myszki
 • Narty
 • Niedżwiedż
 • Obiecanowo
 • Obrona Leśna
 • Obóz
 • Okna
 • Orzełek
 • Paryż
 • Pasieka
 • Paulina
 • Piecki
 • Probostwo
 • Rak
 • Róże
 • Rumunki
 • Rzym
 • Sahara
 • Sikory
 • Skrzynki
 • Strzygi
 • Świnki
 • Teolog
 • Trzaski
 • Uciecha
 • Wenecja
 • Wiewiórki
 • Wróble
 • Zboże
 • Zła Wieś
 • Żur
Woj. lubelskie
 • Cyców
 • Gołąb
 • Gołowierzchy
 • Kajetanka
 • Kukuryki
 • Oszczywilk
 • Parafianka
 • Paskudy
 • Pisklaki
 • Rezerwa
 • Rogale
 • Różaniec
 • Rybaki
 • Ryki
 • Sadek
 • Samoklęski
 • Sąsiadka
 • Siedem Chałup
 • Skoki
 • Sól
 • Stary Bubel
 • Stryj
 • Swaty
 • Szachy
 • Szóstka
 • Wygnanka
 • Zagłoba
 • Zagroda
 • Zawitała
 • Zgoda
 • Żerdż
Woj. lubuskie
 • Banderoza
 • Białobłocie
 • Boleń
 • Chartów
 • Chlastawa
 • Dębogóra
 • Drzewce
 • Dzicz
 • Emalia
 • Fabryczka
 • Gilów
 • Grabów
 • Graby
 • Hutniki
 • Jeże
 • Kłopot
 • Ługi
 • Mostki
 • Nietoperek
 • Pieski
 • Płoty
 • Plusy
 • Podła Góra
 • Pole
 • Rybojady
 • Silna
 • Siniec
 • Skąpe
 • Szyba
 • Świder
 • Zabór
 • Zasieki
Woj. łódzkie
 • Bażantarnia
 • Błoto
 • Boża Wola
 • Bór
 • Bujny Książe
 • Byki
 • Cudniki
 • Cygany
 • Dudki
 • Florek
 • Franki
 • Groszki
 • Jagniątki
 • Klęczygłówek
 • Kontrawers
 • Kopy
 • Kopyta
 • Kruki
 • Malina
 • Piątek
 • Pieńki
 • Pierzaki
 • Pierzyny
 • Piorunów
 • Pipie
 • Praca
 • Przezwiska
 • Pszczółki
 • Raj
 • Rączki
 • Równa
 • Rybitwy
 • Rybka
 • Samice
 • Sarny
 • Skórka
 • Srebrna
 • Stawy
 • Stoki
 • Strzałki
 • Swoboda
 • Syberia
 • Szczecin
 • Szczyt
 • Świątki
 • Świerki
 • Tatar
 • Tumidaj
 • Tur
 • Twarda
 • Wągry
 • Węże
 • Wola Cytrusowa
 • Wrząca
 • Złota
 • Zmyślona
 • Żądło
 • Żelazo
Woj. mazowieckie
 • Adamowa Góra
 • Albinów
 • Alfonsów
 • Altanka
 • Anatolin
 • Andrzejki
 • Baby
 • Bale
 • Baranów
 • Bartniki
 • Bartosz
 • Bednarze
 • Biała
 • Białasy
 • Biel
 • Binduga
 • Bobry
 • Boby
 • Bogate
 • Bonisław
 • Bońki
 • Borsuki
 • Braki
 • Bramki
 • Brodacze
 • Brodki
 • Browary
 • Bródno
 • Brzezina
 • Buda
 • Bujak
 • Buraków
 • Całownia
 • Całowanie
 • Cezarów
 • Chamsk
 • Chojny
 • Chorążek
 • Chrzczony
 • Chybów
 • Ciemie
 • Cierpięta
 • Cieśle
 • Cięciwa
 • Cyganka
 • Cyk
 • Czarnowąż
 • Czworaki
 • Dachowa
 • Dalekie
 • Danusin
 • Dąbek
 • Dłutówka
 • Dukt
 • Dybki
 • Dyszobaba
 • Dzban
 • Działki
