Poznaj synagogi w Polsce Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Synagogi w Polsce”, zwana dalej odznaką, ma na celu poznanie obiektów związanych z wyznaniem żydowskiej religii, zlokalizowanych na terenie Polski.
 2. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
 3. Odznaka posiada 3 stopnie:
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest dowolny – nie jest ograniczony.
 2. Wyższe stopnie odznaki, można zdobywać po spełnieniu warunków na stopień niższy odznaki.
 3. Zwiedzone obiekty, tylko raz będą zaliczane do uzyskania odznaki.
 4. Obiekty zaliczone ponad normę, dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki w wyższym stopniu.

III. Warunki szczegółowe

 1. Obiekty na poszczególne stopnie odznaki można zwiedzać podczas wszystkich imprez turystyki kwalifikowanej
 2. Wymagana ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki:
  • na stopień brązowy - 15
  • na stopień srebrny - 30
  • na stopień złoty - 45

IV. Potwierdzenia obiektów

 1. Obiekty należy potwierdzać w wykonanej samodzielnie Kronice Odznaki, wykonanej samodzielnie w dowolnej formie.
 2. Na pierwszej stronie Kroniki ,należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby Ubiegającej się o odznakę.
 3. Potwierdzenie zwiedzenia obiektu mogą być, potwierdzenia terenowe w postaci pieczątki Miejscowości w której znajduje się synagoga, wykonane zdjęcie turysty na tle synagogi lub potwierdzenie kadry programowej obecnej podczas zwiedzania synagogi.
 4. Z dokonanych zapisów w Kronice Odznaki, musi jednoznacznie wynikać, ze osoba ubiegająca się o odznakę poznała ten obiekt.
 5. Wykaz zwiedzanych obiektów znajduje się w Załączniku do regulaminy

V. Weryfikacja

 1. W celu zweryfikowania odznaki, Kronikę należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22 -109 CHEŁM-6.
 2. Zweryfikowaną Kronikę z przyznaną odznaką, weryfikator prześle przesyłką pocztową za pobraniem (do przesyłki nie dołączać kopert i znaczków pocztowych).
 3. Interpretacja n/w regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego tej odznaki , powołanego przez Wojskowy PTTK w Chełmie.
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego w Chełmie , Uchwałą N2/2008r z dnia 28.02 2008 r.. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 2. Regulamin Odznaki został zatwierdzony Uchwał Nr 6/2008 z dnia 24.10.2008 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i wchodzi w życie w dniu podpisania.

Załącznik 1

1. Województwo dolnośląskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Bierutów ul.1 Maja 1809 ortodoksyjna murowana Aula i sala gimnastyczna
2 Bolków ul. Kraszewskiego 2p XIX w murowana Dom mieszkalny
3 Brzeg Dolny ul. Odrodzenia 1848 reformowalna murowana Remiza strażacka
4 Dzierżoniów ul. Krasickiego 28 1875 ortodoksyjna murowana W renowacji
5 Jawor ul. Czarnieckiego 1364 ortodoksyjna murowana Kaplica chrzcielna
6 Kowary ul. Poprzeczna 6 XIX w murowana Magazyn
7 Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1946 ortodoksyjna murowana Nieczynna
8 Legnica ul. Chojnowska12 1945 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
9 Lubań ul. Grunwaldzka XIX w murowana Mieszkania i sklepy
10 Oleśnica ul. Łużycka XVI w ortodoksyjna murowana Kościół ewang - augsb, zbór zielonoświątkowy
11 Strzegom ul. Kościelna XVI w ortodoksyjna murowana Kościół katolicki
12 Wałbrzych ul. Mickiewicza 18 po 1945 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
13 Ziębice ul. Wąska 11 1844-45 murowana W renowacji
14 Ząbkowice Śląskie ul. Dolnośląska 18 1858-90 murowana Dom mieszkalny
15 Świdnica ul. Bohaterów Getta 22 po1945 ortodoksyjna murowana Zamknięta na pocz. l. 70 XX w
16 Świdnica ul. Kotlarska 16 XVI w ortodoksyjna murowana Magazyn
17 Wrocław ul. Pawła Włodkowica 7 1872 - 1829 liberalna 1829-1872,
konserwatywna 1872-1943
ortodoksyjna 1996-
murowana Czynna synagoga
18 Wrocław ul. Pawła Włodkowica 5 1945 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
19 Wrocław ul. Św. Antoniego 6/8 1903 murowana Na inne cele
20 Wrocław ul. Sudecka 96 1903 murowana Na inne cele
21 Wrocław ul. Grabiszyńska 61/66 1881 murowana Na inne cele
22 Wrocław ul. Oleśnicka 11 1950 ortodoksyjna murowana Mieszkania

