Przyjaciel Bydgoszczy PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 3
Regiony:  Kujawsko-pomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy na wniosek Oddziałowej Komisji Krajoznawczej zatwierdza nowe zasady zdobywania i weryfikacji Regionalnej Odznaki KrajoznawczoTurystycznej PTTK „Przyjaciel Bydgoszczy”.
 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację Bydgoszczy, jej walorów historycznych oraz kulturalno- przyrodniczych.
 3. Odznaka jest trzystopniowa:
  • stopień brązowy
  • stopień srebrny
  • stopień złoty

II. Warunki zdobywania odznaki:

 1. Odznakę może zdobywać każdy po ukończeniu 10 roku życia.
 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, począwszy od stopnia brązowego.
 3. Posiadacz odznaki „Przyjaciel Bydgoszczy” przyznanej wg regulaminu z 1996 roku, zdobywa odznakę począwszy od stopnia srebrnego.
 4. Dla poszczególnych stopni odznaki wymagane jest zwiedzenie obiektów w ilości podanej w tabeli:
  Stopień brązowy Stopień srebrny Stopień złoty
  Architektura 8 12 17
  Zabytki techniki 2 3 4
  Muzeum 2 3 4
  Miejsce pamięci narodowej 2 3 4
  Przyroda 3 4 7
  Archeologia - 1 1
  Pozostałe obiekty 3 4 8
  Razem 20 30 40
 5. Przy weryfikacji odznaki zaliczane będą wyłącznie obiekty wymienione w kanonie odznaki.

III. Weryfikacja

 1. Dokumentację zwiedzanych obiektów należy prowadzić samodzielnie w dowolnej formie. Jednak musi ona zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, daty zwiedzania obiektów oraz ich potwierdzenia.
 2. Potwierdzeniem zwiedzenia obiektu może być odcisk pieczęci obiektu, bilet wstępu do muzeum, fotografia zwiedzającego na tle lub w obiekcie, potwierdzenie przez członka kadry PTTK (instruktora, przodownika, przewodnika turystycznego, organizatora turystyki, opiekuna SKKT itp.).
 3. Weryfikacji dokonuje i odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny regionalnych odznak krajoznawczych przy R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 4. Odznaka honorowa może być nadana uchwałą Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy za szczególne zasługi w działalności społecznej na rzecz turystyki i krajoznawstwa w Bydgoszczy.
 5. Wręczanie odznak (dotyczy pkt 4) następuje w sposób uroczysty na zebraniach i spotkaniach, przy udziale przedstawicieli R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy.
 7. Niniejszy regulamin wraz z kanonem odznaki został zatwierdzony przez Zarząd R.O. PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy Uchwałą nr 7/VI/2012 z dnia 16.10.2012 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 8. Traci moc regulamin odznaki zatwierdzony w dniu 26 lutego 1996 roku.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
 1. Architektura

  1. Obiekty sakralne
   • katedra pw. św.św. Marcina i Mikołaja - Sanktuarium Matki Boskiej z Różą (ul. Farna 2)
   • kościół pobernardyński pw. NMP Królowej Pokoju (ul. Bernardyńska 2)
   • kościół Klarysek pw. Wniebowzięcia NMP (ul. Gdańska 2)
   • kościół pw. Świętej Trójcy (ul. Świętej Trójcy 26)
   • kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (Plac Wolności)
   • kościół pw. św. Andrzeja Boboli (Plac Kościeleckich)
   • kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (ul. Kapliczna 1)
   • kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Plac Piastowski)
   • cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (Nowy Rynek)
   • synagoga w Fordonie (ul. Bydgoska 22)
   • kościół pw. św. Mikołaja w Fordonie (przy Rynku w Fordonie)
   • bazylika pw. św. Wincentego à Paulo (Aleje Ossolińskich 2)
   • kościół pw. Polskich Braci Męczenników (ul. ks. Popiełuszki 3)
   • kościół ewangelicko-augsburski (ul. Warszawska)
  2. Obiekty świeckie
   • fragmenty średniowiecznych murów miejskich (ul. Pod Blankami)
   • spichrze nad Brdą (ul. Grodzka 9-11)
   • Biały Spichlerz (na Wyspie Młyńskiej)
   • spichlerz Karczma Młyńska (Wyspa Młyńska)
   • Czerwony Spichlerz (Wyspa Młyńska)
   • Bydgoska Wenecja (nad Młynówką)
   • ratusz bydgoski (dawne Kolegium Jezuickie)
   • Biblioteka Publiczna (Stary Rynek)
   • Sąd Rejonowy i Okręgowy (Wały Jagiellońskie)
   • Pałacyk Lloyda - dawniej Żegluga Bydgoska (Rybi Rynek)
   • Poczta Główna (ul. Jagiellońska 6)
   • miejska hala targowa (ul. Podwale 5)
   • „Stara Ochronka” (WOK - Plac Kościeleckich)
   • gmach dawnej dyrekcji kolei (ul. Dworcowa 63)
   • kamienice na Starym Rynku
   • kamienice na ul. Cieszkowskiego
   • kamienice na ul. Mickiewicza
   • siedziba Radia PIK (ul. Gdańska 50)
   • kamienica Poli Negri (ul. Zamoyskiego 8)
   • hotel „Pod Orłem” (ul. Gdańska 14)
   • Dom Towarowy - dawniej „Jedynak” (ul. Gdańska 15 u zbiegu z ul. Dworcową)
   • kamienica eklektyczna z lat 1896-98 (u zbiegu ul. Gdańskiej/Plac Wolności 1)
   • budynki UKW (Plac Weyssenhoffa/Aleje Ossolińskich)
   • zabudowa na ul. Sielanka
   • kamienice na ul. Długiej
   • Filharmonia Pomorska (ul. Libelta 16)
   • Opera Nowa (ul. Marszałka Focha 5)
   • zabudowa Rynku w Fordonie
   • Pałacyk Buchholza (ul. Garbary)
   • Pałac Carla Blumwe (ul. Nakielska 53)
 2. Zabytki techniki

