Poznaj Polaków w walce o wolność 1904-1922 Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z sylwetkami osób walczących o wolność w latach 1904 - 1922.
 3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Minimalna ilość zwiedzonych nagrobków, grobowców, płyt nagrobnych na cmentarzach gdzie zostały pochowane te osoby, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  • na stopień brązowy – 3
  • na stopień srebrny – 5
  • na stopień złoty – 8
 5. Odszukanie poszczególnych nagrobków można zamienić krótkim opisem walki o wolność poszczególnych osób, wymieniając ich otrzymane odznaczenia i stopnie wojskowe, potwierdzonych pieczęcią administracji danego cmentarza lub miejscowości w której znajduje się ten cmentarz. Osoby, które zmarły w Warszawie, Krakowie i Katowicach, ich grobów należy szukać na znanych zabytkowych cmentarzach.
 6. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 7. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu (nagrobka cmentarnego itp.), potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 8. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 9. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 10. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,-22 - 109 CHEŁM -6
 11. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 12. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 13. Obiekty – groby itp. – proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 14. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Numer Nazwisko i imię Rok urodzenia i śmierci Miejsce pochówku
1 Henryk Władysław Baron 1887-1907 Stracony na stokach warszawskiej cytadeli
2 Marian Józef Januszajtis 1889-1973 Zmarł w Turnbidge
3 Kazimierz Sosnkowski 1885-1969 Zmarł w Arundel
4 Tadeusz Rozwadowski 1866-1928 Zmarł w Warszawie
5 Zygmunt Zieliński 1858-1925 Zmarł w Krakowie
6 Józef Dowbor -Muśnicki 1867-1937 Zmarł w Batorowie
7 Walerian Czuma 1890-1962 Zmarł w Penley
8 Roman Dmowski 1864-1939 Zmarł w Drozdowie k. Łodzi
9 Józef Haller 1873-1960 Zmarł w Londynie
10 Edward Rydz -Śmigły 1886-1941 Zmarł w Warszawie
11 Leopold Lis - Kula 1896-1919 Zmarł w Torczynie
12 Jerzy Moraczewski 1870-1944 Zmarł Sulejówku k. Warszawy
13 Franciszek Ksawery Latinik 1864-1949 Zmarł w Krakowie
14 Antoni Petrykiewicz 1905-1919 Zmarł we Lwowie
15 Ignacy Jan Paderewski 1860-1941 Zmarł w Nowym Jorku
16 Stanisław Taczak 1874-1960 Zmarł w Malborku
17 Antoni Listowski 1865-1927 Zmarł w Warszawie
18 Stanisław Szeptycki 1867-1950 Zmarł w Korczynie
19 Wincenty Witos 1874-1945 Zmarł w Krakowie
20 Ignacy Skorupka 1893-1920 Zginął pod Ossowem
21 Władysław Eugeniusz Sikorski 1881-1943 Zginął w Gibraltarze
22 Józef Klemens Piłsudski 1867-1935 Zmarł w Warszawie
23 Lucjan śeligowski 1865-1947 Zmarł w Londynie
24 Wojciech Korfanty 1873-1939 Zmarł w Katowicach
help_outline