2. Województwo kujawsko–pomorskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Bydgoszcz Fordon ul. Bydgoska 22 w 2 poł. XVIII w murowana opuszczona
2 Gniewkowo ul. Podgórna 2 1880 ortodoksyjna murowana Hala sportowa
3 Izbica Kujawska ul. Kowalska 16 1880-95 ortodoksyjna murowana Remontowana na obiekt społeczno - kulturalny
4 Koronowo ul. Szkolna 6 1856 murowana Siedziba klubu sportowego
5 Lipno XIX w murowana Kino
6 Lipno XX w Dom Towarowy
7 Lubraniec ul. Brzeska 10 1 poł. XX w ortodoksyjna murowana Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
8 Radzyń Chełmiński ul. Podgrodzie 7 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Dom mieszkalny

3. Województwo lubelskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Bychawa ul. Kościuszki 5 1810 ortodoksyjna murowana Opuszczona
2 Chełm ul. Kopernika 7 1912-14 ortodoksyjna murowana Restauracja
3 Dęblin ul. Okólna w poł. XIX w murowana Po wojnie łaźnia miejska a później magazyn
4 Józefów pl. Wolności 10. lata 70 XIX w ortodoksyjna murowana biblioteka i hotel
6 Krasnystaw ul. Czysta 3 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana pustostan
7 Kraśnik ul. Bożnicza 1637-54 ortodoksyjna murowana W remoncie na Ośrodek Spotkań Kulturalnych
8 Kraśnik ul. Bożnicza 1823-57 ortodoksyjna murowana Remontowa na bibliotekę,filmotekę i salę konferencyjną
9 Parczew ul. Piwonia 1 1920 Kino i sala weselna
10 Parczew ul. Piwonia 3 w 2 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Wytwórnia konfekcji i dyskont odzieżowy
11 Ryki Stary Rynek 37 po 1842 ortodoksyjna murowana Bank BPH
12 Szczebrzeszyn ul. Sądowa pocz. XVII w ortodoksyjna murowana Dom Kultury
13 Tarnogród ul. Kościuszki 1686 ortodoksyjna murowana Dom Kultury, Biblioteka
14 Wojsławice 1890-94 ortodoksyjna murowana Biblioteka, USC
15 Włodawa ul. Czerwonego Krzyża 7 1786 ortodoksyjna murowana Muzeum judaizmu
16 Włodawa ul. Czerwonego Krzyża 7 1764 -74 ortodoksyjna murowana Muzeum judaizmu
17 Włodawa Ul. Czerwonego Krzyża 7 1928 ortodoksyjna murowana Muzeum judaizmu
18 Łaszczów ul. Rycerska 1782 ortodoksyjna murowana Obecnie w ruinie
19 Łęczna ul. Bożnicza 21 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Miejska Biblioteka Publiczna
20 Łęczna ul. Bożnica 19 1648 ortodoksyjna murowana Muzeum Judaizmu
21 Lublin ul. Lubartowska 10 przed 1889 ortodoksyjna murowana Czynna Synagoga. Izba pamięci
22 Lublin ul. Lubartowska 85 1930 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
23 Lublin ul. Lubartowska 85 22.01.2006 ortodoksyjna murowana Nie użytkowana Na inne cele
24 Lublin ul. Walecznych koniec lat 80 XX w ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
25 Zamość ul. Zamenhofa 9 1610 - 1620 ortodoksyjna murowana W renowacji
26 Zamość Róg ul. Daniłowicza i pl.Stefanidesa pocz. XIX w ortodoksyjna murowana Na inne cele
27 Zamość ul. Pereca 8 XIX w ortodoksyjna murowana Na inne cele
28 Zamość ul. Gminna 32 1866-1872 murowana Przedszkole

4. Województwo lubuskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Babimost ul. Powstańców Wielkopolskich w 2 poł. XIX w murowana Dom Kultury
2 Dobigniew przy szosie do Gorzowa Wlkp. w 2 poł. XIX w murowana Magazyn kolejowy
3 Kargowa ul. Dworcowa 17 1843 murowana Dom mieszkalny
4 Międzyrzecz ul. Piotra Skargi 4 1825-27 ortodoksyjna murowana W remoncie
5 Ośno Lubuskie na rogu ul 1 Maja i Strażniczej 1850 murowana Dom mieszkalny
6 Pszczew ul. Międzyrzecka 2 1854 murowana Opuszczona
7 Trzciel ul. Mickiewicza 3 lata 20 XX w reformowalna murowana Remiza Strażacka
8 Żary ul. Podchorążych 15 w1 poł.  XIX w murowana Kościół zielonoświątkowców
9 Żary ul. Zaułek Klasztorny 3 lata 20 XX w ortodoksyjna murowana Czynna synagoga

