Przyjaciel Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Bydgoszczy PTTK „Szlak Brdy” w Bydgoszczy

Aktywna S: 5
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Oddziałowa Komisja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody (OKKiOP) R.O. PTTK „Szlak Brdy” oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Bydgoszczy ustanawia Odznakę „Przyjaciel Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Bydgoszczy”.
 2. Odznaka ma na celu promowanie i popularyzację działań RPK PTTK w Bydgoszczy.
 3. Odznaka jest pięciostopniowa:
  • popularna - kolor zielony (otok)
  • brązowa
  • srebrna
  • złota
  • honorowa- kolor czerwony (otok)
 4. Warunkiem zdobycia kolejnych stopni odznaki jest stosowanie się do punktacji zawartej w wykazie w odpowiedniej ilości dla poszczególnych stopni:
  Stopień Ilość punktów
  Popularny 100
  Brązowy 200
  Srebrny 300
  Złoty 400
  Honorowy Za szczególne zasługi
  • Każdy stopień powinien być zdobywany na podstawie kilku pozycji („Za co”) zawartych w tabeli punktacji.
 5. Weryfikacja prowadzona jest na podstawie potwierdzeń: administratora strony RPK PTTK Bydgoszcz, Kierownika RPK PTTK Bydgoszcz, listy obecności na spotkaniach Klubu Krajoznawczego - RPK PTTK Bydgoszcz, organizatorów wycieczek Klubu Krajoznawczego - RPK PTTK Bydgoszcz - OKKiOP.
 6. Weryfikację prowadzi Kierownik RPK PTTK Bydgoszcz lub członek OKKiOP wskazany przez komisję. Kontakt Tel. 603 187 444 e-mail marekklain@gmail.com
 7. Ostateczna interpretacja należy do OKKiOP oraz RPK PTTK Bydgoszcz.
 8. Odznaka zatwierdzona została przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą i Ochrony Przyrody w dniu 17 lutego 2017r.
 9. Odznaka zatwierdzona została przez Zarząd R. O. PTTK „Szlak Brdy” (Uchwała nr 1/IX/2017 z dnia 12.07.2017r.)

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Za co Punkty
Polubienie strony RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku 10
Udostępnienie postu ze strony RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku 2
Polubienie postu, zdjęcia zamieszczonego na stronie RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku 2
Komentarz postu na stronie RPK PTTK Bydgoszcz na Facebooku 3
Uczestnictwo w spotkaniu Klubu Krajoznawczego - RPK PTTK Bydgoszcz 5
Uczestnictwo w imprezie (wycieczka, rajd) Klubu Krajoznawczego - RPK PTTK Bydgoszcz 10
Prowadzenie prelekcji podczas spotkania Klubu Krajoznawczego - RPK PTTK Bydgoszcz 20
Organizacja wycieczki lub rajdu dla Klubu Krajoznawczego - RPK PTTK Bydgoszcz 30
Zdobycie dowolnego stopnia odznaki regionalnej prowadzonej przez nasz oddział (Młody
Turysta Bydgoszczy, Przyjaciel Bydgoszczy, Miłośnik Brdy, Wędrownik Kujaw i Pomorza, Śladami
Mennonitów w Polsce.
10
Przekazanie w formie darowizny wydawnictwa (książka, mapa, DVD itp.) o tematyce
turystyczno-krajoznawczej do RPK PTTK Bydgoszcz
1
Wypożyczenie pozycji z księgozbioru RPK PTTK Bydgoszcz (członkowie PTTK) 3
Korzystanie z księgozbioru na miejscu 2
Przekazanie do zbiorów RPK PTTK Bydgoszcz zdjęcia (swojego autorstwa) o tematyce
krajoznawczej z terenu naszego województwa (wymagane oświadczenie autora)
2
Przekazanie do zbiorów RPK PTTK Bydgoszcz zdjęcia (swojego autorstwa) przedstawiającego
obiekt z kanonów odznak prowadzonych przez nasz oddział (wymagane oświadczenie autora)
3
Przekazanie do zbiorów RPK PTTK Bydgoszcz zdjęcia (swojego autorstwa) o tematyce
krajoznawczej z terenu pozostałych województw (wymagane oświadczenie autora)
1
help_outline