 • Dzięcioły
 • Dziwy
 • Dzwonek
 • Fidest
 • Filipy
 • Flakowizna
 • Furmany
 • Gaj
 • Gajówka
 • Gałki
 • Gardziołki
 • Garnek
 • Głęboka
 • Głuchy
 • Gnaty
 • Goliaty
 • Gołas
 • Gołąbki
 • Gołębie
 • Granica
 • Granie
 • Grzanka
 • Grządki
 • Grzędy
 • Grzybów
 • Gumki
 • Guzki
 • Gzy
 • Holendry
 • Iły
 • Jadów
 • Jakuby
 • Janki
 • Jarząbka
 • Jastrzębek
 • Jazgarka
 • Jednorożec
 • Jelenie
 • Jeruzale
 • Joanin
 • Józefy
 • Kaczka
 • Kadzidło
 • Kaptury
 • Kapuściaki
 • Kapuśnik
 • Karolina
 • Karpy
 • Kaski
 • Kasztany
 • Kawał
 • Kącik
 • Kiełki
 • Kitki
 • Klacze
 • Klasy
 • Klepki
 • Klin
 • Kliny
 • Klon
 • Klusek
 • Kłaki
 • Kobiałki
 • Koci Lasek
 • Komory
 • Konopki
 • Korabie
 • Kordon
 • Kostki
 • Koszarka
 • Koszary
 • Koziki
 • Kozły
 • Kółka
 • Kółko
 • Kraków
 • Kręgi
 • Króle
 • Krym
 • Krypy
 • Księżyki
 • Księstwo
 • Kuchary
 • Kucyk
 • Kupce
 • Kurcze
 • Kury
 • Lasek
 • Lejce
 • Lipa
 • Loretto
 • Łyse
 • Majki
 • Majówka
 • Malarz
 • Marcjanka
 • Marki
 • Maryśka Stara
 • Matejki
 • Meszki
 • Miłosna
 • Mleczaki
 • Młynarze
 • Moczydło
 • Model
 • Modelka
 • Mordy
 • Mroczki
 • Mrozy
 • Na Cieście
 • Nowe Rumunki
 • Obory
 • Ojcowizna
 • Okrągłe
 • Ołtarze-Gołacze
 • Opole
 • Orły
 • Orzeł
 • Otok
 • Pagórek
 • Paluchy
 • Papieże
 • Parcela
 • Parówki
 • Paski
 • Pass
 • Pęcherze
 • Pianki
 • Pieścirogi
 • Pionki
 • Przyjażń
 • Przytyk
 • Raki
 • Rozdziały
 • Rysie
 • Samorządki
 • Skorupki
 • Skorupy
 • Skowronki
 • Smoły
 • Strzała
 • Studnie
 • Surowe
 • Szczęście
 • Szwejki
 • Tchórz
 • Tłuste
 • Tłuszcz
 • Tokarki
 • Topiąca
 • Truskawka
 • Trzcinka
 • Uderz
 • Wał
 • Wąsy
 • Wiersze
 • Wilga
 • Wywóz
 • Zając
 • Zakocie
 • Żydy
Woj. małopolskie
 • Burdele
 • Klucze
 • Krynica
 • Pazurek
 • Piekiełko
 • Polany
 • Ropki
 • Rzeka
 • Rzeki
 • Siary
 • Skała
 • Stanisław
 • Surówka
 • Szałas
 • Szwaby
 • Szyjki
 • Szyk
 • Trąbki
 • Tunel
 • Wieprz
 • Zabawa
 • Zamek
 • Zatoka
 • Żbik
Woj. opolskie
 • Moszna
 • Pogorzałka
 • Pokój
 • Prądy
 • Przewóz
 • Rączka
 • Rogi
 • Sołtysy
 • Sucha Psina
 • Szum
 • Trawniki
 • Walidrogi
 • Wesoła
 • Węgry
 • Wierzch
 • Włochy
 • Wrzoski
 • Zameczek
 • Zimna Wódka
 • Żaba
Woj. podlaskie
 • Agrafinówka
 • Aleksicze
 • Ateny
 • Aulakowszczyzna
 • Babiki
 • Balcer
 • Bańki
 • Baranki
 • Barszcze