5. Województwo łódzkie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Biała Rawska pl. Wolności 1845-47 ortodoksyjna murowana Remiza strażacka
2 Bolimów ul. Farna połowa XIX w ortodoksyjna murowana Posterunek policji
3 Burzenin XIX w Opuszczona
4 Gorzkowice przy Rynku 9 2 poł.  XIX w ortodoksyjna murowana Magazyn zboża
5 Grabów ul. Spółdzielcza 1881 ortodoksyjna murowana Magazyn mebli
6 Głowno przed 1881 Pizzeria, Redakcja gazety Echo
7 Inowłódź pl. Kazimierza Wielkiego 27 pocz. XIX w. ortodoksyjna murowana Biblioteka, sklep
8 Krośniewice ul. Kutnarska 16 1841 ortodoksyjna murowana Zakład pogrzebowy
9 Lututów ul. Wieruszowska 4 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Zakład krawiecki
10 Ojsaków ul. Częstochowska 3 pocz. XIX w ortodoksyjna murowana Galeria sztuki
11 Opoczno ul. Janasa 13 Koniec XVIII w ortodoksyjna murowana Fabryka okien
12 Poddębice ul. Kaliska pocz. XIX w ortodoksyjna murowana Pomieszczenia biurowe
13 Rozprza 1898 Sklepy i biura
14 Sieradz ul. Wodna 7 1819-24 ortodoksyjna murowana Biura i firmy rzemieślnicze
15 Skierniewice róg ul. Batorego i Okrzei 1906 ortodoksyjna murowana Sklep ze sprzętem AGD
16 Ujazd ul. Parkowa 10 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Remiza strażacka
17 Widawa poł. XIX w Mini market i przechodnia lekarska
18 Wolbórz ul. Łąkowa 4 2 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Przebudowana na mieszkania
19 Zduńska Wola 1856 Magazyn
20 Złoczewo ul. Rynek 19 1923 ortodoksyjna murowana Synagoga Towarzystwa Bikur Cholim
21 Łask ul. Strażacka 4 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Remiza strażacka
22 Łęczyca ul. Szpitalna koniec XVIII w murowana Dom mieszkalny
23 Żychlin ul. Zdrojowa 1880 murowana Obecnie magazyn
24 Piotrków Trybunalski ul. Jerozolimska 1775 ortodoksyjna murowana Biblioteka
25 Piotrków Trybunalski ul. Starowarszawaska XIX w ortodoksyjna murowana
26 Piotrków Trybunalski ul. Zamurowa XIX w ortodoksyjna murowana
27 Piotrków Trybunalski róg ul. Starowarszawwskiej i Parnej XIX w ortodoksyjna murowana
28 Piotrków Trybunalski ul. Jerozolimska 29 1791-1793 ortodoksyjna murowana Biblioteka

