Przyjaciel Będzina PTTK Będzin

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Będzińska Odznaka Krajoznawcza "Przyjaciel Będzina" zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Będzinie w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzina.
 2. Odznaka "Przyjaciel Będzina" ma na celu zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania piękna przyrody, historii, zabytków, tradycji historycznych, walorów krajobrazowych i turystycznych oraz osiągnięć dnia dzisiejszego w Będzinie.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia w oparciu o Regulamin, zwany w dalszej części "Książeczką ewidencji wycieczek". Odznakę można zdobywać uprawiając dowolny rodzaj turystyki.
 5. Zdobycie odznaki związane jest ze zwiedzeniem wszystkich obowiązkowych obiektów na terenie Będzina i potwierdzeniem ich zwiedzenia. Zalecamy również zwiedzenie wyznaczonych dodatkowych obiektów.
 6. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów jest dowolna, a termin (czas) zdobywania Odznaki nieograniczony.
 7. Odznakę "Przyjaciel Będzina" można zdobywać podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów SKKT-PTTK, którzy mają prawo potwierdzenia odbytych wycieczek w Książeczce odznaki. Obiekty muszą być potwierdzone pieczątką, wpisem lub zdjęciem na tle zwiedzanego obiektu. Wpisy do książeczek powinny być dokonane czytelnie z podaniem daty oraz nazwy zwiedzanego obiektu.
 8. Wypełnioną Książeczkę należy przedłożyć Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Będzinie, która dokona weryfikacji i przyzna odznakę.
 9. Zweryfikowana Książeczka ewidencji wycieczek jest zarazem legitymacją odznaki i uprawnia do jej uzyskania i noszenia.
 10. Regulamin Będzińskiej Odznaki Krajoznawczej "Przyjaciel Będzina", Książeczka ewidencji wycieczek oraz odznaki są dostępne w oddziale PTTK Będzin, ul. Małachowskiego 43.
 11. Niniejszy regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Będzinie uchwałą ne 6/2016 z dnia 4.05.2016 roku.

Załącznik 1

Wykaz obiektów obowiązkowych do zwiedzenia

 1. Zamek gotycki z XIV wieku i wzgórze zamkowe
 2. Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie
 3. Cmentarz żydowski na wzgórzu zamkowym
 4. Kościół św. Trójcy
 5. Kościół cmentarny św. Tomasza z Canterbury
 6. Mury miejskie z XIV wieku
 7. Teatr Dzieci Zagłębia przy ul. Teatralnej
 8. Sąd Rejonowy przy ul. Sączewskiego
 9. Hala targowa Wiejski Dom Towarowy przy ul. Modrzejowskiej
 10. Dworzec PKP przy pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej
 11. Poczta przy ul. Kościuszki
 12. Synagoga Mizrachi przy ul. Potockiego
 13. Podziemia będzińskie
 14. Pomnik Bohaterów Getta Będzińskiego Będzin-Warpie "Kamionka"
 15. Kapliczka "Tadeuszowi Kościuszce Grodźczanie 1817-1917" w Będzinie-Grodźcu ul. Barlickiego (na granicy Grodźca i Wojkowic)
 16. Willa Ciechanowskich Dom Pomocy Społecznej w Będzinie-Grodźcu przy ul. Mickiewicza
 17. Willa Solvay Dom Pomocy Społecznej w Będzinie-Grodźcu przy ul. Chopina
 18. Kościół św. Katarzyny w Będzinie-Grodźcu
 19. Kościół filialny św. Doroty w Będzinie-Grodźcu
 20. Muzeum Golgoty Wschodu - kościół NMP Będzin-Syberka

Wykaz obiektów dodatkowych do zwiedzania

 1. Kolumna Jana III Sobieskiego przy al. Kołłątaja
 2. Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Podzamcze
 3. Pomnik upamiętniający spalenie synagogi - obok zamku
 4. Dom parafialny przy ul. Góra Zamkowa
 5. Dom Modlitwy "Brama Cukermana"
 6. Pomnik poświęcony "Poległym za wolną Polskę", Plac 3 Maja
 7. Budynek OSP przy ul. Modrzejewskiej
 8. Figura "Królowo Korony Polskiej módl się za nami" - skrzyżowanie ul. Małachowskiego i ul. Modrzejowskiej
 9. Tablica "Pamięci 40 obywateli będzińskich narodowości żydowskiej i polskiej zamordowanych przez hitlerowskich barbarzyńców 9 września 1939 r." przy ul. Sączewskiego (budynek banku)
 10. Pomnik poświęcony żołnierzom Wojska Polskiego 11 Pułku Piechoty i 23 Pułku Artylerii Lekkiej 1920-1939 stacjonujących w koszarach im. Józefa Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza
 11. Dom Wójta, Plac Kazmierza
 12. Kamienica "Pod Rybami", ul. Rybna
 13. Mogiła 32 zamordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 r., cmentarz, ul. Podzamcze
 14. Obelisk "Nieznanemu żołnierzowi Grodźczanie dn. 19 VII 1925" Będzin-Grodziec ul. Barlickiego
 15. Pomnik "Pamięci bohaterów pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych" Będzin-Grodziec, cmentarz ul. Różyckiego
 16. Zespół zabudowy dawnej Cementowni Grodziec, ul. Barlickiego (bez wejścia na teren cementowni)
 17. Zespół zabudowy dawnej KWK Grodziec, ul. Barlickiego (bez wejścia na teren kopalni)
 18. Kompleks domów robotniczych przy ul. Barlickiego, Będzin-Grodziec
 19. Obelisk "Pamięci więźniów podobozu oświęcimskiego w Łagiszy zamordowanych w latach 1941-1945" w Będzinie-Łagiszy
 20. Obelisk "Poległym w walce o wyzwolenie spod hitleryzmu" w Będzinie-Łagiszy, ul. Krótka i ul. Pokoju
help_outline