 • Bartki
 • Basen
 • Biczki
 • Bity Kamień
 • Boćki
 • Bohdan
 • Bojary
 • Bombka
 • Bose
 • Brody
 • Bronka
 • Bruk
 • Brzózki
 • Bubele
 • Buraki
 • Car
 • Cedry
 • Chrystianowo
 • Chytra
 • Ciasne
 • Ciemno
 • Ciemnoszyje
 • Czachy
 • Czaki
 • Czarnucha
 • Czerwony Bór
 • Czerwony Krzyż
 • Czternasty
 • Czysta Dolina
 • Czyżyki
 • Dembniak
 • Dorożki
 • Drągi
 • Drążki
 • Dukat
 • Dusznica
 • Dworczysko
 • Dwór
 • Dzikie
 • Epidemia
 • Ewy
 • Ferma
 • Gaciska
 • Gałązki
 • Geniusze
 • Ginie
 • Głody
 • Gnilec
 • Gniła
 • Gosie
 • Gożdziki
 • Grosz
 • Gruszki
 • Grzebienie
 • Guzy
 • Hajduki
 • Hermany
 • Huczna
 • Iwanki
 • Jaki
 • Jałowce
 • Jaskra
 • Jaśki
 • Kadłubek
 • Karczmisko
 • Karp
 • Katarynka
 • Kawałek
 • Kleszcze
 • Kłopoty Stanisławy
 • Kniaziówka
 • Kobyla
 • Koce
 • Kondycja
 • Koniuszki
 • Konowały
 • Końce
 • Kopce
 • Korczak
 • Korzeniówka
 • Kosiły
 • Koski
 • Kossaki
 • Kotły
 • Koty
 • Kożliki
 • Kraska
 • Krzywa
 • Kuba
 • Kułaki
 • Lachy
 • Lady
 • Lisy
 • Litwinki
 • Łacha
 • Łapy
 • Łażnie
 • Łokcie
 • Malec
 • Maryna
 • Matnia
 • Mazurki
 • Mazury
 • Mętna
 • Miecze
 • Mieszki
 • Moniuszki
 • Morze
 • Motyka
 • Mózgowina
 • Mrówki
 • Muły
 • Nałogi
 • Niemyje Ząbki
 • Nowiny Kasjerskie
 • Odpadek
 • Ogórki
 • Okop
 • Orzechówka
 • Palestyna
 • Papiernia
 • Pieniążki
 • Pisanki
 • Piwowary
 • Popiołki
 • Pruska
 • Przystawka
 • Przytulanka
 • Ptaki
 • Pudełko
 • Sadzawki
 • Siwiki
 • Sokoły
 • Stare Niemyje
 • Szczepki
 • Szerszenie
 • Szpaki
 • Szwajcaria
 • Tartak
 • Twarogi Ruskie
 • Wojtki
 • Wrotki
 • Zabawka
 • Zasady
 • Zimna
 • Żdzichy
 • Żale
 • Żebrak
 • Żuki
 • Żywa Woda
Woj. podkarpackie
 • Babule
 • Blizna
 • Krowica Sama
 • Królik Polski
 • Pień
 • Polana
 • Posuchy
 • Puchacze
 • Radość
 • Rękaw
 • Róża
 • Rzemień
 • Strona
 • Święty
 • Węgierka
 • Wielkie Oczy
 • Wiewiórka
 • Zaduszniki
 • Zimny
 • Żłobek
 • Żuk
Woj. pomorskie
 • Alpy
 • Babia Doły
 • Babilon
 • Bałamątek
 • Bałkany
 • Bącz
 • Bączek
 • Bąk
 • Bąki
 • Bernardówka
 • Betlejem
 • Białki
 • Biedaczek
 • Biedaki
 • Błonia
 • Bogusz
 • Bolica
 • Brazylia
 • Broda
 • Bryki
 • Bryle
 • Bystra
 • Chałupy
 • Chełm
 • Chiny
 • Chorążówka
 • Chrztowo
 • Cieciorka
 • Ciepłe
 • Cyganek
 • Czaple
 • Czech
 • Czechy
 • Czerwony Dwór
 • Czerwony Kogut
 • Czysta