6. Województwo małopolskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Biecz Rynek 20 połowa XIX w ortodoksyjna murowana Urząd Miasta, Biblioteka
2 Bobowa w rynku, w linii zabudowy murów obronnych 1756 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
3 Bochnia ul. Bracka po 1922 ortodoksyjna murowana Opuszczona
4 Bochnia ul. Trudna 13 1932- 39 ortodoksyjna murowana Bank PKO BP
5 Bochnia ul. Floris murowana Restauracja
6 Brzesko ul. Puszkina 4 1904 ortodoksyjna murowana Biblioteka
7 Brzesko ul. Długa 3 XIX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
8 Brzesko ul. Głowackiego 3 XVIII w Obecnie usługi handlowe i mieszkania
9 Brzeszcze ul. Kościuszki 1934 murowana Opuszczona
10 Chrzanów ul. 3 Maja 9 XIX w ortodoksyjna murowana Galeria handlowa
11 Dąbrowa Tarnowska ul. Daszyńskiego 8 1792 ortodoksyjna murowana Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Izba Pamięci Żydowskiej
12 Dąbrowa Tarnowska ul. Borka Joselowicza 1909 ortodoksyjna murowana Opuszczona
13 Gorlice ul. Strażacka XIX w ortodoksyjna murowana Opuszczona i po pada w ruinę
14 Gorlice ul. Piekarska 3 XVIII w ortodoksyjna murowana Piekarnia
15 Grybów ul. Kilińskiego 1909 ortodoksyjna murowana Po remoncie, miejsce spotkań, wykładów.
16 Kalwaria Zebrzydowska ul. Sądowa 2 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Sklep meblowy
17 Koszyce ul. Wspólna 13 1935 ortodoksyjna murowana Muzeum Ziemi Koszyckiej
18 Krzeszowice ul. Wąska 1 pod koniec XIX w W remoncie
19 Krzeszowice ul. Wąska 4 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Ośrodek Kultury
20 Książ Wielki 1846 ortodoksyjna murowana W ruinie
21 Kęty ul. Krakowska 2 ok. 1990 ortodoksyjna murowana Kawiarnia „Sweet Garden”
22 Miechów ul. Mickiewicza 10 połowa XX w ortodoksyjna murowana Kawiarnia
23 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 50 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Wykorzystywana do innych celów
24 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 12 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
25 Nowy Sącz ul. Berka Joselowicza 12 1746 ortodoksyjna murowana Galeria Sztuki „Dawna Synagoga”
26 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 2 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Sklep motoryzacyjny
27 Nowy Targ ul. Szafarska 19 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
28 Nowy Targ ul. Jana Kazimierza 17 połowa XX w murowana Kino „Tatry”
29 Ołpiny w centrum wsi Okres między wojenny ortodoksyjna murowana Warsztat maszyn rolniczych
30 Oświęcim ul. ks. Jana Skarbka 5 ok. 1913-18 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
31 Radłowo pl. Kościuszki 5 XIX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
32 Skawina róg ul. Babetty i Kazimierza Wielkiego 1894 ortodoksyjna murowana Budynek biurowy
33 Stary Sącz ul. Staszyca 10 1906 ortodoksyjna murowana Biura i warsztaty
34 Słomniki ul. Krakowska 23 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
35 Trzebinia ul. Piłsudskiego 15 XIX w ortodoksyjna murowana Stolarnia
36 Wieliczka ul. Wiejska 11 połowa XVIII w ortodoksyjna murowana Magazyn
37 Wieliczka ul. Klasno XIX w ortodoksyjna murowana W ruinie
38 Wieliczka ul. Seraf 11 1911 ortodoksyjna murowana Warsztat i mieszkania
39 Wiśniowa w południowej części wsi połowa XX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
40 Wolbrom ul. Krótka XIX w ortodoksyjna murowana Magazyn
41 Kraków ul. Józefa 22 ok. 1900 ortodoksyjna murowana Mieszkania
42 Kraków ul. Miodowa 15 XIX/XX w ortodoksyjna murowana Pomieszczenia hotelowe
43 Kraków ul. Mostowa 8 1907 ortodoksyjna murowana Na inne cele
44 Kraków ul. Józefa 15 XIX w ortodoksyjna murowana Mieszkania
45 Kraków ul. Ciemna 10 20-lecie międzywojenne ortodoksyjna murowana Małopolska Kasa Chorych
46 Kraków ul. Estery 12 1871 ortodoksyjna murowana Noclegownia dla bezdomnych
47 Kraków ul. Miodowa 13 ortodoksyjna murowana Mieszkania
48 Kraków ul. Józefa 24 ortodoksyjna murowana Mieszkania
49 Kraków ul. Józefa 5 ortodoksyjna murowana Mieszkania
50 Kraków ul. Józefa 36 ok. 1890 ortodoksyjna murowana Pomieszczenia biurowe
51 Kraków ul. Dietla 64 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Mieszkania
52 Kraków ul. Józefa 12 ortodoksyjna murowana Pomieszczenia usługowe
53 Kraków ul. Szeroka 28 ortodoksyjna murowana Mieszkania
54 Kraków ul. Skawińska 2 1911 ortodoksyjna murowana Na inne cele
55 Kraków ul. Trynitarska 18 1889 ortodoksyjna murowana Warsztat
56 Kraków ul. Bocheńska 4 1914 ortodoksyjna murowana Ośrodek medycyny
57 Kraków ul. Kupa 20 1898 ortodoksyjna murowana Mieszkania
58 Kraków ul. Skawińska 8 1937-38 murowana Wchodzi w skład dawnego szpitala żydowskiego
59 Kraków róg ul. Warszauera i Estery okres międzywojenny ortodoksyjna murowana Na inne cele
60 Kraków ul. Agnieszki 5 ortodoksyjna murowana Hotel i restauracja

