Przyjaciel Międzygórza PTTK Międzygórze

Aktywna S: 2
Regiony:  DolnośląskieSudety
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

Postanowienia ogólne

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza “Przyjaciel Międzygórza” ustanowiona została przez Oddział PTTK w Międzygórzu z okazji X – lecia Oddziału oraz Kongresu Krajoznawczego.
 2. Celem Odznaki jest poznanie pięknego zabytkowego Międzygórza i otaczającego go Masywu Śnieżnika.
 3. Odznaka jest dwustopniowa: pierwszy stopień odznaki może zdobywać każdy, kto ukończy 5 lat; drugi stopień po ukończeniu 8 lat. Obowiązuje kolejność zdobywania stopni.
 4. W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.
 5. Odznakę można zdobyć podczas imprez i wycieczek organizowanych przez PTTK i inne organizacje oraz podczas wycieczek indywidualnych.
 6. Regionalna Odznaka Krajoznawcza “Przyjaciel Międzygórza” może być nadana z pominięciem warunków regulaminu za szczególne zasługi w działalności na rzecz Międzygórza. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału PTTK w Międzygórzu.

Warunki zdobycia odznaki

 1. Do pierwszego stopnia należy zaliczyć następujące obiekty:
  • dom Wypoczynkowy “Gigant 1882”;
  • domy mieszkalne w stylu sudeckim;
  • zapora wodna na rzece Wilczce;
  • Ogród Bajek;
  • Ośrodek Historii i Tradycji Turystyki Górskiej Sudetów w Międzygórzu;
  • Kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej na górze Iglicznej;
  • Wodospad Wilczki.
 2. Do drugiego stopnia należy zaliczyć następujące obiekty:
  • rezerwat “Śnieżnik”;
  • Śnieżnik (1425m n.p.m.);
  • Trójmorski Wierch (1143m n.p.m.);
  • Czarna Góra (1205m n.p.m.);
  • Smrekowiec (1123m n.p.m.);
  • Źródła Nysy Kłodzkiej;
  • Pasterskie Skały w Idzikowie.

Należy mieć potwierdzenia terenowe (odciski pieczęci, wklejone bilety wstępu, fotografie, podpisy organizatora), które umieszcza się w Książeczce Potwierdzeń.

Weryfikację odznaki dokonuje Referat Weryfikacyjny w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego 2 (Biuro Oddziału PTTK).

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Krajoznawczej w Międzygórzu.

help_outline