 • Czysta Woda
 • Czyściec
 • Dąbki
 • Dobry Brat
 • Dworek
 • Dziewiątka
 • Frank
 • Gać
 • Garbek
 • Gatka
 • Gąsiorki
 • Gąska
 • Gęsia Krzywda
 • Gęś
 • Glina
 • Gniew
 • Grand
 • Holandia
 • Hopy
 • Huta
 • Igły
 • Jałowcowa
 • Jałowiec
 • Jantar
 • Jasna
 • Jasna Gwiazda
 • Jeruzalem
 • Jeziorka
 • Jordanki
 • Jutrzenka
 • Kaczki
 • Kalwaria
 • Kamela
 • Kanada
 • Kaplica
 • Kapustowo
 • Karczemki
 • Klasztor
 • Klasztorek
 • Kloc
 • Kocioł
 • Kokoszki
 • Kolano
 • Komary
 • Konewka
 • Kosy
 • Kościelec
 • Kowale
 • Kozia
 • Kółeczko
 • Kranek
 • Krokowa
 • Krowie Łąki
 • Krzyż
 • Kuchnia
 • Kulki
 • Lampa
 • Laska
 • Linia
 • Linki
 • Lipy
 • Lizaki
 • Lotki
 • Męcikał
 • Migi
 • Mile
 • Modła
 • Nowinki
 • Opoka
 • Orlik
 • Owsianka
 • Pastwa
 • Pnie
 • Pokrzywy
 • Przemysław
 • Rowy
 • Róg
 • Rybki
 • Strych
 • Szarlota
 • Zapora
 • Zdrada
 • Złe Mięso
 • Żabi Róg
Woj. śląskie
 • Boże Dary
 • Browarek
 • Helenka
 • Kałmuki
 • Kamień
 • Miłość
 • Mokre
 • Niezdary
 • Niepiekło
 • Pastwiska
 • Pawełki
 • Piasek
 • Piece
 • Piłka
 • Potok
 • Rój
 • Ruda
 • Sieroty
 • Strumień
 • Szczotka
 • Szeroka
 • Szyszki
 • Wilcze Gardło
 • Wojska
 • Wygoda
 • Zabijak
 • Zawiść
 • Zazdrość
 • Zdrowa
 • Zgon
 • Żuraw
Woj. świętokrzyskie
 • Donosy
 • Kije
 • Konary
 • Niebo
 • Piekło
 • Pijanów
 • Praczka
 • Rożki
 • Sachalin
 • Szczaworyż
 • Ścięgna
 • Tama
 • Tęcza
 • Winna
 • Wzory
Woj. wielkopolskie
 • Azja
 • Babia
 • Bagno
 • Baraki
 • Barłogi
 • Bąblin
 • Biskupice
 • Bożydar
 • Brzeg
 • Budy
 • Buk
 • Busz
 • Chełst
 • Cicha Góra
 • Ciepła
 • Cytrynowo
 • Czajki
 • Darzybór
 • Dąb
 • Doły
 • Drużyna
 • Dunaj
 • Dziewcza Struga
 • Edmundów
 • Floryda
 • Folwark
 • Furman
 • Garbatka
 • Gawrony
 • Genowefa
 • Glinka
 • Głodowo
 • Główna
 • Gola
 • Holenderki
 • Honoratka
 • Huciska
 • Jabłka
 • Jaracz
 • Jaskółki
 • Jelonek
 • Jeziora
 • Julia
 • Julianka
 • Kable
 • Kalina
 • Kania
 • Karma
 • Kąpiel
 • Kłoda
 • Kolebki
 • Koło
 • Koniec Świata
 • Kórnik
 • Krępa
 • Krzyżówka
 • Kurki
 • Ląd
 • Lizbona
 • Lulin
 • Lutnia
 • Łapigrosz
 • Łaski
 • Łazarz
 • Łódż
 • Magda
 • Marylin
 • Maślaki
 • Mlecze
 • Młyn
 • Młynek
 • Muchy
 • Modrak
 • Niezgoda
 • Ofelia
 • Okonek
 • Osada
 • Ostatni Grosz
 • Pamiątka
 • Paproć
 • Pasierby
 • Pestkownica
 • Piotry
 • Plebanki