7. Województwo mazowieckie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Bieruń ul. Mławska 1904 ortodoksyjna murowana Kino
2 Ciepielów 1887 Magazyn GS
3 Gniewoszów ul. Puławska ortodoksyjna murowana Remiza Strażacka
4 Góra Kalwaria ul. Pijarska 10/12 1902 ortodoksyjna murowana Sklepy
5 Góra Kalwaria ul. Pijarska 5 1903 ortodoksyjna murowana Magazyn i sklepy
6 Józefów ul. Leśna 19 1910 ortodoksyjna murowana Opuszczona
7 Józefów ul. Wiślana 5 ortodoksyjna drewniana Dom mieszkalny
8 Kosów Lacki ul. Łąkowa 6 po 1913 ortodoksyjna drewniana Magazyn zbożowy
9 Krasnosielec ul. Przechodnia 3 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Magazyn
10 Maków Mazowiecki ul. Zielony Rynek 5 1857 ortodoksyjna murowana Dom mieszkalny
11 Płock ul. Kwiatka 7 1810-20/22 ortodoksyjna murowana W renowacji
12 Parysów ul. Borowskiej 1 koniec XIX w murowana Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
13 Przysucha ul. Żeromskiego 1764-77 ortodoksyjna kamień Opuszczona
14 Radzanów ul. Piłsudskiego 5 1875-1904 cegła Biblioteka
15 Sokołów Podlaski ul. Magistracka 4 1845 ortodoksyjna murowana Magazyn, biura
16 Sokołów Podlaski ul. Długa 29 1845 ortodoksyjna murowana Pawilon Handlowy GS
17 Szydłowiec ul. Garbowska 3 1711 ortodoksyjna murowana Pub
18 Warszawa ul. Twarda 6 1898-1902 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
19 Warszawa ul. Słomińskiego 19/ 508 2005 murowana Czynna synagoga
20 Warszawa ul. Wiertnicza 113 2003 reformowalna murowana Czynna synagoga
21 Warszawa ul. Długa 52 1928 murowana Archiwum miejskie
22 Warszawa ul. Żelazna 57 1864 ortodoksyjna murowana W remoncie
23 Warszawa ul. Za Żelazną Bramą 10 1872 reformowalna murowana Na inne cele
24 Warszawa ul. Targowa 64 XIX w ortodoksyjna murowana Mieszkania
25 Warszawa ul. Ząbkowska 11 1880 ortodoksyjna murowana Nie użytkowana
26 Warszawa ul. Ząbkowska 7
27 Warszawa ul. Ząbkowska 7
28 Warszawa ul. Ząbkowska 12
29 Warszawa ul. Okrzei
30 Warszawa ul. Witolińskiej
31 Warszawa ul. Kłopotowskiego
32 Warszawa ul. Jagiellońska 28 1911-14 ortodoksyjna murowana Teatr Lalki i Aktora Baj
33 Warszawa ul. Targowa 50/52 2 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Nie użytkowana
34 Warszawa ul. Targowa 50/52 2 poł. XIX w ortodoksyjna drewniana Nie użytkowana
35 Warszawa ul. Stalowa 33
36 Warszawa ul. Stalowa 34
37 Warszawa ul. Bambusowa 9 lata 30 XX w ortodoksyjna murowana Dom mieszkalny

8. Województwo opolskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Brzeg róg ul.3 Maja i Długiej 1799 murowana Mieszkania
2 Grodków ul. Wrocławska XIX w murowana Wykorzystywana na inne cele
3 Głogówek ul. Szkolna 1 1864 murowana Sklep
4 Miejsce ul. Wojska Polskiego 1852-56 murowana Magazyn
5 Namysłów ul. Dubois 19 XIX w murowana Sala sportowa
6 Opole ul. Szpitalna 1 1842 reformowalna murowana Siedziba TVP3 Opole
7 Praszka róg ul. Kościuszki i Piłsudskiego 27 1850 (1820 lub 1836) murowana Dom Kultury
8 Strzelce Opolskie ul. Żeromskiego 5A XIX w murowana Hala sportowa

9. Województwo podlaskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Ciechanowiec ul. Mostowa koniec XIX w ortodoksyjna murowana W renowacji
2 Kolno ul. Strażacka XIX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
3 Krasnopol przy tzw. Małym Rynku Żydowskim 1850 ortodoksyjna murowana Bar
4 Krynki ul. Piłsudskiego 5 1850 ortodoksyjna murowana Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
5 Krynki ul. Czysta 10 2 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Magazyn pasz
6 Krynki ul. Garbarska 5 XIX w ortodoksyjna murowana Pozostałość ruin
7 Mielnik pl. Kościuszki 1 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Galeria Sztuki Java
8 Milejczyce ul. Parkowa 1 1927 ortodoksyjna murowana Opuszczona
9 Orla w centrum wsi ok. 1784 ortodoksyjna murowana Opuszczona
10 Puńsk ul. Mickiewicza 58 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Mieszkania i sklep
11 Sejny ul. Piłsudskiego 41 1860-70 ortodoksyjna murowana Dom Kultury
12 Sejny ul. Piłsudskiego 37 lata 60 XIX w ortodoksyjna murowana Dom Kultury, Biura
13 Stawiska 1739 ortodoksyjna murowana Remiza Strażacka, GOK
14 Tykocin ul. Kozia 2 1642 ortodoksyjna murowana Muzeum Kultury Żydowskiej
15 Tykocin ul. Kozia 2 1772-98 ortodoksyjna murowana Muzeum Kultury Żydowskiej
16 Biała Podlaska ul. Łazienna XX w ortodoksyjna murowana Sklep
17 Białystok ul. Piękna 3 1893 ortodoksyjna murowana Biura, siedziby towarzystw
18 Białystok ul. Branickiego 3 1902 reformowalna murowana Klub sportowy
19 Białystok ul. Waryńskiego 24 A 1936-1939 ortodoksyjna murowana Galeria sztuki

