Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej PTTK Dobczyce

Aktywna S: 2
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

Zarząd Oddziału PTTK w Dobczycach ustanawia regionalną odznakę "Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej".

 1. Ustanowienie odznaki ma na celu zapoznanie z zabytkami , miejscami pamięci narodowej, historią i przyrodą terenów czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Gdowa, Dobczyc, Raciechowic i Wiśniowej, objętych działalnością Oddziału PTTK w Dobczycach.
 2. Odznakę można zdobywać indywidualnie lub zbiorowo w ramach uprawianej przez siebie turystyki.
 3. Odznaka ma dwa stopnie: SREBRNY I ZŁOTY.
 4. Okres zdobywania poszczególnych stopni wynosi:
  • dwa kolejne sezony dla odznaki srebrnej,
  • trzy kolejne sezony dla odznaki złotej.
 5. Potwierdzenia (pieczątki , podpisy ) należy zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej lub prowadzonych przez siebie kronikach . Honorowane będą listy uczestników potwierdzone przez nauczycieli i przewodników.
 6. Weryfikację i sprzedaż odznaki prowadzi Oddział PTTK w Dobczycach, na podstawie przedłożonych książeczek, kronik lub list uczestników.
 7. Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić trzy z niżej wymienionych obiektów i odbyć jedną wycieczkę.
 8. Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić pięć z niżej wymienionych obiektów i odbyć dwie wycieczki.
 9. Zwiedzane obiekty oraz wycieczki nie mogą się powtarzać w zdobywaniu kolejnych stopni.
 10. Interpretacja regulaminu odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK w Dobczycach.
 11. Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału w dniu 22.04.1997 r.

Załącznik 1

Źródło 

Wykaz obiektów do zwiedzenia

 • Dobczyce
  • kościół w Rynku
  • zabytki Starego Miasta (kościół pw. Św Jana Chrzciciela, lipa „Marysienka”, zabytkowe mury, brama wjazdowa)
  • muzeum im. Władysława Kowalskiego w Zamku i w Skansenie
  • pomnik Konfederatów Barskich znajdujących się na cmentarzu „Na Jeleńcu”,
 • Gdów

  • kościół parafialny pw. Narodzenia N.P. Marii
  • Cmentarz, mogiła z 1846 roku,
 • Ponadto:

  • Pierzchów – pomnik, kopiec J.H. Dąbrowskiego
  • Wiatowice – związek z T. Kościuszką
  • Krakuszowice- kopiec Krakusa Młodszego
  • Hucisko – Kantorówka
  • Dziekanowice – kościółek romański pw. św. Marii Magdaleny i św Mikołaja
  • Sieraków – dwór
  • Raciechowice – kościół pw. Św. Jakuba i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dworek, spichlerz
  • Bigorzówka – kamień Grzyb
  • Gruszów – kościół pw. Rozesłania Świętych Apostołów
  • Stadniki - zwiedzanie muzeum Klasztornego
  • Wiśniowa -dwa cmentarze z I wojny światowej, kościół pw. Św. Marcina
 • Wycieczki:
  1. Poznachowice – Grodzisko - Diabelski Kamień -Szczyrzyc.
  2. Poznachowice – Grodzisko – Księża Góra – Szczyrzyc.
  3. Kornatka – Trupielec – Zasań - Kamiennik.
  4. Lipnik – Przełęcz Sucha - Łysina – Lubomir.
help_outline