  • Stary Kanał Bydgoski ze śluzami
  • Śluza Okole
  • Śluza Miejska (ul. Marcinkowskiego)
  • Jaz Farny między Młynówką a Brdą (nieopodal katedry)
  • Jaz Ulgowy z 1920 r. (ul. Mennica na wysokości Zespołu Szkół nr 25)
  • Młyny Rothera (na Wyspie Młyńskiej)
  • most drogowo-kolejowy przez Wisłę w Fordonie
  • Most Królowej Jadwigi z 1913 r. (ul. Królowej Jadwigi)
  • neogotycka wieża ciśnień na Wzgórzu Dąbrowskiego
  • Jaz Czersko Polskie
  • most kolejowy nad Brdą i ul. Żeglarską
  • mała elektrownia „Kujawska” (Wyspa Młyńska)
  • zabudowa wodociągów w Lesie Gdańskim
 3. Muzea

  • Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego:
   • spichrze nad Brdą (ul. Grodzka 9-11)
   • Biały Spichlerz (Wyspa Młyńska)
   • Czerwony Spichlerz (Wyspa Młyńska)
   • Dom Leona Wyczółkowskiego (ul. Mennica 7)
   • Exploseum DAG Fabrik (ul. Glinki)
  • Muzeum Wojsk Lądowych (ul. Czerkaska 2)
  • Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (ul. Berwińskiego 4)
  • Muzeum Oświaty (ul. M. Skłodowskiej-Curie 4)
  • Muzeum Farmacji (ul. Gdańska 5)
  • Izba Tradycji Bydgoskich Kolei Żelaznych (Dworzec PKP)
  • Muzeum Kanału Bydgoskiego (ul. Nowogrodzka 3)
  • Exploseum DAG Fabrik (ul. Glinki)
  • Muzeum Sportu (ul. Gdańska - stadion Zawiszy)
 4. Miejsca Pamięci Narodowej

  • Pomnik Walki i Męczeństwa (Stary Rynek)
  • Dolina Śmierci (Fordon)
  • Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności (ul. gen. Grzmota-Skotnickiego 2)
  • Cmentarz Obozu Przejściowego w Smukale Dolnej
  • pomnik ku czci pracowników PKP (ul. Dworcowa 63)
  • Cmentarz Nowofarny - kwatera żołnierzy WP poległych w 1920 r.
  • Grób Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego
  • pomnik poległych i pomordowanych nauczycieli (ul. Artyleryjska 4)
  • głaz z tablicą pamięci żołnierzy AK (ul. Markwarta)
  • pomnik ofiar II wojny światowej w Fordonie
  • tablica pamiątkowa obozu dla internowanych (ul. Gdańska)
 5. Obiekty przyrodnicze

  • Ogród Botaniczny (Myślęcinek)
  • Myślęcinek - szklarnie z roślinami tropikalnymi
  • Myślęcinek – ścieżka przyrodnicza dla niewidomych
  • Ogród Botaniczny (UKW) (ul. Niemcewicza)
  • Ogród Fauny Polskiej (Myślęcinek - ul. Gdańska 173)
  • dąb „Bartek” (ul. Toruńska 302)
  • „Dąb Napoleona” w Fordonie (ul. Rataja)
  • głaz narzutowy „Wojciech” (ul. Rejewskiego)
  • aleja 46 jarzębów szwedzkich (ul. Szymanowskiego)
  • uroczysko „Zacisze” (Myślęcinek)
  • Park im. Kazimierza Wielkiego
  • Planty nad Kanałem Bydgoskim
  • Park im. Władysława Jagiełły (ul. Jagiellońska)
  • Park na Wzgórzu Dąbrowskiego
  • Park im. Jana Kochanowskiego
  • Park Ludowy im. Wincentego Witosa
 6. Archeologia

  • grodzisko wczesnośredniowieczne „Wyszogród”
  • grodzisko kultury łużyckiej „Góra Zamkowa” (Zamczysko)
 7. Pozostałe obiekty

  1. pomniki bydgoskie
   • pomnik Kazimierza Wielkiego (ul. Pod Blankami)
   • pomnik Leona Barciszewskiego (Wełniany Rynek)
   • pomnik Henryka Sienkiewicza (Park Jana Kochanowskiego)
   • pomnik Andrzeja Szwalbego (przy Filharmonii Pomorskiej)
   • „Ławeczka Mariana Rejewskiego” (u zbiegu ul. Gdańskiej i Śniadeckich)
   • „Łuczniczka” (Park Kochanowskiego)
   • „Przechodzący przez rzekę” (przy ul. Mostowej)
   • „Trzy Gracje” (Stary Port)
   • figura Chrystusa Króla (ul. Seminaryjna)
   • figura św. Jana Nepomucena (obok katedry)
  2. fontanny
   • „Potop” (Park Kazimierza Wielkiego)
   • „Dzieci bawiące się z gęsią” (Stary Rynek)
  3. place miejskie
   • Stary Rynek
   • Rybi Rynek
   • Zbożowy Rynek
   • Wełniany Rynek
   • Nowy Rynek
   • Plac Kościeleckich
   • Plac Targowy w Fordonie
   • Plac Piastowski
   • Plac Poznański
help_outline