10. Województwo podkarpackie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Brzostek ul. Żydowska koniec XIX w ortodoksyjna murowana Obecnie internat
2 Cieszanów ul. Skorupki 7 1889 ortodoksyjna murowana W ruinie
3 Czudec ul. Słoneczna 2 1795 ortodoksyjna murowana Biblioteka
4 Dukla ul. Cergowska 1758 ortodoksyjna murowana W ruinie
5 Dukla ul. Cergowska 8 1884 ortodoksyjna murowana Sklep
6 Dębica ul. Krakowska 3 ortodoksyjna murowana Obiekt handlowy
7 Kolbuszowa ul. Piekarska 19 1825 ortodoksyjna murowana Muzeum Kultury Ludowej
8 Lesko ul. Berka Joselowicza 16 1629-1654 ortodoksyjna murowana Muzeum Żydów Galicji
9 Leżajsk ul. Studzienna 2 1987-98 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
10 Lutowiska na rynku żydowskim poł. XIX w ortodoksyjna murowana W ruinie
11 Medyka połowa XX w ortodoksyjna murowana Opuszczona
12 Mrzygłód po wsch. stronie rynku XIX w drewniana Budynek mieszkalny
13 Niebylec w rynku koniec XIX w ortodoksyjna murowana Biblioteka Publiczna
14 Nisko ul. PCK 2 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Pizzeria
15 Nowotaniec po pół. str. rynku koniec XIX w murowana Ruiny podmurówki
16 Radymno Rynek 26 1918 ortodoksyjna murowana Hurtownia Spożywcza
17 Rymanów róg ul. Bieleckiego i Rynku 1 poł. XVII w ortodoksyjna murowana W remoncie
18 Rzeszów ul. Sobieskiego 17 przełom XVII/XVIII w ortodoksyjna murowana Biuro Wystaw Artystycznych
19 Rzeszów ul. Bożnicza 4 1610 ortodoksyjna murowana Archiwum Państw. Ośr. Badań Historii Żydowskiej
20 Sokołów Małopolski ul. Kazimierza Wielkiego XIX w ortodoksyjna murowana Dom Kultury, Muzeum regionalne
21 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 7 1910 ortodoksyjna murowana Nieużytkowana
22 Stary Dzików ul. Cieszanowska 17 przełom XIX/ XX w ortodoksyjna Ruina
23 Strzyżów ul. Przecławczyka 6 XVII w ortodoksyjna murowana Biblioteka
24 Tarnobrzeg ul. Szeroka 15 1862-70 ortodoksyjna murowana Biblioteka
25 Ustrzyki Dolne Rynek 5 1 poł. XIX w ortodoksyjna murowana Biblioteka
26 Wielkie Oczy przy drodze z Radymna do Lubaczowa 1910 ortodoksyjna murowana Opuszczona, w ruinie
27 Zaklików ul. Strażacka przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Dyskoteka
28 Łańcut pl. Jana III Sobieskiego 16 1761 ortodoksyjna murowana Muzeum Judaistyczne
29 Jarosław między ul. Ordynacką a Opolską 12 1910-11 ortodoksyjna murowana Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
30 Jarosław pl. Bożnic 5 1900 ortodoksyjna murowana Opuszczona
31 Jarosław ul. Tarnowskiego 1 1907-12 ortodoksyjna murowana murowana Biblioteka
32 Jarosław ul. Rynek 17 koniec XIX w ortodoksyjna murowana Bima
33 Przemyśl ul. Slowackiego15 1910-18 reformowalna 1919-39
ortodoksyjna 1945-53
murowana Biblioteka Miejska
34 Przemyśl pl. Unii Brzeskiej 6 1890-92 reformowalna murowana Opuszczona

11. Województwo pomorskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Bobowa początek XIX w. murowana Gminny Ośrodek Kultury
2 Kwidzyń ul. Batalionów Chłopskich 44 1830-32 murowana Opuszczona
3 Gdańsk ul. Partyzantów 7 1926-27 reformowalna 1927-38
ortodoksyjna 1946-51
murowana Szkła Muzyczna z czynnym Domem Modlitwy

