Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Aktywna S: 5
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka dziecięca
Odznaka dziecięca
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień duży z laurem
Stopień duży z laurem

Regulamin

Źródło 
 1. Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6 lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM. Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10 oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym.
 2. Ustanawia się 3 rodzaje odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” w 5 stopniach:
  • dziecięca,
  • mała w stopniu brązowym ,srebrnym i złotym,
  • duża z laurem.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej, bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej.
 4. Potwierdzenia pobytu w schroniskach w „Książeczce Odznaki” lub założonym zeszycie. Zeszyt powinien zawierać dane osobowe/ imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania/. „Książeczka Odznaki” lub zeszyt będą podstawą do przyznawania kolejnych stopni odznaki.
 5. Warunkiem uzyskania odznaki małej w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz odznaki dużej z laurem jest :
  • ukończenie 10 roku życia
  • nocleg w odpowiedniej ilości schronisk młodzieżowych,
 6. Odznakę dziecięcą przyznaje się dzieciom w wieku 6-10 lat za 3 noclegi w schroniskach na terenie kraju. Warunki te muszą być spełnione przed ukończeniem 10 roku życia.
 7. Odznakę małą przyznaje się po spełnieniu następujących warunków:
  • na stopień brązowy – nocleg w 5 schroniskach na terenie kraju
  • na stopień srebrny – nocleg w 10 schroniskach na terenie kraju
  • na stopień złoty – nocleg w 20 schroniskach na terenie kraju
 8. Odznakę „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” dużą z laurem przyznaje się po spełnieniu poniższych warunków;
  • nocleg w 25 schroniskach w tym co najmniej 10 całorocznych
  • przedłożenie w Oddziale PTSM weryfikującym odznakę pisemnych uwag o pracy 5 schronisk
 9. Pobyt w określonym schronisku może być zaliczany tylko raz do każdego stopnia odznaki. Miejscowości – schroniska dla każdego rodzaju odznaki mogą się powtórzyć w różnych terminach.
 10. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy Oddziałach PTSM. Swoją decyzję odnotowują w Książeczce Odznaki lub w zeszycie.
 11. W przypadku odmowy przyznania odznaki należy umotywowaną decyzję odnotować w Książeczce odznaki lub zeszycie.
 12. Odznaki można nabywać w biurach PTSM. Odznaka duża z laurem jest nieodpłatna.
 13. Zaleca się wręczanie zdobytych odznak w sposób uroczysty, np. podczas imprez krajoznawczo-turystycznych na posiedzeniach plenarnych Oddziału i innych.
help_outline