Poznaj Szlak Jagielloński Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 5
Cześciowe regiony:  LubelskieMałopolskiePodlaskieŚwiętokrzyskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

Rok 1386. Wielki Książę Litewski Władysław Jagiełło decyduje się na wyjazd do Królestwa Polskiego, aby przyjąć chrzest, poślubić królową Jadwigę i zostać królem. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej przybywa do Lublina, gdzie rycerstwo zgromadzone na zjeździe wybiera go na kandydata do korony. Zawiązana wówczas unia otwiera przed księciem drogę do tronu polskiego. Wraz z licznym orszakiem podąża więc Jagiełło do Krakowa – ówczesnej stolicy Królestwa.

Od tej wyprawy rozpoczyna się historia szlaku królewskiego, zwanego od nazwiska założyciela „Jagiellońskim". Tą drogą zmierzali urzędnicy, dyplomaci, kupcy, artyści i zwykli śmiertelnicy, a obecnie zapraszamy krajoznawców i turystów do odwiedzenia miejscowości leżących na szlaku, poznając walory krajoznawcze ich zabytków.

„Szlak Jagielloński”, trasami Kraków – Lublin – Wilno lub w kierunku przeciwnym, przebyli m.in.:

 • Władysław Jagiełło – wielki książę litewski i król Polski w 1386, 1387, 1390 i 1416 r.
 • Kazimierz Jagiellończyk – wielki książę litewski i król Polski w 1447, 1448 i 1452 r. oraz w latach 1487-1488
 • Aleksander Jagiellończyk – wielki książę litewski i król Polski w 1503 r. i w latach 1505-1506
 • Zygmunt Stary – wielki książę litewski i król Polski w 1507 r., w latach 1515-1516 i 1522-1523 oraz w 1535 i 1536 r.
 • Zygmunt Herberstein – posłaniec cesarski w 1517 i 1526 r.
 • Zygmunt August – wielki książę litewski i tzw. młody król w 1545 i 1548 r.
 • Hans Petrach – posłaniec księcia brandenburskiego w 1560 r.
 • Stefan Batory – wielki książę litewski i król Polski w latach 1583-1584
 • Zygmunt III Waza – wielki książę litewski i król Polski w 1608 r.

 

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze „Szlakiem Jagiellońskim”.
 2. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.
 3. Na poszczególne stopnie odznaki należy zwiedzić zabytki w miejscowościach na następujących trasach:
  • na stopień popularny – trasa „A”,
  • na stopień brązowy – trasa „B”,
  • na stopień srebrny – trasa „C”,
  • na stopień złoty – trasa „D”,
  • na stopień honorowy – trasa „E”.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 13. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 19.02.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Stopień popularny

Do przyznania odznaki w stopniu popularnym należy przejść, przejechać odcinek Szlaku Jagiellońskiego, na trasie „A”, zwiedzając zabytki w miejscowościach:

Kraków – Kocmyrzów – Luborzyca – Proszowice – Chruszczyna – Podolany – Wiślica – Busko-Zdrój – Szydłów – Łagów – Annopol.

Stopień brązowy

Do przyznania odznaki w stopniu brązowym należy odwiedzić miejscowości odcinka Szlaku Jagiellońskiego, na trasie „B”, zwiedzając zabytki w miejscowościach:

Kraków – Mogiła – Igołomia – Wawrzeńczyce – Nowe Brzesko – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Pacanów – Połaniec – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Annopol.

Stopień srebrny

Do przyznania odznaki w stopniu srebrnym należy odwiedzić miejscowości na trasie „C”:

Annopol – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Firlej – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Mielnik.

Stopień złoty

Do przyznania odznaki w stopniu złotym należy odwiedzić miejscowości na trasie „D”:

Annopol – Gościeradów – Kraśnik – Strzechowice – Lublin – Łuszczów – Łęczna – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze – Wisznice – Rossosz – Łomazy – Piszczac – Terespol.

Stopień honorowy

Do przyznania odznaki w stopniu honorowym należy odwiedzić zabytki w miejscowościach na trasie „E”:

Terespol – Zalesie – Biała Podlaska – Mielnik – Radziwiłłówka – Bielsk Podlaski – Narew – Krynki – Białystok – Augustów – Ogrodniki.

Uwaga

Dopuszcza się dowolność w kolejności zwiedzania tras. Każdą zwiedzoną trasę, zalicza się do stopnia w kolejności zwiedzania, np.: po zwiedzeniu trasy „D”, można otrzymać odznakę w stopniu popularnym itp. Trasy nie mogą się powtarzać.

help_outline