12. Województwo śląskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Bieruń ul. Oświęcimska 453 XIX w reformowalna murowana Remiza strażacka
2 Będzin al. Kołłątaja 24 przełom XIX/XX w ortodoksyjna murowana Muzeum
3 Będzin ul. Potockiego 3 Koniec XIX w ortodoksyjna murowana Sala Pamięci
4 Lelów ul. Ogrodowa 3 pocz. lat 90 XX w ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
5 Mysłowice pl. Miroszowskich i ul. Kołłątaja 1826 ortodoksyjna murowana Katolicki Dom Ludowy
6 Mysłowice Brzezinka ul. Starowiejska 2 poł XIX w ortodoksyjna murowana Zakład fryzjerski
7 Pszczyna ul. Bramkowa 1852 reformowalna murowana Kino „Wenus”
8 Pyskowice 1922 murowana Ruina
10 Sosnowiec ul. Waryńskiego 1907 murowana Wykorzystana na inne cele
11 Sosnowiec ul. Wiejska 1916 murowana Wykorzystana na inne cele
12 Sosnowiec ul. Floriańska 1822 murowana Wykorzystana na inne cele
13 Szczekociny ul. Konopnickiej 3 początek XIX w ortodoksyjna murowana Magazyn
14 Sławków ul. Kilińskiego 10 1896 ortodoksyjna murowana Magazyn
15 Wielowieś ul. Gminna 1763-1771 reformowana murowana Magazyn zbożowy
16 Wodzisław Śląski ul. Targowa 1826 reformowalna murowana Sklep
17 Zawiercie ul. Marszałkowska 14 1880 ortodoksyjna murowana Opuszczona
18 Żarki ul. Moniuszki 2 1870 reformowalna murowana Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
19 Żory ul. Kościuszki 3 1830- 35 murowana Kino „Na Starówce”
20 Bielsko-Biała ul. 3 Maja 7 lata 80 XX w ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
21 Bielsko-Biała ul. Mickiewicza 26 po 1946 ortodoksyjna murowana Nie użytkowana
22 Bytom ul. Grunwaldzka 6 po 1945 murowana Czynna Synagoga
23 Cieszyn ul. Ruchu Oporu 4 poł. XX w ortodoksyjna murowana Szkoła i sklepy
24 Cieszyn Czeski ul. Boćka 16 1928 ortodoksyjna murowana Polski Związek Kultury i Oświaty
25 Częstochowa ul. Wilsona 16 1899-1909 reformowalna murowana Filharmonia
26 Gliwice ul. Dolnych Wałów 9 po 1945 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
27 Katowice ul. Młyńska 13 po 1945 murowana Czynna synagoga

13. Województwo świętokrzyskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Busko Zdrój ul. Partyzantów 6 1929 ortodoksyjna murowana Sklep AGD i RTV Sklep „śabka”
2 Chmielnik ul. Wspólna 1633-34 ortodoksyjna murowana Opuszczona
3 Chęciny ul. Długa 21 po 1638 ortodoksyjna murowana Dom Kultury
4 Działoszyce ul. Krasickiego 1852 ortodoksyjna murowana Opuszczona
5 Klimontów ul. Szkolna 1846 -51 ortodoksyjna murowana Opuszczona
6 Nowa Słupia ul. Radoszów 4 1831 ortodoksyjna murowana Warsztat
7 Nowy Korczyn ul. Zamkowa 1659 ortodoksyjna murowana W ruinie
8 Opatów między ul. Szeroką a Międzywałową XVIII w ortodoksyjna murowana Magazyn
9 Ożarów ul. Kochanowskiego 2 koniec XVIII w ortodoksyjna murowana Magazyn i sklep
10 Pińczów ul. Klasztorna 8 1594-1609 ortodoksyjna murowana Muzeum Judaistyczne
11 Radoszyce ul. Ogrodowa 19 koniec XVIII w ortodoksyjna murowana Komisariat Policji
12 Sandomierz ul. Żydowska 4 1768 ortodoksyjna murowana Archiwum Państwowe
13 Szydłów ul. Targowa 3 między 1534 a 1564 ortodoksyjna murowana Muzeum Judaistyczne
14 Tarłów ul. Ostrowiecka 1786 ortodoksyjna murowana W ruinie
15 Wodzisław między ul. Ariańską a Okopową 1 poł. XVII w ortodoksyjna murowana W ruinie
16 Kielce ul. Słowackiego 3 1922 murowana Magazyn
17 Kielce ul. Warszawska 17 1903-1909 ortodoksyjna murowana Archiwum Państwowe

14. Województwo warmińsko-mazurskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Barczewo ul. Kościuszki 9 1847 ortodoksyjna murowana Galeria Sztuki „Synagoga”
2 Działdów ul. Jagiełły 13 1874 murowana Dom Handlowy
3 Dąbrówno ul. Grunwaldzka XIX w murowana Opuszczona
4 Kętrzyn ul. Zjazdowa 1853 murowana Kościół
5 Mrągowo ul. Roosvelta 3 1895-96 murowana Cerkiew prawosławna
6 Orneta ul. Kopernika 24 1890 murowana Dom Mieszkalny
7 Ostróda ul. Puławskiego 1835 reformowalna murowana
8 Susz ul. Wąska 5 1868 murowana Opuszczona

