Przyjaciel Suwałk PTTK Suwałki

Aktywna S: 1
Regiony:  Podlaskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło 

Odznaka „Przyjaciel Suwałk” powstała z inicjatywy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Suwałkach przy współpracy Urzędu Miejskiego w Suwałkach; zatwierdzona została 17 grudnia 2008 roku przez Zarząd Oddziału PTTK w Suwałkach. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych i kulturowych miasta Suwałki.

Weryfikację kart zdobywania oraz przyznawanie odznaki prowadzi Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Suwałkach, działająca w porozumieniu z Regionalną Pracownią Krajoznawczą PTTK. Adres Komisji: Komisja Krajoznawcza PTTK w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, tel. 513 757 103.

I. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznaka jest jednostopniowa, może ją zdobyć każdy, kto ukończył 6 lat i spełnił wymogi zawarte w regulaminie.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Suwałkach.
 3. Odznaka może zostać przyznana jako stopień honorowy z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Suwałk.
 4. Odznakę zdobywa się podczas dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, rowerowych.

II. Część szczegółowa

 1. Odznaka „Przyjaciel Suwałk” może być przyznana osobom, które uzyskały wymaganą liczbę 25 punktów.
 2. Czas zdobywania odznaki: maksymalnie 2 miesiące.
 3. Osoby niepełnosprawne nie mają ograniczeń czasowych w zdobywaniu odznaki „Przyjaciel Suwałk”.
 4. Pobyt na trasie wycieczki notuje się w karcie zdobywania odznaki wraz z datą i potwierdzeniem przez uzyskanie pieczątki zwiedzanego miejsca lub przez przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, instruktora krajoznawstwa. Kadra może potwierdzić nie więcej niż połowę ilości zwiedzanych obiektów.
Rodzaj obiektów krajoznawczych Wymagana liczba obiektów Wymagana liczba punktów
Muzea i galerie 3 3
Zabytki architektury 5 10
Miejsca pamięci narodowej 3 3
Pomniki przyrody 2 2
Szlaki i ścieżki tematyczne 1 7
Razem 14 25

Załącznik 1

Źródło 

Punktacja za zwiedzone odznaki krajoznawcze

Muzea i galerie (1 pkt)
 • Muzeum Okręgowe (dawna Resursa Obywatelska),
 • Muzeum im. Marii Konopnickiej,
 • Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny,
 • Galeria Sztuki Współczesnej,
 • Galeria Chłodna 20,
 • Galeria Jednego Obrazu.
Zabytki architektury (2 pkt)
 • Kościół pw. św. Piotra i Pawła,
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa,
 • Konkatedra pw. św. Aleksandra,
 • Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy,
 • Molenna Staroobrzędowców,
 • Ratusz Miejski,
 • dawne Gimnazjum Męskie im. Karola Brzostowskiego (I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej),
 • Archiwum Państwowe,
 • koszary wojskowe przy ul. Wojska Polskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej,
 • Dworzec PKP.
Miejsca pamięci narodowej (1 pkt)
 • Cmentarz Żołnierzy Radzieckich,
 • Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej,
 • Pomnik Straceń,
 • Pomnik gen. Kozietulskiego przy Muzeum Okręgowym,
 • Pomnik Józefa Piłsudskiego.
Pomniki przyrody (1 pkt)
 • Sosna czarna za budynkiem Muzeum im. Marii Konopnickiej,
 • „Dąbek Wolności” w Parku Konstytucji 3 Maja,
 • Lipa drobnolistna, przy Kościele pw. Świętej Trójcy,
 • Kasztanowiec zwyczajny, ul. Wigierska 10,
 • Jesion wyniosły, ul. Mickiewicza przed budynkiem Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
 • Grab pospolity przy ul. Mickiewicza 8.
Szlaki i ścieżki tematyczne (7 pkt)
 • „Szlak tablic pamiątkowych miasta Suwałki”
  • Dom Lechosława Marszałka, twórcy Reksia (ul. T. Kościuszki 27) – Muzeum im. Marii Konopnickiej (tablica upamiętniająca dom narodzin poetki) – budynek przy ul. T. Kościuszki 54 od strony ul. L. Waryńskiego (tablica poświęcona Abrahamowi Sternowi) – Ratusz Miejski (tablica upamiętniająca 300 Rocznicę Bitwy pod Wiedniem) – Park Konstytucji 3 Maja („Dąbek wolności”) – pomnik Papieża Jana Pawła II – ul. W. Gałaja 47 (tablica upamiętniająca Aleksandrę Piłsudską).
 • „Śladami Marii Konopnickiej w Suwałkach”
  • Muzeum im. Marii Konopnickiej (ul. T. Kościuszki 31) – most na Czarnej Hańczy (herbowa rzeka Suwalszczyzny) – Zalew Arkadia – ul. A. Mickiewicza – most na rzece Czarnej Hańczy – ul. W. Gałaja – ul. Kamedulska – Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej – Park Konstytucji 3 Maja i Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – Konkatedra pw. św. Aleksandra – ul. Chłodna – ul. T. Noniewicza – Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki – pomnik Marii Konopnickiej w parku.
 • „Szlakiem suwalskich nekropolii”
  • Góra Szubieniczna (ul. Bakałarzewska) – Cmentarz rzymskokatolicki – Pomnik Nieznanego Żołnierza – Kaplica na cmentarzu – cmentarz prawosławny z kaplicą – cmentarz żydowski – pomnik upamiętniający żołnierzy AK (ul. Sejneńska) – Miejsce Straceń (na skwerze między ul. Utratą a ul. Sejneńską) – Cmentarz Żołnierzy Radzieckich – zbiorowa mogiła 16 członków Ruchu Oporu w Lesie Szwajcaria – Cmentarzysko Jaćwingów na północ od wsi Szwajcaria.
help_outline