 • Plugawice
 • Pracz
 • Prochy
 • Renta
 • Ryczywół
 • Skrajnia
 • Sroki
 • Szale
 • Szczury
 • Świeca
 • Święta
 • Teresa
 • Wapno
 • Wronki
 • Zadki
 • Zajączki
Woj. warmińsko-mazurskie
 • Adrian
 • Aniele
 • Aniołowo
 • Antonia
 • Antymeszki
 • Babiak
 • Babięta
 • Babki
 • Bar
 • Bark
 • Batowo
 • Błąkały
 • Bogdany
 • Boże
 • Cebulki
 • Chlewki
 • Cichy
 • Cielętnik
 • Cis
 • Czerwona Woda
 • Czerwonka
 • Czerwony Domek
 • Czyste Błota
 • Dadaj
 • Daniele
 • Diabla Góra
 • Długa
 • Doba
 • Dobry
 • Domki
 • Dół
 • Drzazgi
 • Dusza
 • Dworzec
 • Działy
 • Egipt
 • Gady
 • Gąsior
 • Gąski
 • Generały
 • Gil Mały
 • Ględy
 • Godki
 • Goleń
 • Gównicha
 • Gradki
 • Gruda
 • Gruszka
 • Gruzy
 • Gryzy
 • Grzechotki
 • Jabłoń
 • Jany
 • Julka
 • Jurki
 • Kabiny
 • Kaczek
 • Kaczory
 • Kadzie
 • Kanty
 • Kiełbasy
 • Kile
 • Klekotki
 • Klepacze
 • Kochanówka
 • Kociołek
 • Konrady
 • Kopanka
 • Kotki
 • Kozaki
 • Kożuchy
 • Krakus
 • Kramarka
 • Krzykały
 • Krzywe
 • Krzywonoga
 • Kurojady
 • Kwiatuszki Wielkie
 • Kwik
 • Lalka
 • Lauda
 • Lelek
 • Leszczyna
 • Lisia Ferma
 • Łapka
 • Ławki
 • Łąki
 • Maciejki
 • Maćki
 • Maszty
 • Mateuszek
 • Matule
 • Mąki
 • Miechy
 • Miki
 • Mikołajki
 • Miłki
 • Miodówka
 • Monetki
 • Moskal
 • Nabrzeże
 • Napiwoda
 • Nory
 • Norki
 • Nosek
 • Oracze
 • Owczarek
 • Panistruga
 • Park
 • Parowa
 • Parys
 • Pasternak
 • Pawły
 • Piasty
 • Pisanica
 • Płozy
 • Pruski
 • Przystań
 • Rogalik
 • Rusek
 • Skarpa
 • Skowrony
 • Snopki
 • Solanka
 • Starzykowo
 • Suczki
 • Śliwa
 • Taczki
 • Tropy
 • Ustnik
 • Wierzba
 • Wojny
 • Żabojady
 • Żywy
Woj. zachodniopomorskie
 • Babin
 • Banie
 • Białowąs
 • Błotno
 • Bogusław
 • Bolkowo
 • Bród
 • Cerkwica
 • Chłopy
 • Chojna
 • Chopina
 • Chwasty
 • Czaplinek
 • Czarnobór
 • Dalsze
 • Damska
 • Derkacz
 • Dębolas
 • Dobra Rycerskie
 • Garnki
 • Głusza
 • Golce
 • Golica
 • Grajdołek
 • Gwizd
 • Hanki
 • Jagoda
 • Jatki
 • Jęczydół
 • Kamica
 • Kępy
 • Klucz
 • Kłęby
 • Kłos
 • Kocury
 • Kolonia
 • Kołaczek
 • Konie
 • Konojady
 • Korea
 • Korzystno
 • Krąg
 • Krzykacz
 • Kumki
 • Łabędzie
 • Łada
 • Macierz
 • Niewstęp
 • Nieznań
 • Nosówka
 • Nowe Laski
 • Paprotki
 • Płocie
 • Pomyje
 • Rokita
 • Rola
 • Ropuchy
 • Rów
 • Rurka
 • Sikorki
 • Siekierki
 • Szwecja
 • Tabor
 • Zaspy