15. Województwo wielkopolskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Babiak ul. Kościuszki 17 koniec XIX w murowana Dom mieszkalny
2 Bojanów ul. Bojanowska 1859 ortodoksyjna murowana Galeria sztuki, Mieszkania
3 Buk ul. Mury 1919 ortodoksyjna murowana Budynek mieszkalny
4 Dolsk ul. Podgórna początek XIX w ortodoksyjna murowana Budynek mieszkalny
5 Dąbie ul. Konopnickiej 4 1890 ortodoksyjna murowana Budynek mieszkalny
6 Grabów nad Prosną ul. Kępińska 1857 ortodoksyjna murowana Miejsce spotkań Świadków Jehowy
7 Jarczów ul. Kolska 16 1882 ortodoksyjna murowana Dom Kultury
8 Jarocin ul. Miła 1841-43 ortodoksyjna murowana Sala Gimnastyczna
9 Konin ul. Mickiewicza 1883 ortodoksyjna murowana Biblioteka
10 Kościan ul. Wały Żegockiego XIX w murowana Biblioteka
11 Książ Wielkopolski ul. Wolności Remiza strażacka
12 Kępno ul. Łazienna 6 1815-16 murowana Opuszczona
13 Leszno ul. Narutowicza 10 1796-99 ortodoksyjna murowana Galeria Sztuki
14 Leszno ul. Średnia Mieszkania
15 Międzychód 1850 Biura i gabinety Lekarskie
16 Mosina ul. Niezłomnych 1 1876 lub 1890 ortodoksyjna murowana Galeria Miejska Izba Muzealna
17 Murowana Goślina ul. Szkolna
18 Nowy Tomyśl ul. Długa między 1863-67 ortodoksyjna murowana Opuszczona
19 Obrzycko ul. dr Kruppika 5 1843 ortodoksyjna murowana Opuszczona
20 Odolanów ul. Krotoszyńska 1835 ortodoksyjna murowana Opuszczona
21 Ostrów Wielkopolski ul. Raszkowska 21 1857- 60 ortodoksyjna murowana W renowacji
22 Piaski Wielkopolskie ul. Warszawska XIX w Mieszkania
23 Pleszew ul. Ogrodowa 1830 ortodoksyjna murowana Magazyn
24 Pniewy ul. Mickiewicza 11 1912- 13 ortodoksyjna murowana Obiekt handlowy
25 Pyzdry ul. Kościuszki 10 1793 ortodoksyjna murowana Hala produkcyjna
26 Raszków ul. Kaliska początek XIX w Dom mieszkalny
27 Rawicz Dzielnica Sarnawa XIX w Mieszkania
28 Ryczywół ul. Czarnkowska początek XIX w Dom mieszkalny
29 Sieraków ul. Sokoła 4 1889 murowana Sklep, hurtownia, własność prywatna
30 Sompolno ul. Piotrkowska 1910 Biblioteka Publiczna
31 Szamocin ul. Paderewskiego 2 ok. 1910 Opuszczona
32 Słupca ul. Bożnicza 11 2 poł. XIX w ortodoksyjna murowana W posiadaniu Gminy Żydowskiej
33 Tuliszków ul. 1 Maja XIX w ortodoksyjna murowana Mieszkania
34 Turek ul. Żeromskiego 1861 ortodoksyjna murowana Kino „TUR”
35 Wolsztyn ul. Poznańska 1842 W rekach poznańskiej Gminy Żydowskiej
36 Wyrzysk ul. Pocztowa 6 1860 ortodoksyjna murowana Magazyn Meblowy
37 Zbąszyn ul. Żydowska 1 1885-90 murowana Dom mieszkalny
38 Ziemięcin 1863 murowana Mieszkania
39 Zlotów przy parkingu DH ”Centrum” lata 40 XVII w ortodoksyjna murowana Magazyn
40 Śmigiel ul. Mickiewicza 6 XIX w murowana Dom mieszkalny
41 Środa Wielkopolska ul. Limanowskiego 1871 ortodoksyjna murowana Biblioteka
42 Poznań ul. Stawna 10 2003 ortodoksyjna murowana Czynna synagoga
43 Poznań róg ul. Woronieckiej 17i  Stawnej 1906-07 ortodoksyjna murowana Pływalnia
44 Poznań ul. Żydowska 15/18 1909-10 ortodoksyjna murowana Klatka schodowa
45 Poznań ul. Kosińskiego 28 1998 ortodoksyjna murowana Nie użytkowana

16. Województwo zachodnio-pomorskie

Numer Miejscowość Adres Rok budowy Tradycja Budulec Przeznaczenie
1 Szczecin ul. Niemcewicza 2/1 po 1945 ortodoksyjna murowana Czynna Synagoga
2 Stargard Szczeciński ul. Rycerska 2 1849 murowana Dom Handlowy
help_outline